Speciale minor voor drukke studentbestuurders

15-05-2017

Studiepunten halen tijdens een bestuursjaar valt vaak niet mee. Om studenten hierbij te helpen start komend collegejaar waarschijnlijk een minor waarmee studentbestuurders de mogelijkheid krijgen om bestuurservaring op te doen en de broodnodige studiepunten binnen te halen.

Volgend collegejaar start naar alle waarschijnlijkheid de pilot van de minor voor studentbestuurders. Studenten die actief zijn in een bestuur van een studentenorganisatie kunnen op deze manier meer leren over besturen én 24 studiepunten binnenhalen. Het aantal studiepunten is genoeg om een bestuursbeurs binnen te harken (daarvoor zijn 18 studiepunten nodig).

Ook bestuurders van gezelligheidsverenigingen komen in aanmerking

Ger Boonen, directeur van de Dienst Studentenzaken, kan nog geen precieze toelatingscriteria geven, maar zegt wel dat er een stevige selectieprocedure aan vooraf zal gaan. ‘Alleen studenten met een flinke bestuursbelasting komen in aanmerking. Daarnaast is voor de pilot een maximum van twintig studenten vastgesteld.’ Ook bestuurders van gezelligheidsverenigingen komen in aanmerking voor de minor. Carolus Magnus, Ovum Novum en Phocas kregen afgelopen collegejaar bijvoorbeeld ieder 48 bestuursbeurzen toegewezen.

Met de minor voor studentbestuurders hoopt de Radboud Universiteit twee vliegen in één klap te slaan. Allereerst moet de minor de studentbestuurders meer bestuurskracht meegeven. Dat is volgens Boonen zowel goed voor het betreffende bestuur als voor de universiteit, omdat het zo betere bestuurders opleidt. Daarnaast biedt het studenten de kans om naast hun bestuurstaken ook onderwijs te volgen. ‘Dat is nodig, want voor veel bestuurders is het op dit moment lastig om met een regulier programma mee te doen’, zegt Boonen.

Flexibel onderwijs

De minor is onder andere geïnitieerd door de Universitaire Studentenraad. De organisatie ligt in handen van de Radboud Honours Academy, die ervaring heeft met het organiseren van onderwijs buiten het standaard studieprogramma. Honours-directeur Annemarie Hinten benadrukt het belang van flexibiliteit bij deze minor. ‘We zullen goed moeten nadenken over de tijdstippen en dagen van de colleges.’ Daarnaast wordt ook het toetsmoment waarschijnlijk flexibel ingericht.

‘Persoonlijke ontwikkeling is ook een doel van de minor’

De pilot duurt het gehele collegejaar. Elk van de vier periodes vormt een thematisch blok waarin een aspect van besturen wordt behandeld, zoals ethiek en bestuurlijke organisatie. Wekelijks zijn er colleges, gekoppeld aan verdiepende werkgroepen. Door het hele jaar zijn de studenten bezig met een eigen project. ‘Dat mogen ze zelf kiezen, want het uiteindelijke doel is ook de persoonlijke ontwikkeling van de studentbestuurder’, zegt Hinten.

Boonen en Hinten hopen na de studentenraadverkiezingen een concreter plan te presenteren.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!