Oproep: ‘Stem tegen de begroting!’

29 jun 2017 ,

De Nijmeegse facultaire studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR) zijn lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Punt van strijd: de USR staat op het punt in te stemmen met de begroting die het college van bestuur de raad heeft voorgelegd. Geld uit de basisbeurs zou onder meer naar de Honours Academy gaan. Studenten namens de faculteiten zeggen: niet doen.

Alle zeven facultaire studentenraden hebben een brief ondertekend die vanmiddag is verstuurd naar de Universitaire Studentenraad (USR). De oproep: stem maandag niet in met de begroting van het college van bestuur. Eerder deze week spraken enkele kritische USR-leden op Voxweb hun zorgen al uit over die begroting.

Twijfels over besteding

De brief meldt: ‘Een deel van het geld dat de overheid heeft bespaard door het afschaffen van de basisbeurs zal in de komende begroting al worden geïnvesteerd opdat het hoger onderwijs voor iedereen wordt verbeterd. Althans, dat was de bedoeling. Helaas gaat het geld voor een zeer groot deel naar de diverse honoursprogramma’s. Een programma dat zeer prijzenswaardig is, maar daarnaast ook slechts toegankelijk is voor een kleine hoeveelheid studenten. Een programma dat gevolgd kan worden door een klein aantal studenten wordt opeens gefinancierd door geld dat is weggenomen van alle studenten: een wending die in onze ogen niet kan worden gerechtvaardigd. Zeker niet omdat wij twijfels hebben bij de manier waarop het geld binnen de honoursprogramma’s wordt besteed.’

‘Het Honoursprogramma mag dan wel een proeftuin zijn voor nieuwe onderwijsvormen, maar daar heeft de huidige student heel weinig aan’

Volgens de briefschrijvers deelde de USR eerst dat standpunt en zou er tegen het voorstel gestemd worden, ook na enkele toezeggingen van het college van bestuur gedraaid. Die toezeggingen (onder meer: ‘Mocht er geld overblijven bij Honours, dan gaat dat alsnog naar de faculteiten’) werden aanvankelijk onvoldoende geacht.

‘Het staat de leden van de USR vrij om te stemmen naar geweten’, zo gaat de brief verder. ‘Wij willen u allen echter als facultaire studentenraden een advies meegeven. Het geld uit de voorinvesteringen hoort ten goede te komen aan álle studenten. Het Honoursprogramma mag dan wel een proeftuin zijn voor nieuwe onderwijsvormen, maar daar heeft de huidige student heel weinig aan. Juist ook die huidige student ondervindt de nadelen van het leenstelsel. Wij willen jullie daarom met klem verzoeken de belangen van alle studenten ter harte te nemen en, zoals jullie eerder ook herhaaldelijk hebben beloofd, niet in te stemmen met de beleidsbrief. Door de investeringen naar de faculteiten te laten stromen kan daar de onderwijskwaliteit worden verbeterd voor álle studenten.’

Verbolgen over stemgedrag

Stijn van Uffelen, een van de opstellers van de brief, is verbolgen over het stemgedrag van enkele USR-leden, die aanstaande maandag een stem voor de begroting overwegen. ‘Dit is niet wat de USR een jaar lang tegen ons gezegd heeft. Er lag eerder zelfs een advies om tegen te stemmen, maar dat is plotseling verdwenen.’

Volgens Van Uffelen zou het spijtig zijn als niet alle acht gekozen USR-leden maandag tegen de beleidsbrief zouden stemmen. ‘Het is de plicht van de leden van de Universitaire Studentenraad om op te komen voor de belangen van alle studenten. Ook als je door het college van bestuur onder druk wordt gezet, is het zaak om je rug recht te houden. Daarvoor heeft de USR in elk geval steun van zijn achterban.’

 

12 reacties

 1. oudassessor schreef op 29 juni 2017 om 21:12

  Dit is dus de reden waarom ik mij nooit met de universitaire medezeggenschap heb beziggehouden… Als het om `Bier voor vier’ gaat, gaan ze helemaal los, maar bij belangrijke zaken zwichten ze stuk voor stuk voor de mooie woorden van het CvB. Hulde voor Dinja, Pim en de facultaire studentenraden dat zij die bestuurders alsnog aanpakken!

  • Een doorsnee politicoloog schreef op 29 juni 2017 om 22:30

   Helemaal mee eens. Allemaal leuk en aardig, een supermarkt en een berstuursminor (voor eigen parochie), maar als puntje bij paaltje komt, staan ze er niet. Denken alleen maar aan zichzelf en aan de fractie.

   Hulde inderdaad!

 2. Gesloten deuren schreef op 29 juni 2017 om 22:39

  Dit is heel typisch hetzelfde verhaaltje als bij de BSA-verhoging. De tegenstemmers durven voor hun mening uit te komen. De voorstemmers houden zich stil en vragen een gesloten stemming aan… volgend jaar een mooi baantje in het nieuwe Berchmanianium?

 3. saxummoventibus schreef op 29 juni 2017 om 23:27

  Natuurlijk moet de USR voor de beleidsbrief stemmen. Het CvB heeft bijzonder veel moeite gestoken in het frustreren van het instemmingsrecht van de USR met als toppunt de intimidatie van twee USR-leden die tegen wilden stemmen. De inspanningen van het CvB mogen niet onbeloond blijven, het is geen democratie. Wat denken de dames en heren studentenvertegenwoordigers wel niet?

 4. Gerrit Zalm schreef op 30 juni 2017 om 00:22

  Vraag me vooral af welke leden van de USR hier nou weer mee in zullen gaan stemmen. Maar zij zijn niet de enigen die hier iets aan kunnen doen. Hoe zit het met die mensen in de OR die net zo goed als makke schaapjes meegaan met het CvB? Hun overwegingen zou ik ook wel eens willen horen, mochten ze de beleidsbrief een keertje gelezen hebben

 5. Vertegenwoordiger in de OR schreef op 30 juni 2017 om 10:07

  Het is jammer dat maar een kant van het verhaal wordt toegelicht in dit bericht: hoor en wederhoor? Dat blijkt ook uit de brief van de facultaire studentenraden, dat ze duidelijk niet dezelfde informatie hebben gekregen als de USR

  • Blijkbaar ongeinformeerd schreef op 30 juni 2017 om 10:51

   Welke informatie missen we dan in dit verhaal op het moment, die het wél acceptabel maakt dat het Honoursprogramma nog meer geld krijgt zonder duidelijke motivatie ten koste van de studenten?

  • Vertegenwoordiger in de OR schreef op 30 juni 2017 om 12:06

   Het is teveel om uit te schrijven (vooral in de manier waarop het Honours wel bijdraagt aan onderwijsverbetering en ze de komende jaren niet meer geld krijgen), maar ik zal als voorbeelden dicht bij de toezeggingen die al wel door de USR zijn binnengehaald blijven (wat veel meer is dan menig had verwacht) en die niet volledig worden besproken:
   (1) Een derde toezegging wordt niet eens genoemd: “Indien er andere middelen vrijvallen binnen het voorstel zoals het nu voorligt, zullen deze worden toegekend aan de faculteiten in het kader van het studievoorschot (tot het maximum van de hoogte van het studievoorschot).” Dit betekent dat als er ergens iets wegvalt, komt dat ook naar datgene wat de studenten voorstellen als vervanging: meer geld naar faculteiten die het kunnen besteden aan onderwijs verbetering.
   (2). Over de toezegging van vrijvallende middelen vanuit Honours: op de nieuwe begroting van het Honours heeft de medezeggenschap ook wat te zeggen, dus dat kan zelf worden aangepast. Bovendien is er een traject geweest waarin het Honours is besproken het laatste jaar: onze verwachtingen zijn dat er door de al ingezette aanpassingen wel geld overblijft op de begroting die naar de faculteiten kan worden doorgeschoven.
   (3) Als laatste begint het CvB dus in september met gesprekken met studenten over de begroting van 2019, dit is nog voordat ze zelf dit hebben ingevuld wat veel meer ruimte laat om deze samen in te vullen. Bovendien zullen ze luisteren omdat er anders tegengestemd wordt in het najaar (dat kan als strategie het uitgangspunt zijn).

 6. Stijn schreef op 30 juni 2017 om 12:45

  Beste vertegenwoordiger,
  Hartelijk dank voor je reactie. Het is inderdaad een ingewikkelde discussie, die in een simpele brief natuurlijk niet volledig gevat kan worden. Ik ben graag bereid om met je in gesprek te gaan over deze plannen. Daarvoor kun je mij ook via mijn studentenmail bereiken.

  Over onder andere de ‘derde toezegging’ hebben verschillende studenten vandaag met drs. De Koning een gesprek gehad. Zij nuanceert dat het hier gaat om vrijvallende middelen vanuit de evaluatie van RHA, die later dit jaar plaats gaat vinden. Die toezegging hebben wij in onze brief zeker besproken: “De tweede toezegging is dat geld dat eventueel toch nog vrijkomt bij de honoursprogramma’s alsnog naar de faculteiten zal worden overgebracht. Het is echter buitengewoon onwaarschijnlijk dat er geld vrij zal komen wanneer er geen uitdrukkelijke bezuinigingsdoelstelling wordt gesteld in de beleidsbrief. Dit is dus wederom een toezegging van
  weinig waarde[.]”

  U heeft maandag instemming op de hoofdlijnen van de begroting. Drs. Bosman heeft vandaag in hetzelfde gesprek bevestigd dat er afgesproken is om instemming op de hoofdlijnen van de gehele begroting aan de GV te geven. Toch wordt u met de beleidsbrief instemming gevraagd op slechts een klein gedeelte van deze begroting, en krijgt u ook niet alle cijfers gepresenteerd. Later in het jaar krijgt u, of uw opvolger, niet nogmaals instemming op de plannen, tenzij deze zijn gewijzigd. Als u nu instemt met de beleidsbrief, en er komen geen grote wijzigingen n.a.v. de evaluatie van RHA in het najaar, krijgt de GV dat slechts ter kennisgeving aangeboden. Door aan te geven wat u denkt van de verschillende onderdelen van het plan dat nu voorligt, maar uw instemming nog te onthouden totdat de evaluatie in het najaar is afgerond, zorgt u ervoor dat uw opvolgers nog de formele rechten houden die zij nodig hebben om het CvB te controleren. Omdat het duidelijk is dat op veel andere punten al overeenstemming is bereikt, kan er wel al gewoon beleid gemaakt worden.

  Nog veel pikanter is overigens dat de toezegging om de RHA te evalueren al in maart 2015 is gedaan. Het gaat dus niet per se om een nieuwe toezegging.

 7. Studentje schreef op 2 juli 2017 om 15:39

  Dat wat overblijft bij de Honours Academy gaat alsnog naar de faculteiten. Ja, dat laat nu net zien hoe de ‘gewone student’ gezien wordt: die mag het doen met de restjes die overblijven. Hoe kun je dat nu als goede toezegging zien?

  Zeg dat maar tegen je kinderen: de oudste mag de pudding, en dat wat overblijft gaat alsnog naar de rest van de kids, dus niet zeuren. En dan als ouder trots zijn op je eerlijke besluitvorming… Want die oudste heeft ervoor gezorgd dat je opvoedskills beter zijn geworden, omdat hij toevallig de eerste was waarbij je de nieuwe technieken uitprobeert.

  Maar waar je de nieuwe dingen uitprobeert is niets meer dan een keuze. Je kunt ook gewoon dat nieuwe onderwijs op de faculteiten testen.

  Of anders het Honoursonderwijs voor iedereen die wil meedoen toegankelijk maken. Dan heb ik geen probleem. Maar zolang niet iedereen daar aan mee mag doen, hoort het basisbeursgeld daar gewoon niet heen te gaan.

 8. En hup, daar gaat het geld van de basisbeurs – Trajectum schreef op 4 juli 2017 om 14:43

  […] Geen wonder dat dit op weerstand stuitte. De facultaire studentenraden waren er niet blij mee, berichtte universitaire nieuwsite VOX. Ook in de universiteitsraad waren de meeste studenten er boos […]

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!