Wetenschappers steunen klimaatstaking

27 sep 2019

De landelijke klimaatstaking vanmiddag in Den Haag krijgt steun van wetenschappers. Bijvoorbeeld van Michiel in ’t Zandt (29), promovendus bij de afdeling Microbiologie. ‘Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat het klimaat verandert.’

Onder de naam Scientists4Future NL hebben Nederlandse wetenschappers een verklaring opgesteld waarin ze stellen dat de levens van miljarden mensen op het spel staan wanneer de klimaatproblemen niet overwonnen worden. In twee weken tijd is de verklaring al door meer dan 1700 wetenschappers ondertekend. Microbioloog In ’t Zand  is een van de initiatiefnemers.

Wat is Scientists4Future NL precies?

‘Wij zijn een coalitie van wetenschappers die vinden dat ook wij een rol hebben in het klimaatdebat. Er is overweldigend wetenschappelijk bewijs dat het klimaat verandert en die verandering heeft grote risico’s. We willen dat wetenschappers dit veel meer uitdragen. Onze verklaring hebben we opgesteld met vijftig onderzoekers van verschillende universiteiten. Die verklaring zien we als een eerste stap in het activeren van wetenschappers. We roepen alle academici van alle disciplines in Nederland op hem te ondertekenen, van promovendus tot hoogleraar.’

Wat is jullie doel?

‘We willen tegen alle klimaatstakers zeggen: de wetenschap staat achter jullie. Velen van ons lopen zelf ook mee in Den Haag. Wij willen niet vanuit de ivoren toren observeren hoe het klimaat verandert, maar ook dat er iets met onze kennis gebeurt. Ook dat zie ik als een rol van de wetenschap. Maak gebruik van onze expertise, wij willen helpen, is onze boodschap aan iedereen die zich druk maakt over het klimaat. Die stem is tot nu toe nog onvoldoende aanwezig, vinden wij.’

Hoe komt dat?

Michiel in ’t Zandt. Foto: Stan van Pelt

‘Veel wetenschappers durven zich niet in hun eentje uit te spreken, omdat ze bang zijn voor persoonlijke aanvallen, met negatieve invloed op hun carrière. Maar samen staan we sterker. Binnen Nederland is onze verklaring nu al het grootste wetenschappelijke statement over klimaatverandering ooit. En elke dag komen er handtekeningen bij.’

Morgen is de klimaatstaking weer achter de rug, wat doen jullie dan?

‘Scientists4Future NL is geen hype: wij zijn een blijvertje. We willen de wetenschap, maar ook de politiek wakker schudden. Het klimaatakkoord is een goed begin, maar we moeten doorpakken.’

Waar moeten we dan aan denken?

‘De energietransitie moet als het aan mij ligt nog verder uitgebouwd worden. Nu maken we de overgang van kolen naar CO2-vrije energie erg langzaam, via tussenstapjes als gas en biomassa. Ook moet kernenergie besproken worden als alternatief– vind ik persoonlijk althans. Ook moeten we meer samenwerken met andere landen. Het klimaatprobleem kan niet zonder mondiaal overheidsbeleid.’

Zie jij in je eigen onderzoek de gevolgen van klimaatverandering terug?

‘Jazeker. Ik doe onderzoek naar permafrost (permanent bevroren bodems in Rusland, Canada en Alaska, red.). Daarin zit veel methaan opgeslagen, een broeikasgas dat 34 keer sterker is dan CO2. Nu heerst daar nog een redelijk evenwicht tussen methaanproducerende en methaanetende micro-organismen. Maar doordat het permafrost steeds meer ontdooit, krijgt die eerste groep, die methaan maakt, de overhand doordat er meer voedsel beschikbaar komt. Daardoor stijgt de hoeveelheid methaan in de atmosfeer, en dat zorgt weer voor een nog hogere temperatuur. Zo krijg je een zelfversterkend effect.’

 

 

 

3 reacties

  1. Stijn van Uffelen schreef op 27 september 2019 om 18:09

    Al die actiegroepen met de term ‘Future’ in de benaming steunen een kolonialistisch discours. Klimaatactie is in dit verhaal toekomstgericht is, en dat onderdrukt verhalen over de klimaatcrisis die zich in het globale zuiden nu al manifesteert in de vorm van de massale sterfte van mensen en dieren. Wij zouden niet moeten praten over samenwerking met andere landen in de energietransitie, maar over vereffening van de schuld die wij zelf op ons dragen.

    • Stijn schreef op 30 september 2019 om 21:26

      Nee dit is mijn oprechte mening. Het is mijns inziens echt moreel onjuist om gesprekken te voeren over ‘klimaatakkoorden’, waarin vervuilende bedrijven op gelijke voet mee mogen praten met overheden die net zo verwijtbaar zijn (omdat ze zich nooit aan eerdere akkoorden hebben gehouden). De ramp die klimaatverandering heet is al lang begonnen en er zijn duidelijke schuldigen aan te wijzen. Een gepastere manier om daarmee om te gaan is, vind ik, om te identificeren wie die schuldigen zijn en die te berechten. Als dat secuur wordt gedaan is mijn vermoeden dat er toch echt vooral Westerse landen zullen boven komen drijven als veroorzakers van de klimaatcrisis.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!