Medezeggenschap stemt in met bekritiseerde begroting

03 jul 2017

Onder grote belangstelling vanaf de publieke tribune stemde de universitaire gezamenlijke vergadering vanmiddag in met de begroting voor volgend jaar. De kritische studenten in de raad haalden uiteindelijk bakzeil.

Heikel punt bleef ook vanmiddag de onvoldoende betrokkenheid van studenten bij de besteding van de zogeheten basisbeursgelden, die volgens de wet ten goede moeten komen aan verbetering van het onderwijs, met instemming van de studenten. Vanmiddag zei Wilma de Koning namens het universiteitsbestuur opnieuw de gang van zaken te hebben betreurd. Daartegenover plaatste het bestuur toezeggingen voor meer invloed van studenten in de toekomst.

De belangrijkste toezegging vanmiddag was de belofte dat de studentenraad instemming krijgt over het te vernieuwen programma van de Honours Academy. Het zat de studenten dwars dat liefst 2,5 miljoen euro wordt uitgetrokken voor excellentieonderwijs: dat druist in tegen de gedachte dat het geld dat vrijkomt na afschaffing van de basisbeurs ten goede moet komen aan alle studenten.

Nieuw talentonderwijs

Eerder al hadden de studenten de toezegging gekregen dat ze over de begrotingen in de toekomst van meet af aan een bijdrage kunnen leveren, en dat de 2,5 miljoen voor het excellentieonderwijs opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Als de vernieuwingsplannen in het najaar uitwijzen dat het allemaal anders moet met het talentonderwijs, met mogelijk minder geld, dan komt het vrijkomende geld alsnog beschikbaar voor het onderwijs voor alle studenten. ‘De 2,5 miljoen euro is een plafond. Het kan minder worden en dan komt er een aangepaste begroting waarover de medezeggenschap opnieuw haar instemming moet geven’, legde Bernadette Smelik van de Ondernemingsraad vanmiddag uit.

Het tegengeluid kreeg tijdens de stemming gestalte in vier tegenstemmen van studenten en twee onthoudingen van leden van de Ondernemingsraad. Student Pim ten Broeke (geen stemrecht) hoorde bij het kritische deel van de raad, maar kijkt desondanks tevreden terug op het debat van vanmiddag. ‘We hebben landelijk een signaal afgegeven dat je niet om de studenten heen kunt bij de besteding van de basisbeursgelden.’ Nijmegen is een van de eerste universiteiten die deze besteding in de begroting heeft vastgelegd. ‘Het land kijkt met ons mee, andere universiteiten zullen nog eens beseffen dat ze de studenten hierbij niet kunnen negeren.’

Meer lezen over Medezeggenschap? Bekijk dan ons dossier.

6 reacties

 1. De student betaalt, maar het College bepaalt schreef op 3 juli 2017 om 20:06

  ‘We hebben landelijk een signaal afgegeven dat je niet om de studenten heen kunt bij de besteding van de basisbeursgelden.’

  Vind ik een onzinnige uitspraak daar, voor zover ik kan beoordelen, de begroting er in de huidige vorm gewoon doorheen is gedrukt. Oh ja, tuurlijk wel met toezeggingen voor meer invloed van studenten in de toekomst. Maar goed, we zonet hebben gezien in deze kwestie hoeveel die toezeggingen waard zijn. Verder heeft vind ik het wel gaaf dat hij tenminste het heeft geprobeerd. Verder wens ik de voor-stemmers een fijne tijd toe volgend jaar in het Honours programma.

 2. Kritische student schreef op 3 juli 2017 om 22:16

  “Het kan minder worden en dan komt er een aangepaste begroting waarover de medezeggenschap opnieuw haar instemming moet geven’, legde Bernadette Smelik van de Ondernemingsraad vanmiddag uit.”

  Of er komt geen aangepaste begroting, en dan hoeft het CvB de medezeggenschap niet opnieuw om instemming te vragen.

 3. J.P. schreef op 4 juli 2017 om 13:21

  Er gaat gewoon nog heel veel geld naar een instituut waar maar een marginaal deel van de studenten van de universiteit een studiedouceurtje voorgeschoteld krijgt. Bovendien verdient de Honours Academy eerder een boete dan een extraatje gekeken naar de wantoestanden van de afgelopen jaren. Studenten hadden al instemming moeten hebben. De ‘communicatiefout’ is inderdaad betreurenswaardig, maar de toezegging die daar op volgt is leeg; dat de studenten in het vervolg wél mee mogen beslissen had al vanzelfsprekend moeten zijn. De communicatiefout van het CvB over de begrotingsplannen was helemaal geen fout, maar gewoon ordinaire bestuurlijke trucage (mocht het echter daadwerkelijk een fout zijn, dan is dat gewoon een teken van amateuristisch handelen en moeten mensen zich even achter de oren krabben).

  Van dat signaal dat landelijk is afgegeven is dus ook niets waar. Het signaal is eerder dat de minister duidelijkere en bindende richtlijnen moet afgeven waar het geld wel en niet aan besteed mag worden, want de studenten hebben gewoon simpelweg niet de machtsmiddelen om dat af te dwingen. Ook een speciale commissie (FIN) heeft daar zoals uit de stukken blijkt weinig verandering in kunnen brengen:

  ”De volgende onderdelen zouden niet bekostigd mogen worden uit het studievoorschot:
  a. ICT in het onderwijs (en dan doelen we op het uitbreiden en verbeteren van een digitale leeromgeving);
  b. research datamanagement;
  c. verbetering onderwijsvoorzieningen;
  d. ver/nieuwbouw;
  e. wireless netwerken/switches; en
  f. Radboud Docenten Academie.”

  Onder de ‘accenten en prioriteiten’ van de geplande investeringen uit het studievoorschot worden (naast de grootste post van ‘inzet toename middelen faculteiten’) alle bovenstaande punten gewoon meegenomen in de begroting terwijl bovengenoemde commissie stelt dat dat niet de bedoeling zou zijn van het studievoorschot.

  • Bernadette Smelik, voorzitter OR schreef op 4 juli 2017 om 14:34

   Volgens de afspraken die LSVB, ISO en VSNU o.a. hebben gemaakt, kunnen bovenstaande punten wel bekostigd worden uit het studievoorschot.
   De discussie die in september verder gevoerd gaat worden, is welke invulling wij geven aan ‘verbetering van de onderwijskwaliteit’, een smalle (al het geld naar de faculteiten die extra docenten aan moeten stellen) of een bredere cf. de overeenkomst tussen studentenbonden en werkgevers. Bovenstaande geeft slechts een standpunt weer in deze discussie, niets meer en niets minder.

 4. Gordon Freeman schreef op 5 juli 2017 om 16:05

  een kleine kanttekening tav ‘vertrouwen’:

  Wist jij als medezeggenschapper dat minstens 18 van de 36 Senatoren die vóór de leenstelsel wet stemden terzelfdertijd ook een baan hadden in het Hoger Onderwijs ?

  http://www.pearltrees.com/t/freeman/analysis-studievoorschot/id13466407

  Oftewel, het geld dat zij als Eerste Kamer Senatoren uit jullie portemonnee toverden middels de aanname van die wet kwam weer naar boven borrelen in hun allereigenste institutionele vestzakjes waar zij ook als professor dan wel bestuurder reeds werkzaam waren. Handig toch — zo’n dubbele baret — tentijde van een financiële crisis ?

  – en waarom wist jij dat niet ?
  Terwijl de crème de la crème van onze (parlementaire) journalistiek hierover toch al weer bijna een jaar geleden en masse werd geïnformeerd ?

  http://www.pearltrees.com/t/freeman/analysis-studievoorschot/id13466407/item173511314

  had Loek Hermans dit alles niet al heel vertrouwlijk in jullie trouwe oortjes gefluisterd ?

  https://youtu.be/dQOTo_C4NyM?t=74

  Luister nog eens naar een partij met jarenlange ervaring:

  http://www.trajectum.hu.nl/en-hup-daar-gaat-het-geld-van-de-basisbeurs/

 5. gotterdammerung schreef op 8 juli 2017 om 15:07

  Er wordt maar weer eens aangetoond dat de medezeggenschap bij de ru er slechts is om de perceptie van studenteninspraak te geven.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!