‘Wij moeten het bestuur op het matje roepen, niet andersom’

28 jun 2017

De miljoenen die vrijkomen door de afschaffing van de basisbeurs splijten de Nijmeegse medezeggenschap. Studentenraadsleden Dinja de Vries (AKKUraatd) en Pim ten Broeke (NSSR) voeren het kritische deel van de raad aan. ‘Wij hebben de plicht om het college ter verantwoording te roepen.’

Dit collegejaar hebben studenten voor het eerst instemmingsrecht op de begroting – althans over dat deel dat gaat over de besteding van het vrijgekomen geld uit de afschaffing van de basisbeurs. Die stemming is maandag, als college van bestuur en medezeggenschap elkaar treffen in hun maandelijkse vergadering.

Dat studenten uit de Universitaire Studentenraad (USR) niet zomaar akkoord gaan, bleek vorige maand al. Ze waren kritisch over de besteding van het vrijgekomen geld: zo gaat er 2,5 miljoen euro naar de Honours Academy. Andere doelen zijn onder meer ICT in het onderwijs, de Radboud Docenten Academie en vastgoed. Wat niet hielp, was dat de studentenraad niet betrokken werd in het proces van de begroting, zoals wettelijk wel is vastgelegd.

Het college van bestuur deed twee toezeggingen na de kritiek. De volgende lichting studentenraadsleden wordt vanaf het begin van het collegejaar wél betrokken bij de besteding van het vrijgekomen geld. De tweede toezegging: mocht de – nogal ruim begrote – Honours Academy geld overhouden, dan gaat dat alsnog naar beter onderwijs.

Schuiven

Sommige studenten uit de USR zijn tevreden met die toezeggingen. Dinja de Vries en Pim ten Broeke niet. Zij vinden dat ál het geld dat uit de basisbeurs komt naar verbetering van de onderwijskwaliteit voor álle studenten moet. Het probleem is echter, aldus het college, dat bijvoorbeeld met het geld van de Honours Academy niet meer geschoven kan worden.

‘We kregen het gevoel aangepraat dat we de universiteit kapot zouden maken’

‘Als dat zo is’, zegt Ten Broeke, die namens sportkoepel NSSR in de raad zit, ‘dan willen wij alsnog van de universiteit zien hoe dat geld wordt besteed. De onderste steen moet boven. Laat, euro voor euro, maar zien dat het geld vaststaat. De afspraken die met de minister zijn gemaakt komen gewoon niet overeen met hoe de begroting er in Nijmegen uitziet; wij moeten het college van bestuur  hierover nu echt optimaal verantwoording laten afleggen, dat is onze taak als medezeggenschap.’

Volgens Ten Broeke en De Vries werden zij, toen ze aangaven tegen te willen stemmen, op het matje geroepen door het college van bestuur. ‘We kregen het gevoel aangepraat dat we de universiteit kapot zouden maken als we tegen zouden stemmen. Het is toch de omgekeerde wereld dat wij op het matje worden geroepen?’

De Vries stipt aan dat het college van bestuur de kritiek over zichzelf heeft afgeroepen. ‘In december hebben wij ons advies gegeven over de begroting. Wij hebben toen aangegeven dat wij niet akkoord zouden gaan met de besteding van het vrijgekomen geld. Daarna hebben we niets meer van het college gehoord tot mei. Dan is het ook niet gek dat het daarna moeilijk is om de begroting nog te wijzigen voor het einde van het collegejaar.’

Schijnwerpers

Volgens de twee studenten staan de schijnwerpers op Nijmegen gericht: hier speelt de discussie over het vrijgekomen geld eerder dan in andere steden. Ten Broeke: ‘Wij willen niet klakkeloos akkoord gaan met deze begroting en daarmee een precedent scheppen voor andere universiteiten. We willen laten zien dat we bereid zijn om op lokaal niveau, net als de landelijke bonden LSVb en ISO doen, voor goed onderwijs op onze strepen gaan staan.’

De Vries en Ten Broeke vinden dat zij verantwoording moeten kunnen afleggen aan hun achterban: de bijna 20.000 studenten van de Radboud Universiteit. ‘We hebben de afgelopen weken veel studenten gesproken en veel van hen zijn cynisch: eerst wordt hun basisbeurs afgepakt en vervolgens zien ze dat hun geld naar bijvoorbeeld excellentieonderwijs gaat. Dat is moeilijk te verkroppen. Daarnaast  wordt al jaren bezuinigd op hoger onderwijs – dat is voor ons nog een reden om extra kritisch te zijn over de besteding van elke euro van het studievoorschot.’

Update 14.00 uur: Het college van bestuur laat weten dat het een andere interpretatie heeft van de gang van zaken en zal maandag met de medezeggenschap in gesprek gaan over de onvrede.

Meer lezen over Medezeggenschap? Bekijk dan ons dossier.

3 reacties

  1. Pieter schreef op 29 juni 2017 om 08:12

    Laat het college van bestuur maar zweten, het is van de zotte dat het honours, met alle misstanden van de laatste jaren, er 2.5 miljoen bij krijgt, zeker gezien de verhalen van alle snoepreisjes die ik heb meegekregen van mede studenten.

  2. ‘Wij moeten het bestuur op het matje roepen, niet andersom’ – AKKUraatd schreef op 2 mei 2018 om 11:34

  3. AKKUraatd stemt in met Radboud Honours Academy – AKKUraatd schreef op 5 november 2018 om 13:57

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!