Veni voor onderzoek naar vaders die meer willen zorgen

12 apr 2022

Voor haar onderzoek naar vaders die werk en zorg combineren is Stéfanie André een van de vijf Nijmegenaren die een Veni-beurs ontvangt van NWO. Met de financiering van maximaal 280.000 euro onderzoekt ze hoe vaders, die dat willen, meer ruimte krijgen om te zorgen.

Stéfanie André. Foto: RU

Stéfanie André is vereerd door de toekenning van de Veni-beurs. ‘Ik hoopte er natuurlijk op, maar ik verwachtte het niet. Uiteindelijk behoorde ik tot de 20 procent die na de voorselectie werd uitgekozen voor een beurs. De kans dat je als aanvrager een Veni niet krijgt is groter dan dat je ‘m wel krijgt.’ Slechts 13 procent van het totaal aantal aanvragen (167 van de 1.280) was succesvol.

De bestuurskundige gaat op vier niveaus bekijken hoe Nederlandse vaders keuzes maken rondom werk en zorg. ‘Het beleid en de cultuur van het land waar de vader in woont is bepalend. Ten tweede hangen keuzes af van de werkgever en de mogelijkheden op het werk. Dan speelt er nog mee wat vrienden en familie doen, en ten slotte hebben vaders nog een individuele voorkeur.’

Zorgtaken

Beleid kan culturele normen veranderen in het denken over zorgende vaders, net zoals normen het beleid kunnen bepalen. André: ‘In Duitsland werd een partnerspecifiek verlof ingesteld waarbij vaders hun verlof ook vaker opnamen. In zo’n geval kan dit de dominante ideeën in een land veranderen. In landen waar partners mochten kiezen wie het ouderschapsverlof opnam, bleek dit toch vaker de moeder te zijn.’

Het is al langer bekend dat het veel positieve effecten heeft als vaders zorgtaken op zich nemen. André: ‘Kinderen doen het beter op school en voelen zich veiliger als vaders meer betrokken zijn bij de opvoeding. Vrouwen hebben in zo’n geval meer mogelijkheden om te werken en zijn economisch onafhankelijker. Betrokken vaders op hun beurt geven aan gelukkiger te zijn dan vaders die niet zorgen.’

Nederland

Nederland loopt op dit gebied achter op andere Europese landen. ‘We waren het laatste land in Europa waar uitgebreid partnerschapsverlof werd ingevoerd, en ook alleen omdat het moest van de Europese Commissie’, zegt André. ‘Nederland kan dus nog een inhaalslag maken. In mijn onderzoek wil ik kijken hoe vaders die willen zorgen daarvoor meer ruimte kunnen krijgen.’

André wil met haar Veni-beurs ook twee nieuwe meetinstrumenten ontwikkelen. Een om de ambitie in de combinatie werken en zorgen te meten en een om het gedrag in de combinatie werken en zorgen te meten. ‘Er is nu een Emancipatiemonitor van het SCP, waarin met twee vragen de werk-zorgambitie wordt gemeten. En de meeste (internationale) vragenlijsten rond gedrag gaan erover of vaders luiers verschonen en welke zorgtaken ze bij baby’s hebben. Het lijkt mij interessant om te zien wat vaders verstaan onder zorgtaken, ook bij oudere kinderen, en hoe ze daar zelf invulling aan geven.’

In haar persoonlijk leven merkt André de voordelen van een zorgende vader. Ze groeide zelf op met een vader die veel thuis was en bij de opvoeding van haar drie kinderen heeft ze de taken met haar partner ook gelijk verdeeld, waarbij zij het meest werkt. ‘Het werkt goed. Vaders kunnen prima zorgen als ze de ruimte krijgen.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!