Dossier

Waar de miljoenen van de basisbeurs heen moeten

23 mei 2017

Het vrijgekomen geld uit het afschaffen van de basisbeurs moet ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Maar gebeurt dat ook? De studentenraad en het universiteitsbestuur zijn het daarover oneens. Neem de investeringen in de Honours Academy: die komen niet álle studenten ten goede, vinden de studenten.

Het is een belofte die studenten graag herhalen: al het geld dat vrijkomt door de afschaffing van de basisbeurs moet worden gestoken in de kwaliteit van het hoger onderwijs. De Radboud Universiteit krijgt in het jaar 2018 voor het eerst geld uit dit potje. Hoe de gelden vervolgens worden besteed, is aan de universiteit zelf.

Het college van bestuur maakt het grootste deel ervan direct over naar de faculteiten, die zelf mogen investeren in kleinere werkgroepen, meer docenten of betere scriptiebegeleiding. Daarmee is het geld echter nog niet op: er gaan óók investeringen naar onder meer ICT in het onderwijs, de Radboud Docenten Academie, nieuwbouw, de Honours Academy en extra beurzen voor buitenlandse masterstudenten.

‘Wij vinden dat alle investeringen ten goede moeten komen aan alle studenten’

Daar is de Universitaire Studentenraad (USR) niet blij mee. ‘Wij vinden dat alle investeringen ten goede moeten komen aan alle studenten’, zei voorzitter Dennis Walraven na de medezeggenschapsvergadering op maandag. ‘Dat doe je niet door te investeren in excellentie-onderwijs of door het binnenhalen van buitenlandse studenten, bijvoorbeeld.’

Proeftuin
Het college denkt er dus anders over. Neem de Honours Academy (dat 2,5 miljoen extra ontvangt): dat is niet alleen een extra traject voor slimme studenten, maar ook een proeftuin voor vernieuwend onderwijs. Daar profiteren uiteindelijk alle studenten van.

Bovendien heeft het universiteitsbestuur zogenoemde voorinvesteringen gedaan. Al sinds 2015 reserveert het college extra geld voor onderwijs, ter compensatie van het wegvallen van de basisbeurs. In datzelfde jaar startte immers een nieuwe lichting studenten die géén basisbeurs meer kreeg. Zouden zij niet profiteren van de onderwijsinvesteringen, dan vallen zij tussen wal en schip.

Zeuren
In de vergadering van gisteren bediscussieerden universiteitsbestuur en medezeggenschap de begroting van 2018. In dat jaar investeert de universiteit 12,4 miljoen euro extra vanwege het wegvallen van de basisbeurs. Dat is veel meer dan het geld dat vrijkomt uit de afschaffing van de basisbeurs van Nijmeegse studenten: 6 miljoen euro. ‘Wij investeren veel meer dan we zouden moeten’, benadrukte vicevoorzitter Wilma de Koning daarom nog maar eens. Dus wat zeuren die studenten dan?

‘Er gaat maar 4,5 miljoen direct naar de faculteiten. Dat zou eigenlijk die 6 miljoen moeten zijn’

‘Het is maar hoe je de investeringen oormerkt’, zegt Walraven, van de studentenraad. ‘Er gaat maar 4,5 miljoen direct naar de faculteiten. Dat zou eigenlijk die 6 miljoen moeten zijn. De overige investeringen zijn randzaken, waarin de universiteit toch wel zou investeren. Daar hoeft het geld van de studenten niet heen.’

Discussie
De studentenraad heeft instemmingsrecht op de verdeling van de vrijgekomen middelen en kan daarom gaan dwarsliggen. Walraven hoopt dat het niet zover komt, maar dan moet het college van bestuur wel tegemoetkomen aan de wensen van de studentenraad. Hij is alvast tevreden met de toezegging dat de USR volgend jaar eerder mag meepraten over de verdeling van het geld. ‘Wat we ten minste uit deze discussie willen halen’, zegt Walraven, ‘is dat we het goed regelen voor de volgende studentenraad.’

4 reacties

  1. Stijn schreef op 23 mei 2017 om 10:30

  2. RU berooft studenten van verschuldigde verbeteringen onderwijs | Studentenvakbond AKKU schreef op 29 juni 2017 om 12:02

    […] [1] ‘Waar de miljoenen van de basisbeurs heen moeten,’ VOX 23-05-2017, [https://www.voxweb.nl/nieuws/waar-het-geld-uit-de-basisbeurs-heen-moet-gaan] […]

  3. AKKUraatd stemt in met Radboud Honours Academy – AKKUraatd schreef op 5 november 2018 om 13:57

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!