Zo reageren studenten op Rutte III

10 okt 2017 ,

Studentenorganisaties reageren teleurgesteld op het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat vanmiddag is gepresenteerd. De basisbeurs komt niet terug, ondanks de vurige wens van CDA en ChristenUnie. Wel wordt het collegegeld voor eerstejaarsstudenten gehalveerd. Vox belde met drie studentenvertegenwoordigers.

Rhea van der Dong, voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

‘Alleen het verlagen van het collegegeld voor het eerste jaar vinden wij symboolpolitiek. Zeker aangezien het kabinet het rentepercentage op de studielening wil verhogen. Studenten worden zo nog steeds opgezadeld met een hoge studieschuld – gemiddeld 20.000 euro. Daarop maakt duizend euro weinig verschil. En dat terwijl de overheid burgers ontmoedigt om zich in de schulden te steken. Dat is meten met twee maten.

We vragen ons ook af hoe het kabinet deze kostenpost van 180 miljoen gaat financieren, zeker nu er ook al veel extra geld naar het basisonderwijs gaat. Dit kan wat ons betreft niet vanuit de leenstelselgelden, want die zijn bedoeld voor verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Studenten zijn akkoord gegaan met het leenstelsel omdat dit gekoppeld zou worden aan een investering van 200 miljoen in het onderwijs. Wij houden scherp in de gaten of het nieuwe kabinet deze belofte ook nakomt. Indien niet, dan sluiten wij acties zeker niet uit.’

Carmen Quint – voorzitter Nijmeegse studentenvakbond AKKU

‘Over het algemeen konden de plannen voor onderwijs veel concreter. Het blijft allemaal vaag en in het midden. Om specifiek in te gaan op de halvering van het collegegeld: deze korting maakt het onderwijs niet toegankelijker. Die duizend euro weegt niet op tegen de kosten die studenten maken, waardoor op kamers gaan bijvoorbeeld nog steeds een veel te dure aangelegenheid is. Studenten blijven op deze manier kampen met flinke studieschulden.

Daarbij komt ook nog eens dat deze korting niet geldt met terugwerkend kracht. De mensen die de afgelopen jaren binnen het leenstelsel vielen, blijven dus met de gebakken peren zitten. We blijven vechten voor de terugkeer van de basisbeurs en aanvullende beurs.

We zijn wél te spreken over de plannen voor de uitbreiding en bevordering van het openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Elke ochtend zit buslijn 10 in Nijmegen weer stampvol en staan er lange fietsfiles op de Heyendaalseweg. We waarderen die intentie, en hopen dat er ook echt iets mee gebeurt.’

Tariq Sewbaransingh, voorzitter landelijke studentenvakbond LSVb

‘Wij zijn teleurgesteld in de voorgestelde maatregelen. Het CDA en CU hebben hun verkiezingsbeloftes gebroken. De verlaging van het collegegeld met eenmaal duizend euro vergroot de toegankelijkheid van het onderwijs helemaal niet, dat blijkt ook uit eerdere analyses van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bovendien is het niet meer dan een sigaar uit eigen doos vanwege de verhoging van de rente op de studielening.

De komende tijd gaan we goed in de gaten houden hoe alle plannen uitgewerkt worden. Universiteiten mogen nu zelf criteria bepalen hoe zij de leenstelselgelden willen besteden. Wij vinden het belangrijk dat studenten en docenten en de medezeggenschapsorganen hierbij nauw betrokken worden.’

[kader-xl]

De belangrijkste nieuwe maatregelen waar studenten mee te maken gaan krijgen op een rijtje:

  • Vanaf volgend collegejaar wordt het collegegeld gehalveerd, maar alleen voor eerstejaarsstudenten. Voor studenten van de academische pabo geldt dit ook nog in het tweede jaar.
  • De rente van studieleningen gaat echter omhoog, naar een marktconform percentage.
  • Het moet makkelijker worden een (deel van) de studie in het buitenland te doen.
  • Universiteiten mogen zelf gaan bepalen hoe ze de leenstelselgelden in gaan zetten, zolang dat nog wel past binnen de Strategische Agenda Hoger onderwijs. Dit gaat onafhankelijk getoetst worden.
  • Er zal voor studenten met een bachelordiploma altijd ten minste één masteropleiding in hetzelfde vakgebied toegankelijk blijven zonder selectie.

[/kader-xl]

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands