Student vaker op (steeds vollere) campus

13-02-2017, 17:26

De Nijmeegse campus. Foto: Dick van Aalst.

Nederlandse universiteiten herbergen meer studenten dan ooit, terwijl de campussen niet groeien. En toch komen studenten – ondanks alle online mogelijkheden – steeds liever naar de campus. Drie interessante uitkomsten van een rapport over de campussen van alle Nederlandse universiteiten.

#1 Studenten zijn steeds vaker op de campus

En dat ligt niet direct voor de hand. Want met colleges die je thuis terug kunt kijken hoeven studenten de deur niet meer uit om op de hoogte te zijn van hun collegestof. En toch geven alle universiteiten in het onderzoek aan dat de ‘campus community’ en de ‘academische thuisbasis’ steeds belangrijker worden. De universiteit is veel minder virtueel dan tien jaar geleden werd voorspeld en het ‘nieuwe werken’ vanuit huis is nooit écht van de grond gekomen.

De onderzoekers schrijven: ‘In de laatste tien jaar werd de functie van ontmoetingsplaats steeds belangrijker gevonden, zowel door de gebruikers als door de bestuurders, in de ambitie om de steeds diversere ‘campus community’ een thuis te bieden. Het voorzien in de sociale behoefte werd steeds belangrijker.’

De Radboud Universiteit herkent dat idee en wil met bijvoorbeeld een (uitgekleed) cultuurcentrum, een campussupermarkt en een food court in de Refter het campusgevoel verder versterken.

#2 De campussen lopen vol

Het wordt steeds vaker dringen op de Nederlandse universiteiten, zo blijkt uit het rapport. En niet alleen omdat studenten steeds vaker en langer naar de campus gaan. De laatste tien jaar is het totaal aan oppervlakte van alle Nederlandse campussen licht gedaald (-1%) naar 4,4 miljoen vierkante meter bruto vloeroppervlakte. Maar het aantal studenten steeg in die periode met 22 procent en het aantal medewerkers met 5 procent. De universiteiten krijgen een compliment in het rapport vanwege het ‘efficiëntere ruimtegebruik’, gedurende de laatste tien jaar.

#3 Maar in de onderwijszalen is juist meer plek

In 2006 was er 1,9 vierkante meter onderwijszaal per universitaire student. In 2015 was dat gestegen tot 2,1 vierkante meter per student. Opvallend – gezien de eerdergenoemde toename aan universitaire studenten. ‘Er is dus aanzienlijk meer ruimte expliciet voor onderwijs bestemd, wat strookt met de ambitie van universiteiten om de student meer op de campus te faciliteren’, aldus het onderzoek.

Aan de technische universiteiten in Delft, Twente en Eindhoven is overigens met afstand de meeste ruimte per student voor onderwijszalen ingericht. De Radboud Universiteit wordt niet bij naam genoemd.

Geef een reactie