Uitslag stembureau Refter: draaikonten op links

20-03-2017, 16:11

Studenten stemmen in de Refter. Foto: Dick van Aalst

D66 en GroenLinks hebben in het stembureau van de Refter een meerderheid (67,4 procent) van de stemmen gehaald. In de gehele gemeente Nijmegen is dit slechts 39,6 procent. Dit blijkt uit een analyse van de verkiezingsuitslagen van de gemeente Nijmegen.

Studenten die gestemd hebben in de Refter zijn duidelijk (links-)progressief. Dit bleek al uit de exitpoll die Vox op de verkiezingsdag hield: D66 en GroenLinks kwamen daar als winnaars uit de bus. De officiële cijfers laten nu ook zien dat zowel D66 (33,9 procent) als Groenlinks (33,5 procent) in de Refter genoeg stemmen hebben voor een denkbeeldige meerderheid in het kabinet.

Dit is overduidelijk meer dan in de gehele gemeente, waar deze partijen 19,5 (D66) en 20,1 procent (GroenLinks) van de stemmen haalden. De dramatische daling van het aantal stemmen voor de SP in de Refter (3 procent in 2017 t.o.v. 9,2 procent in 2012) was voor de partij van Emile Roemer niet tekenend voor de rest van Nijmegen (11,2 procent).

Het populisme, dat in de (buitenlandse) media zo veel aandacht heeft gekregen, bleek niet te leven onder de Nijmeegse studenten en medewerkers. De PVV, bijvoorbeeld, haalt in de Refter maar 0,7 procent van de stemmen ten opzichte van 9,6 procent in de hele gemeente Nijmegen. Al met al zijn de Nijmeegse studenten en medewerkers (althans, de stemmers in de Refter) progressiever dan de doorsnee Nijmegenaar.

Stoelendans
Traditioneel staat Nijmegen bekend als linkse stad. De grote verliezer van de verkiezingen, de PvdA, was hier in 2012 nog de grootste partij. Dit jaar lijken de Nijmeegse PvdA-aanhangers te zijn geswitcht naar partijen zoals D66 en GroenLinks. Deze partijen kregen ten opzichte van vorige jaren ongeveer 10 procent meer stemmen. Ook een andere ‘groene’ partij, Partij voor de Dieren, doet het in Nijmegen goed en weet bij elke verkiezing meer stemmen te werven.

Rechtse partijen hebben een trouwere achterban en schommelen de laatste drie Tweede Kamerverkiezingen rond de 15 procent (VVD) en 10 procent (PVV) in de gemeente Nijmegen. De wispelturigheid van kiezers raakt dus vooral de linkerkant van het politieke spectrum.

Andere studentensteden laten hetzelfde beeld zien als in Nijmegen. De partijen D66 en GroenLinks hebben ook in Leiden, Utrecht en Groningen (waar tevens brede universiteiten gevestigd zijn) de meeste stemmen weten te bemachtigen met de VVD overal als derde partij. Van deze vier steden is de PVV in Leiden de grootste.

Grootste nieuwkomer tijdens deze verkiezingen is de partij DENK. In Utrecht (5,5 procent) weet de club van Kuzu beduidend meer stemmen te krijgen dan in de steden Nijmegen, Groningen en Leiden (respectievelijk 1,9, 0,4 en 1,8 procent).

Geef een reactie