Universiteit zoekt met Vidi-beleid randjes van de regels op

20 okt 2021

Onderzoekers van buiten Nijmegen die met een Vidi-beurs naar de Radboud Universiteit komen, krijgen niet automatisch een vast contract. Dit beleid lijkt in tegenspraak met de nieuwe cao, die Vidi-laureaten juist een vast contract beloofde. Volgens de universiteit is de cao op verschillende manieren te interpreteren.

Vidi’s zijn subsidies van 800.000 euro waarmee getalenteerde wetenschappers een eigen onderzoeksgroep kunnen beginnen. Omdat daar logischerwijs een langetermijnperspectief bij hoort, eist subsidieverstrekker NWO sinds 2018 dat laureaten een vast contract krijgen van de instelling waar ze werken. Vorig jaar werd die eis wat versoepeld en is ook een zogeheten tenure track-contract toegestaan. Hierbij krijgen medewerkers vijf jaar om hun kwaliteiten te bewijzen. De eerstvolgende deadline voor het indienen van een Vidi-aanvraag is 2 november.

De nieuwe universiteits-cao, die 15 oktober definitief goedgekeurd is, heeft de situatie uit 2018 in feite weer in ere hersteld. ‘Het dienstverband van wp (wetenschappelijk personeel, red.) aan wie een VIDI-financiering wordt toegekend, wordt omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd’, valt te lezen in artikel 2.7.

Discrepantie

Die formulering lijkt in te gaan tegen de Nijmeegse Vidi-regels, die stellen dat Vidi-laureaten van buiten de Radboud Universiteit slechts een tenure track-aanstelling krijgen. Toch is die discrepantie volgens de universiteit juridisch in orde. ‘Wij hebben de nieuwe cao-bepaling zo geïnterpreteerd dat deze betrekking heeft op het zittend personeel’, laat een woordvoerder in een schriftelijke reactie weten. De universiteit gaat er hierbij vanuit ‘dat het de bedoeling van cao-partijen was om het zittende personeel meer baanzekerheid te geven’.

Onderzoekers van buiten zijn straks slechter af dan Vidi-laureaten die al in Nijmegen werkten

Een belangrijk gevolg van de ruime Nijmeegse interpretatie is dat onderzoekers die van buiten komen arbeidsrechtelijk straks slechter af zijn dan Vidi-laureaten die hier al werkten. Dat zou hen kunnen afschrikken om de overstap te maken naar de Radboud Universiteit.

De universiteit lijkt hier niet zo bang voor, omdat binnen een tenure track concrete prestatieafspraken worden gemaakt. ‘Als een medewerker de afspraken nakomt, waar hij of zij zelf de regie over heeft, dan volgt een vast contract.’

Marijtje Jongsma

Marijtje Jongsma, actief bij vakbond AOb en universitair docent bij Sociale Wetenschappen, noemt de Nijmeegse uitleg van de nieuwe cao-regels opmerkelijk. ‘De cao lijkt me in deze duidelijk. Ik zal de discrepantie laten agenderen voor het volgende Lokaal Overleg (tussen vakbonden en universiteit, red.).’

De universiteit biedt al wel een voorzichtige opening: ‘Ons beleid zal in lijn moeten zijn met de cao. Indien nodig zullen aanpassingen worden doorgevoerd’, aldus de woordvoerder.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!