‘We willen vooral gemotiveerde studenten binnenhalen’

25 jan 2019

Zorgt de decentrale selectie voor collegezalen vol brave, witte meisjes? Nee, zeggen de verantwoordelijken van Artificial Intelligence, Psychology en Biology. ‘Biologie heeft al sinds jaar en dag relatief veel vrouwelijke studenten, ook zonder selectie.’

‘Decentrale selectie bevoordeelt brave, witte meisjes’, kopte ScienceGuide twee weken geleden. De aanleiding: een overzichtsonderzoek naar de selectieprocedures van numerus fixusopleidingen. Daaruit blijkt dat die opleidingen zich nog wel eens zorgen maken over de heterogeniteit van hun studentenpopulatie. Reden voor studentenfractie AKKUraatd om aan de bel te trekken. ‘Iedereen die met succes een opleiding in het hoger onderwijs kan afronden moet ook toegang kunnen hebben tot het hoger onderwijs’, schreven ze deze week in een brief naar het college van bestuur.

Verwaarloosbaar verschil

Bij de Engelstalige opleidingen Artificial Intelligence (AI) en Psychology herkennen ze de zorgen die op ScienceGuide geuit worden niet. Dat zegt Elise van Casteren, die als recruitment en selectie officer bij deze opleidingen verantwoordelijk is voor de selectie van nieuwe studenten. ‘Bij Psychology is dit jaar tachtig procent van de gestarte studenten vrouw. Maar dat percentage is ongeveer hetzelfde bij de niet-toegelaten studenten.’ Ook de verhouding tussen Nederlandse, Duitse en andere internationale studenten is vergelijkbaar bij deze groepen, aldus Van Casteren.

Ook bij Biology is geen sprake van een bevoordeling van ‘brave witte meisjes’, stelt onderwijsdirecteur Gert Jan Veenstra. De studie werkt pas sinds 2018 – het moment dat de voertaal Engels werd – met selectie. ‘De toelating is vooral een middel om te kúnnen selecteren, mocht dat nodig zijn als te veel studenten zich aanmelden. Tot nu toe is dat nog niet het geval geweest. De studenten die we afwijzen, zijn vooral buitenlandse studenten die niet de goede vooropleiding hebben om aan deze studie te beginnen.’

Het afgelopen jaar was er een verwaarloosbare groei in het percentage vrouwelijke studenten bij de Engelstalige biologieopleiding (van 65 naar 66 procent), maar die valt niet per se aan de selectie te wijten, stelt Veenstra. ‘Biologie heeft al sinds jaar en dag relatief veel vrouwelijke studenten, ook zonder selectie.’

Cijferlijsten

Psychology, Biology en AI selecteerden het afgelopen jaar op basis van drie aspecten: een inhoudelijke toets, een motivatiebrief en de middelbare schoolcijfers. Van Casteren: ‘Wij willen niet per se de beste studenten, maar we willen wel dat alle beschikbare plekken gevuld raken én zorgen dat we gemotiveerde studenten binnenhalen. Door ze een motivatiebrief te laten schrijven, dwingen we ze zich te verdiepen in wat er in de Nijmeegse opleiding centraal staat.’

‘Biologie heeft al sinds jaar en dag veel vrouwelijke studenten’

Zo is AI hier meer dan in andere steden gericht op de link met (neuro)cognitie, licht de selectiemedewerkster toe. ‘Ook een superslimme student kan na een paar maanden afhaken als hij merkt dat de opleiding niet goed aansluit op zijn interesses. Vandaar dat de vwo-cijfers ook maar voor een kwart meetellen in de rangorde.’

Bij Biology wordt de cijferlijst dit jaar helemaal niet meer meegenomen in de toelating. Het bleek te lastig om die cijfers als basis te nemen voor een goede vergelijking, laat Veenstra weten. ‘Veel internationale cijfers zijn moeilijk te vergelijken met de Nederlandse. Daarnaast kunnen de cijfers van 5 vwo sterk verschillen per school.’

Loting

Toch vereist de toelating nog steeds veel tijd van de middelbare scholieren. Ze moeten al vroeg weten welke studie ze willen gaan doen én moeten tijd vrijmaken om naast hun schoolexamens door de selectie heen te komen. Veenstra: ‘Ik kan me voorstellen dat de deadline op 15 januari voor sommige studenten te vroeg komt, of dat studenten worden afgeschrikt door het werk.’

Afschaffing van de selectie is niet per se onoverkomelijk, aldus Van Casteren. ‘Loting is nu wettelijk gezien niet mogelijk. Als het in de toekomst verandert, willen we daar best over nadenken. Het nadeel daarvan is wel dat er dan gemiddeld gesproken wat minder gemotiveerde studenten instromen.’

Volgende week op voxweb.nl: Hoe verloopt de selectie bij geneeskunde, tandheelkunde en biomedische wetenschappen?

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands