Medezeggenschap krijgt inspraak in visie op Honours Academy

10 jul 2018

Spannende week in de medezeggenschap: studentenfracties AKKUraatd en asap dreigden tegen de begroting te stemmen, omdat ze felle kritiek hadden op de Honours Academy. Na een verzoenend gesprek gisteren met de rector lijkt het brandje geblust.

Vorige week vond de laatste Afsluitende Gezamenlijke Vergadering (AGV) van dit collegejaar plaats. Daarin hebben de Universitaire Studentenraad en de Ondernemingsraad instemmingsrecht op de algemene gang van zaken, waaronder de hoofdlijnen van de begroting.

Studentenfracties AKKUraatd en asap stelden zich kritisch op ten opzichte van de Radboud Honours Academy, omdat er volgens hen te veel geld vloeit naar het excellentieonderwijs. Daarom stemde AKKUraatd vorig jaar al tegen de begroting.

Meerjarenvisie

‘Het CvB beloofde toen dat de medezeggenschap aan zou mogen schuiven bij gesprekken over het honoursonderwijs om samen tot een meerjarenvisie te komen’, zegt Tessa van Erp van AKKUraatd. ‘Volgens ons is er een jaar later onvoldoende veranderd en moesten er nog stappen genomen worden.’

Asap sloot zich dit jaar aan bij de kritiek van AKKUraatd. Ook hekelde asap het feit dat de meerjarenvisie, waar de medezeggenschap instemmingsrecht op heeft, nog niet af was.

Het college van bestuur betreurde de kritiek van de studenten, omdat ze hierover geen woord gerept hadden tijdens de overlegvergadering een week eerder. De Ondernemingsraad besloot de vergadering voortijdig te verlaten, waardoor de stemming over de begroting niet kon doorgaan.

Tekentafel

Asap en de Ondernemingsraad kwamen zelf met een voorstel op de proppen om de inertie te doorbreken. Het voorstel werd gisteren besproken in een verzoenend gesprek tussen de rector en de beide studentenfracties. Er werd besloten dat de meerjarenvisie voortaan geschreven wordt door een GV-commissie met leden van de USR, de OR, de Honours Academy en de rector. Daarna gaat de visie ter instemming naar de medezeggenschap.

Asap blikt tevreden terug op het gesprek met de rector. ‘Dankzij deze concrete toezeggingen kunnen we binnenkort toch instemmen met de begroting’, zegt Porte.

‘Voortaan kunnen we als fractie mee aan de tekentafel zitten’, zegt Van Erp. ‘Zo kunnen we onze visie op het honoursonderwijs implementeren. We hopen dat dit model als voorbeeld dient voor andere kwaliteitsafspraken over de studievoorschotmiddelen. Op dit moment wachten we nog op de schriftelijke toezeggingen. Deze leggen we voor aan de fractie om vervolgens daarop onze stem te baseren.’

Wegens de vakantie zal de stemming voor de begroting wellicht via mail plaatsvinden.

Meer lezen over Medezeggenschap? Bekijk dan ons dossier.

1 reactie

  1. AKKUraatd stemt in met Radboud Honours Academy – AKKUraatd schreef op 8 november 2018 om 16:09

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!