Dossier

5 vragen over de besteding van het basisbeursgeld

30 jun 2017

Maandag zijn de ogen gericht op de Nijmeegse medezeggenschap, bij de stemming over de begroting. Houdt de universiteit zich aan de belofte dat na goed overleg met de studenten al het ‘basisbeursgeld’ ten goede komt aan het onderwijs? En wat zijn de gevolgen als de begroting in Nijmegen wordt afgeschoten?

#1 Waar gaat de stemming maandag precies over?
Over de beleidsbrief, met daarin de hoofdlijnen van de begroting 2018. Dat jaar is het eerste dat universiteiten het extra onderwijsgeld investeren dat is vrijgekomen na afschaffing van de basisbeurs. Er ligt een landelijke toezegging op tafel dat al dit geld naar het onderwijs gaat, in nauw overleg met de studenten. In Nijmegen gaat het om 6 miljoen euro. We lezen even mee met de beleidsbrief over de besteding: 4,5 miljoen euro gaat naar onderwijsmiddelen in de faculteiten, 2,5 miljoen naar de Honours Academy en ruim 4 miljoen naar voorzieningen zoals internationalisering, weblectures en ICT in het onderwijs. Het totaalbedrag, in 2018 12,4 miljoen euro, is dus ruim twee keer meer dan alleen het basisbeursgeld.

#2 Hoe zwaar telt de stem van de universitaire medezeggenschap op de begroting?
Zwaar. Sinds vorig jaar heeft de medezeggenschap instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting, wat wil zeggen dat met minimaal de helft van de stemmen de begroting van tafel gaat. De 24 personeelsleden in de medezeggenschap vertegenwoordigen samen de helft van de stemmen, de andere helft ligt in handen van de acht gekozen studentenraadsleden (de raad telt nog zes andere studentleden, maar die hebben geen instemmingsrecht). Dus elk van de acht studenten telt voor 6,25 procent mee, elk personeelslid voor 2,1 procent. Als alle acht studentleden de begroting afstemmen, gaat die van tafel.

#3 De facultaire studentenraden roepen op tot een nee-stem. Waarom?
In een brief op poten hekelen de zeven facultaire studentraden het gebrek aan inspraak van studenten bij het opstellen van de begroting, wat van meet af aan wél de afspraak was. Verder ageren zij tegen de besteding van 2,5 miljoen euro aan de Honours Academy: een kleine groep van 10 procent van de studenten profiteert van het geld dat alle studenten hebben ingeleverd, is de redenering. Het universiteitsbestuur heeft overigens na eerdere kritiek hierover al beloofd dit bedrag nog eens kritisch tegen het licht te houden. Mocht er nog geld vrijkomen, ook uit andere posten, dan zal dit bedrag rechtstreeks ten goede komen aan het onderwijs in de faculteiten, aldus een andere toezegging in de beleidsbrief.

#4 De afgesproken 6 miljoen euro wordt dus netjes naar afspraak besteed?
Hier bereiken we het glibberige terrein van de interpretatie. De boze studenten stellen vast dat slechts 4,5 miljoen rechtstreeks ten goede komt aan de faculteiten om het onderwijs te versterken, de overige bedragen zijn ondersteunende voorzieningen, zoals ICT en weblectures. Het college van bestuur schaart die extra bedragen overigens wel degelijk onder de noemer onderwijsverbeteringen, met verwijzing naar afspraken hierover met de landelijke studentenbonden. En hier heeft het college een punt. Maar niet netjes, volgens afspraak,  is de procedure: het universiteitsbestuur heeft al sorry gezegd over de onvoldoende betrokkenheid van de studenten, en beterschap beloofd vanaf de begroting 2019.

#5 Wat gebeurt er als de beleidsbrief wordt weggestemd?
Dan gaan de hoofdlijnen van de begroting in de ijskast en moet het bestuur iets nieuws voorleggen aan de medezeggenschap. Hoe lang dat duurt is niet te voorspellen. In elk geval zullen de landelijke vakbonden met argusogen meekijken: de Radboud Universiteit is de eerste die laat zien hoe de destijds aangekondigde beloftes – geld van de basisbeurs moet naar het onderwijs – in de praktijk uitpakt. Volgens de Landelijke Studentenvakbond LSVb verdient het proces in Nijmegen geen schoonheidsprijs: de studenten hadden van meet af aan betrokken moeten worden bij de besteding van de gelden en zij hadden eigen ideeën moeten kunnen inbrengen, aldus het verwijt van voorzitter Tariq Sewbaransingh. Volgens hem moet het Nijmeegs universiteitsbestuur het gesprek over de begroting van 2018 opnieuw aangaan met de studenten. Beterschap beloven voor de jaren erna is te weinig. De LSVb-voorzitter redeneert dat er voor 2018 nog genoeg tijd is: de meeste andere universiteiten zijn er immers ook nog mee bezig.

3 reacties

 1. 10% schreef op 1 juli 2017 om 14:27

  Was het maar zo dat 10% van de studenten honours deed. Het is maar een fractie daarvan, zoals valt te lezen in de beleidsbrief!

 2. Get your facts straight schreef op 2 juli 2017 om 01:15

  “Het college van bestuur schaart die extra bedragen overigens wel degelijk onder de noemer onderwijsverbeteringen, met verwijzing naar afspraken hierover met de landelijke studentenbonden.”

  Het college van bestuur heeft wat dit betreft geen punt. Met de landelijke studentenbonden (en de landelijke universiteitenbonden!) is afgesproken dat de studievoorschot middelen ingezet kunnen worden voor talentontwikkeling. In de strategische agenda hoger onderwijs van 2015 staat een expliciete verdeelsleutel: 10% van het geld voor talentontwikkeling. Het CvB wil 40% van de middelen in de honoursprogramma’s stoppen. Dat is dus 4 keer zoveel als door het ministerie wordt gesuggereerd. Daar komt nog bovenop dat er ook nog andere dingen onder talentontwikkeling vallen, zoals sport of kunst.

  • Bernadette Smelik, voorzitter OR schreef op 3 juli 2017 om 10:14

   In de Strategische Agenda voor het Hoger Onderwijs staat op p.87 dat de universiteiten
   op instellingniveau mogen afwijken van de genoemde percentages. Dus de ‘Get your facts straight’ anonymus dient de feiten zelf ook goed te controleren.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!