Waarom het weer de opkomst niet verklaart

15-03-2017, 16:55

Foto: Dick van Aalst

Het terras van het Cultuurcafé zit vol en het opkomstpercentage lijkt hoger uit te komen dan bij de vorige verkiezingen. Desondanks is de invloed van het weer op het percentage stemmers gering, blijkt uit onderzoek.

‘Het weer heeft invloed op het opkomstpercentage van verkiezingen, maar die is gering’, zegt Rob Eisinga, hoogleraar Methoden en technieken van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. In 2011 publiceerde hij in samenwerking met collega-wetenschappers Manfred te Grotenhuis en Ben Pelzer een onderzoek waaruit bleek dat er geen overtuigend bewijs is van de relatie tussen slecht weer en een lagere opkomst. Zij analyseerden de effecten van de temperatuur, het aantal zonuren en de hoeveelheid neerslag op de opkomst bij dertien Tweede Kamerverkiezingen tussen 1971 en 2010.

Neerslag
‘De opkomst is een procent minder bij 25 millimeter neerslag. Iedere tien graden extra zorgen juist weer voor een procent meer opkomst’, legt Eisinga uit. Hiermee lijkt het Nederlandse weer geen doorslaggevende rol te spelen op een verkiezingsdag. Zeker als het rustige weer van de laatste dertien verkiezingsdagen in ogenschouw wordt genomen: toen viel gemiddeld zo’n twee millimeter neerslag. ‘Nederland kent een gematigd klimaat met weinig tot geen extreme weersomstandigheden. Wanneer dit onderzoek in de Verenigde Staten uitgevoerd zou worden, waar veel meer verschillende en extreme weersomstandigheden zijn, zouden er naar verwachting grotere verschillen zichtbaar zijn.’

Het zachte, zonnige weer van vandaag kan dus niet als verklaring gebruikt worden voor de hoge opkomst die tot nu toe zichtbaar is. Volgens Eisinga heeft de campagne vanzelfsprekend een veel grotere invloed op de opkomst. ‘De mediacampagne was dit jaar naar mijn idee veel intensiever dan andere jaren.’ Daar kan een beetje zon niet tegenop. Oant Moarn.

Geef een reactie