Universiteit en Radboudumc moeten meer op elkaar worden afgestemd

07 jan 2019

In september moet het nieuwe strategisch plan van de Radboud Universiteit klaar zijn. Op de nieuwjaarsrede in de Aula lichtte collegevoorzitter Daniel Wigboldus vanmorgen een tipje van de sluier. De doelen van de universiteit en het Radboudumc kunnen beter op elkaar worden afgestemd, klonk het.

Op de eerste werkdag van het nieuwe kalenderjaar was de Aula helemaal volgelopen – voornamelijk met hoogleraren – voor de traditionele nieuwjaarsrede. Collegevoorzitter Daniël Wigboldus blikte terug op een geslaagd lustrumjaar voor de Radboud Universiteit. Hij verwees onder andere naar de tienduizendste promotie, de overstap naar Brightspace en het recordaantal Vidi-toekenningen. Hij noemde ook het aantal publicaties dat in 2017 was gedaald, net als de impact van die publicaties.

Brainstormsessies

Het langst stond de collegevoorzitter stil bij de totstandkoming van het nieuwe strategisch plan van de universiteit. ‘Honderden medewerkers en studenten namen deel aan de brainstormsessies in theaterzaal C’, aldus Wigboldus. ‘Ook de online stellingen over de rol van de universiteit in de samenleving en andere thema’s kregen met gemiddeld meer dan 2.500 views per stelling behoorlijk aandacht.’

De sessies resulteerden in 57 kantjes vol ideeën en opmerkingen die de komende weken verder worden uitgewerkt. Niet over alle ideeën was consensus, maar volgens Wigboldus werden al enkele contouren van de toekomst zichtbaar. ‘Zo is er de suggestie om het doel van de universiteit meer in lijn te brengen met het Radboudumc. Daar waar het UMC zich richt op “A significant impact on health care” zou de universiteit zich, passend bij haar verleden en brede profiel,  kunnen richten op “A significant impact on people and society”.’

Vier kardinale deugden

In het najaar van 2018 werden nog pittige discussies gevoerd over de rol van het Latijnse gebed bij de opening en afsluiting van de promoties. Dat gebed blijft behouden, herhaalde Wigboldus nog eens. Ook in de strategische sessies kwam dit onderwerp terug. Wigboldus: ‘We bieden studenten en medewerkers ruimte voor bezinning en staan open voor vragen rond de relatie tussen wetenschap, samenleving en zingeving. Iets dat niet vanzelfsprekend is.’

Tijdens de eerste strategische sessie vroeg hoogleraar Rechtsgeschiedenis Corjo Jansen welke kernwaarden de universiteit zou moeten hebben. ‘Zijn opmerking heeft ons aan het denken gezet’, vertelde Wigboldus. ‘Op een recente bijeenkomst met de decanen en directeuren bedrijfsvoering spraken we over de vier kardinale deugden als de scharnieren waarin de deur naar de toekomst rust.’

Volgens de collegevoorzitter zouden de deugden die door Thomas van Aquino in de katholieke filosofie werden opgenomen, belangrijke pijlers kunnen zijn voor de universiteit. ‘Prudentia verwijst naar voorzichtigheid of verstandigheid. Denken voordat je doet. Iustitia verwijst naar rechtvaardigheid in gedachten en gedrag. Het goede denken en doen vergt moed en kracht. Fortitudo verwijst naar deze kracht. De rechte rug en volharding die geregeld nodig is om het goede te doen. De temperantia, ten slotte, verwijst naar de matigheid, een gezonde vorm van bescheidenheid. (…) Ik herken onze universiteit in deze vier deugden.’

In september zou het nieuwe strategisch plan helemaal klaar moeten zijn.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands