Opinie

Zeven aanbevelingen om racisme op de campus te lijf te gaan

17 jun 2020

OPINIE - Racisme is een probleem dat zich niet beperkt tot de wereld buiten de universiteit. In een brief aan rector Han van Krieken doet AKKUraatd-lijsttrekker Sarah Boulehoual daarom zeven aanbevelingen om dit probleem op de campus te lijf te gaan. ‘De universiteit mag en kan niet bijdragen aan de verering van racistische historische figuren.’

Geachte Han van Krieken,

De moord op George Floyd, maar ook op Breonna Taylor en Tony McDade, bevestigen dat institutioneel racisme bestaat. Niet alleen in Amerika, maar ook in Nederland. De afgelopen weken hebben anti-racisme-demonstraties in naam van Black Lives Matter zich als een lopend vuurtje door Nederland verspreid. Met het protest in het Goffertpark op vrijdag 5 juni, bereikte het protest ook Nijmegen.

Racisme en discriminatie zijn geen problemen die zich tot de grenzen van de campus beperken. Het reikt verder en is ook binnen de muren van de universiteit te bespeuren. De Radboud Universiteit staat als onderwijsinstelling midden in de samenleving. Zoals omschreven staat in uw Strategie: A Significant Impact gaat de universiteit actief op zoek naar vragen vanuit haar omgeving waarop zij kan inspelen. Het is daarom niet alleen hoog tijd, maar ook van groot belang dat de universiteit de daad bij het woord voegt en zich niet alleen uitspreekt over institutioneel racisme, maar ook actie onderneemt. De universiteit moet voldoen aan haar belofte en de waarde die zij aan diversiteit en verschillende culturen hecht concretiseren. Diversiteit en inclusie is een onderwerp dat ook nauw aan uw hart ligt. Ik hoop daarom dat we op deze manier gezamenlijk aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen kunnen werken.

Sarah Boulehoual. Foto: Rein Wieringa

Structureel racisme is een probleem dat structureel aandacht en inzet nodig heeft. Ik roep het college van bestuur als volgt op de daad bij het woord te voegen:

#1 De universiteit moet zich meer uitspreken tegen racisme. U heeft zich meermaals uitgesproken over het belang en de waarde van diversiteit, een onderwerp dat u nauw aan het hart ligt. Daar zou ik mijn waardering over uit willen spreken. Naar aanleiding van de eerder genoemde gebeurtenissen in Amerika roept een groep studenten van de Letterenfaculteit medestudenten op de faculteitsdecanen en u een vooraf opgestelde anti-racismebrief toe te sturen. ‘Het is uw verantwoordelijkheid om met zwarte studenten te praten – hun woede te erkennen, hun stemmen te horen en hun belangen te vertegenwoordigen’. De behoefte aan een universiteit die zich meer uitspreek tegen racisme lijkt onder de studenten te leven. Het gezag om studenten te helpen, de macht om een eerlijk en veilig academisch klimaat te creëren en zwarte studenten te laten excelleren ligt bij u. Ik zou graag willen zien dat de universiteit het racismeprobleem begrijpt en bereid is deze problematiek aan de kaak te stellen.

#2 Niet-witte studenten ervaren tot op heden (indirect) racisme, vaak onder het mom van grapjes, op de universitaire campus. De in 2014 aangestelde Gender en Diversiteitscommissie van de FNWI heeft recentelijk de tweede ‘student harassment’-enquête geanalyseerd. Hieruit blijkt een verschuiving plaats te vinden van seksuele harassment naar discriminatie op basis van etniciteit en religie. Hiernaast heb ik van meerdere studenten vernomen dat zij niet naar behoren zijn geholpen na het aangeven van racistische incidenten. Mijns inziens beschikt de universiteit niet over specifieke kaders voor het omgaan met (herhaalde) incidenten van racisme. Het is voor studenten niet duidelijk bij wie zij terecht kunnen en welke vervolgstappen er naar aanleiding van het melden van een racistisch incident genomen kunnen worden. Ik pleit ervoor dat er een universiteitsbrede enquête met betrekking tot discriminatie afgenomen wordt om een beeld te kunnen schetsen van discriminatie op de campus. De resultaten die voortkomen uit de enquête kunnen als vertrekpunt fungeren voor het opzetten van gepaste kaders. Deze kaders zijn nodig om bij te dragen aan een leeromgeving waar alle studenten zich veilig en gehoord voelen.

#3 Tot op heden zijn grote segmenten van de aangeboden curricula eurocentrisch. Onbegrip omtrent onderwerpen zoals racisme komt vaak voort vanuit onwetendheid. De universiteit heeft een belangrijke rol in het onderwijzen van studenten, niet alleen op academisch vlak, maar ook op politiek, sociaal, historisch en etnisch gebied. Zo zou de universiteit zich moeten dekoloniseren door onder andere (optionele) cursussen aan te bieden die zich buigen over de Nederlandse koloniale geschiedenis en de emancipatie van Afro-Amerikanen. Daarbij moet de universiteit haar huidige curriculum ook uitbreiden met meer niet-westerse literatuur.

#4 Volgens Jane Mansbridge, een Amerikaanse politicoloog, blijkt dat minderheidsgroeperingen het beste vertegenwoordigd kunnen worden door iemand uit de desbetreffende groep. Kortom, alleen zwarte studentvertegenwoordigers kunnen inspelen op de behoeftes van zwarte studenten, net zoals vrouwelijke representatie nodig is om de behoeftes van vrouwen in woorden uit te kunnen drukken. De aanwezigheid van zwarte studentenrepresentatie is van groot belang. Ik vind het belangrijk dat de universiteit diversiteit in medezeggenschapsorganen stimuleert om de niet-witte studenten beter te kunnen voorzien in hun behoefte om een veiligere studieomgeving te kunnen creëren.

#5 In 2015 is het Christine Mohrmann Programma opgezet, gericht op het stimuleren van diversiteit middels het aanstellen van meer vrouwen in hoogleraarposities en bestuursfuncties (Radboud Universiteit, 2015: p. 35). Dit programma is louter gefocust op het bevorderen van de doorstroom van vrouwen in de wetenschap. Doelstelling van dit programma is dat eind 2020 binnen alle geledingen van de universiteit minimaal 25 procent vrouwen en minimaal 25 procent mannen werken. Middels dit programma wordt dus enkel gekeken naar genderdiversiteit. Ik vind het tijd dat ook de nodige aandacht besteed wordt aan etnische diversiteit. Op het moment zijn er weinig tot geen zwarte hoogleraren in dienst van de Radboud Universiteit. Daarom zou ik graag meer etnische diversiteit onder hoogleraren zien en moedig ik de opzetting van een soortgelijk programma aan gericht op het stimuleren van het aanstellen van niet-witte academici in hoogleraarposities en bestuursfuncties. Het is voor niet-witte studenten uitermate belangrijk om rolmodellen te hebben die hoogleraarposities bekleden.

#6 De universiteit moet het Linnaeusgebouw hernoemen.  Dit gebouw is vernoemd naar de grondlegger van wetenschappelijke racisme – ook bekend als biologische racisme. Hij was de eerste die, in zijn werk ‘Systema Naturae’ (1735), een classificatie van ras creëerde op basis van huidskleur. De bekende botanist Linnaeus deelde in zijn klassensysteem de mens op in vier rassen. Daarbij zette hij de “Europese mens” bovenaan de ranglijst en de “Afrikaanse mens” helemaal onderaan. De universiteit mag en kan niet bijdragen aan de verering van racistische historische figuren.

#7 Zoals eerder is benoemd zijn structurele initiatieven nodig om systematisch racisme en discriminatie aan te kunnen pakken. Ik stel voor dat de universiteit een focusgroep aanstelt die werkt aan inclusie en die een introspectieve blik werpt op hoe internationale studenten, Nederlandse minderheden en studenten met andere diversiteitsaspecten, zoals LHBTQ en studenten met regionale accenten, op de campus worden behandeld. Deze groep buigt zich over prangende vragen, zoals: hoe inclusief is de universiteit en hoe kunnen we dit bevorderen? Hoe kunnen we meer Nederlandse studenten met een migratieachtergrond aantrekken? Door onderzoek te doen naar deze moeilijke vragen kan op lange termijn gewerkt worden aan een inclusievere universiteit voor iedere student.

Tijdens de viering van de 95e verjaardag van de Radboud Universiteit werd een kritische, maar vooral belangrijke, vraag gesteld: hoe welkom voelen studenten zich eigenlijk op de Nijmeegse campus? U beaamde in uw toespraak dat niet iedereen zich welkom voelt op onze universiteit. Zou het niet geweldig zijn als we tijdens de 100ste verjaardag van de Radboud Universiteit kunnen stellen dat álle studenten zich welkom voelen?

Ik hoop dat u de voorgestelde initiatieven in overweging neemt. Samen kunnen we werken aan een inclusieve en diverse universiteit.

Met vriendelijke groet,

Sarah Boulehoual, lijsttrekker AKKUraatd en student politicologie

33 reacties

 1. Jesper Willem Jansen schreef op 17 juni 2020 om 16:48

  Ah, wat fijn, eindelijk stelt iemand dat haast onuitroeibare racisme op de campus aan de kaart. We doen het weer even puntsgewijs.

  De open brief (lees: morele chantage) begint met een boude assertie, zonder enige onderbouwing. Sarah, leg eerst maar even netjes, op academisch verantwoorde wijze uit, dat deze moorden ‘bewijzen’ dat institutioneel racisme bestaat. Niet gewoon claimen en dan verder schrijven. Je studeert aan een universiteit; je kent de regels. Of hoef je je daar niet aan te houden omdat die ‘regels zijn opgesteld door witte mannen’? Dat is een best wel slimme manier om onder je papers uit te komen. Ga ik ook proberen.

  Kijk, het is vrij simepl: wat er (voor de niet-racistische kijker van de video van de moord op George Floyd) gebeurde, was dat een individu een ander individu vermoordde. Maar nee, het moet en zál racisme zijn. Waar moet je anders heen met je ressentiment? Hoe kan je anders ideologische pressie uitoefenen. Ik heb ooit geleerd hoe je iemand noemt die niet daar de persoon kijkt, maar alleen naar het ras. Het was iets met een ‘r’, en we vonden het geloof ik moreel verwerpelijk in Nederland. Waarom zou je er anders zoveel stampij om kunnen maken? Als dit zo’n racistisch land is, waarom iemand je beschuldigingen dat serieus nemen?

  Er geen statistisch bewijs dat zwarte Amerikanen buitenproportioneel slachtoffer worden van politiegeweld. Wel dat ze vaker misdrijven plegen. Ongeveer de helft van de moorden. op een populatie zo’n 15%. Lijkt me redelijk buitenproportioneel. Denk ik dat dat is vanwege hun ras? Neen, ik denk dat het is vanwege een aantal culturele elementen van de zwarte gemeenschap.

  Maar, toegegeven, al dat racisme op die campus, het eindeloze gesmijt met racistische scheldwoorden door studenten en docenten, al die hakenkruizen, posters van Hitler op de muur, KKK-vlaggen en NVU-banieren… Zelfs een diep-racistische fascist zoals ik (ik ben immers blank, geen verder bewijs nodig) vind het ook wel wat te ver gaan; een paar Black Panther-vlaggen en Ché Guevara-posters zouden niet misstaan.

  Nu is het hartstikke slim om racisme te herdefiniëren zodat het (a) volledig subjectief en daarmee zowel onbewijsbaar als onkwantificeerbaar is en (b) je er iedereen altijd van kan beschuldigen. Ik snap best dat je niks te doen hebt en geen macht kan uitoefenen als je raison d’être (racisme op de academie) een fantasie blijkt te zijn. Maar conceptueel blijft het een flauw trucje.

  #3 Wat houdt ‘de universiteit dekoloniseren’ precies in? De enige kolonisten die ik waarneem zijn een klein groepje ideologen dat morele chantage gebruikt om het curriculum naar hun eigen ideologische behoeftes in te vullen.

  En waarom is het raar dat een Europese universiteit ‘eurocentrisch’ is. Behoudt een Ghanese universiteit zich niet het recht voor Ghana-centrisch te zijn? Mag een Japanse universiteit Nippo-centrisch zijn?

  #5 “…de opzetting van een soortgelijk programma aan gericht op het stimuleren van het aanstellen van niet-witte academici in hoogleraarposities en bestuursfuncties. Het is voor niet-witte studenten uitermate belangrijk om rolmodellen te hebben die hoogleraarposities bekleden.” Mensen beoordelen op basis van huidskleur in plaats van als uniek individu met eigen merites beschouwen, waar ken ik dat ook alweer van? Iets met een ‘d’….

  #7: gebouwen hernoemen vanwege hun moreel-ideologische onzuiverheid, waar ken ik dat ook alweer van? Iets met een ‘culturele revolutie’, een rood boekje en zo’n 50 miljoen doden ofzo. Nou ja, ik zal het me wel verbeeld hebben. Racist die ik ben (want blank).

  Ik vind het nog steeds een slimme zet overigens: racisme herdefiniëren zodat niemand ooit veilig is voor de beschuldiging van deze erfzonde. Maar een beetje flauw om extreem (haast homeopatisch) te verwateren, maar er nog steeds wel dezelfde morele gravitas aan toe te kennen. Misschien kan iemand je uitleggen wat ‘concept creep’ betekent.

  Toch zou enig bewijs van racisme wel praktisch zijn, voordat je met dergelijke uitspraken komt. Hint: ‘ik voel me gekwetst’ is geen argument, laat staan bewijs. Of nou ja, bewijs van emotionele fragiliteit.

  Ik zal alvast even voorsorteren op de claim dat ik een racist ben omdat ik een dame met een niet-Nederlandse achternaam bekritiseer. Voor degenen die nog een paar hersencelletjes overhebben: je begrijpt wel dat een persoon allereerst een individu is, en dat secundaire kenmerken zoals etniciteit, religie, sekse, geaardheid, allemaal secundair en incidenteel zijn? Als dat niet zo was, dan mocht er nooit iemand inhoudelijk bekritiseerd worden als diegene niet een blanke heteroseksuele man was.

  Oh wacht, ik snap het! Dat was het hele punt. Slim hoor.

  Nog een paar vraagjes:
  -waarom noem je Captain David Dorn niet bij de lijst van doden?
  -als de wetenschappelijke methode moreel onzuiver is omdat ze is opgesteld door ‘witte mannen’, waarom gebruik je dan überhaupt een computer? En waarom gooi je je telefoon niet weg? En waarom durf je nog een brug over de Waal te gebruiken?
  Het is bijna alsof het er in de wetenschap bij uitstek niet toe doet wie of wat je bent, maar wat je dénkt.
  -Als uit jouw enquête blijkt dat eigenlijk niemand zich gediscrimineerd voelt, wat voor kapstokje ga je dan optuigen om je eisen aan op te hangen?
  -Zal ik je eens wat vertellen? Ik heb me nog nooit welkom of thuis gevoeld op de universiteit. Misschien omdat ik een blanke heteroseksuele (hoewel, als Antonio Banderas zou bellen…) man met ‘rechtse’ opvattingen ben. Interesseert mij dat? Neen. Ik ben een volwassene. Je wordt niet volwassen van een kinderdagverblijf met gewatteerde muren en afgeplakte scherpe hoekjes. En dat is waar je met dit soort gedrein, gesar, gebeschuldig (is geen woord, dat weet ik) en gechanteer de academie stapje voor klein stapje in verandert.

  Main thesis: houd op met je als een slachtoffer gedragen, houd op met studenten te paternaliseren, houd op met jezelf slap te maken, houd op met alles over ras en discriminatie te maken; en wordt een keer volwassen.

  Ieder individu heeft het recht en de vrijheid om te discrimineren. Iedereen heeft het recht en de vrijheid om racistisch en gemeen te zijn. Jij bedient je in ieder geval zeker van die vrijheden. Zie je, boude claims maken kan ik ook!

  Tot slot: Beste rector magnificus, laat u alstublieft niet lenen voor dit soort op groepsressentiment gebaseerde afpersing. Denkt u dat als u capituleert en voldoet aan deze eisen, de eisers dan tevreden zijn? Dat ze niet met nog meer eisen komen, die steeds extremer worden? Denkt u dat werkelijk? De geschiedenis leert ons iets anders.

  • Erdem Kerem Tiras schreef op 17 juni 2020 om 17:28

   Mag ik u dan ook wat vragen? Uw reactie is geladen met emotie, persoonlijke aanval en onjuiste argumentatie. Allen met het doel dit stuk, wat duidelijk een opiniestuk is, onderuit te halen. Waarom voelt u zich zo erg aangevallen? Mijns inziens is dit een gevalletje ‘de waarheid doet pijn’.

   Kern van mijn verhaal: Wees niet zo verbitterd.

  • Floris Boone schreef op 17 juni 2020 om 18:58

   Beste Jesper,

   Ik sluit me in eerste instantie bij Erdem aan. Je opent door bijna (mijns inziens) woedend in het verweer te schieten door het opgooien van sarcastische (en daardoor zwakke) opmerkingen. Aangezien je hele retoriek hiermee doorspekt is, is het lastig om je echte argumenten serieus te nemen.
   Misschien is het wijs om voor je studie Filosofie eens actief te reflecteren op hoe je in het leven staat, in plaats van het aannemen van het eigen gelijk op deze manier. Het is niet bevorderlijk voor de discussie.

   Veel liefs en succes met uit je bubbel breken, ik geloof in jou, jij kritische rakker.

  • Daan schreef op 18 juni 2020 om 10:03

   Hoi Jesper.

   Ik geef je een gratis overtuigtip.
   Wanneer je in je eerste alinea vraagt of de andere partij haar claims wilt bewijzen, dan siert het je dat om dat in je eigen betoog ook te doen. Ik lees graag papers terug over de volgende claims die je in je stuk maakt, zodat deze discussie naar het door jezelf gewenste hogere niveau getild wordt.

   – een wetenschappelijk gepubliceerde kritiek op het peer-reviewed paper van Jane Mansbridge dat haar onderzoek racistisch zou zijn;
   – bewijs dat niet-Europacentrisch betekent dat je een ander centrisme aan moet houden, danwel dat universiteiten buiten Europa “nippo/ghana-centrisch” etc. zijn. Ik help je op weg met het begrip ‘dekoloniseren van de universiteit’ beter te begrijpen door de casestudy over Rhodes Must Fall te lezen: https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-n7n3-e372
   – Bewijs voor de claim dat er iets ‘cultureels’ aan afro-americanisme zou zijn dat het hogere aantal gewelddadige misdaden binnen die gemeenschap verklaart. Daarnaast bewijs dat de claim dat wanneer je niet naar een individu maar naar afkomst kijkt racistisch is te rijmen valt met het feit dat je hier naar afkomst kijkt.
   – Bewijs voor de claim dat herbenaming van straten/gebouwen/enz. noodzakelijkerwijs verband houdt met totalitaire regimes, gegeven dat herbenaming een strategie is die o.a. toegepast is in het Duitsland van na WOII om het Nazisme te verwijderen uit het straatbeeld (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030574881100051X); of breder gezegd, dat hernaming om bejubeling van individuen met naar eigentijdse maatstaven gemeten regressieve of immorele daden een historisch wijdverspreid fenomeen is.
   – Bewijs dat gevoelens van kwetsing enkel duidt op emotionele fragiliteit, gegeven dat bewezen is dat racisme gevoelens van stress en psychologisch trauma oproepen (zie bijvoorbeeld https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/00957984980243001 en https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J135v01n02_04)
   – Bewijs dat het recht op discriminatie bestaat, gegeven Artikel 1 van de grondwet en Artikel 14 van het EVRM (en daaruit voortvloeiende jurisprudentie).

  • Wim Heitinga schreef op 21 juni 2020 om 16:13

   Beste Daan,

   Maar liefst 75 procent van de zwarte Amerikanen groeit op zonder vader. Het is de grootste voorspeller van armoede, schooluitval en criminaliteit. Vaders laten hun jonge gezinnen massaal in de steek. Dit is wat jij “iets ‘cultureels’ aan afro-americanisme” noemt.
   Hier hoor je de activisten van BLM nooit over, omdat ze de schuld niet aan anderen kunnen geven.

  • Alex warnaar schreef op 21 juni 2020 om 23:22

   Dat klopt

   50% van de moorden en 60% van de gewapende overvallen in de VS worden gepleegd door Afro-Amerikanen

   Dat zijn er zo n 7000 per jaar. Dat is een bizar hoog aantal.

   Per jaar worden er 600 blanken vermoord door afro-amerikanen en 250 vice versa. Dit neemt niet mee dat afro-amerkanen slecht 12 % van de bevolking uitmaken en blanken 60 % (of 72 % inclusief blanke latino s)

   44% van alle politie agenten die omkomen als gevolg van geweld, worden vermoord door een afro-amerikaan. Dat zijn er ruweg 50 per jaar

   Per jaar worden er 9 afro-amerikanen door de plolitie onschuldig doodgeschoten, dat is statisch een niet bestaand fenomeen.

   Het bestaat slechts omdat de linkse journalist besloten geeft dit niet bestaande probleem tot monsterlijke proporties uit te vergroten.

   Er bestaat helemaal geen grootschalig dodelijk politie geweld tegen afro-amerikanen, er is geen institutioneel racisme er is slecht geinstitutionaliseerd anti-racisme in de media die deze gigantische leugen aan het argeloze publiek in een niet aflatende stroom van anekdotisch bewijs opdringt.

 2. Jade Celikten schreef op 17 juni 2020 om 17:17

  Geweldig stuk 🙂 Jij snapt dat racisme een probleem is dat boven aan de lijst van de Radboud Universiteit moet staan!

  • Jesper Willem Jansen schreef op 17 juni 2020 om 18:29

   Precies! Wat maakt onderzoek en onderwijs nou uit? Bouw vooral veel extra bureaucratie die onmogelijk te bewijzen subjectieve ervaringen van mensen legitimeert in plaats van ze te helpen volwassen te worden. Geef daar het geld aan uit, niet aan academisch werk!
   Jij snapt het tenminste.

  • Ja ach ja schreef op 22 juni 2020 om 08:08

   “Racisme [is] een probleem dat boven aan de lijst van de Radboud Universiteit moet staan”… Het doet me denken aan de YouTube-documentaire over de rel rondom Bret Weinstein op Evergreen College: https://youtu.be/FH2WeWgcSMk (deel 1/3).

 3. Biologiestudent schreef op 17 juni 2020 om 17:25

  Het is een goed dat het voorkomen van racisme op de campus voorkomt eindelijk breed bespreekbaar is geworden. Maar zeggen dat Linnaeus de grondlegger van het “wetenschappelijk racisme” is, doet hem onrecht aan.

  Linneaus was primair plantenkundige en heeft de eerste taxonomische indeling van zowel het plantenrijk als het dierenrijk gemaakt. Het is kwalijk om dat te verzwijgen en hem simpelweg als racist weg te zetten. Mensen in rassen verdelen is niet de enige fout die hij in zijn taxonomische indelingen heeft gemaakt. Mede door de ontdekking van DNA denken we in de biologie (gelukkig) anders over veel zaken. Maar het fundament dat Linnaeus heeft gelegd, is daar niet minder waardevol door geworden.

  • Jesper Willem Jansen schreef op 17 juni 2020 om 18:33

   Misschien moeten we het over de basis van ‘kritische theorie’ uitleggen, van daar komt al deze retoriek uiteindelijk vandaan: alles dat van waarde is dat is uitgevonden of gemaakt door iemand die blank, man, heteroseksueel en autochtoon was, moet kapot. Of daar nou goede argumenten voor zijn of niet. Rechtstreeks overgenomen uit het maoïsme, compleet met het vernietigen van het verleden. Stapje voor stapje.

   Mensen die eeuwen geleden leefden hielden zich namelijk niet aan de morele maatstaf van een klein groepje makkelijk beïnvloedbare maoïstische huilstruiken in 2020. Tja, dan moet het op de schop. En het liefst nadat rectoren en burgemeesters wenend op de knieën gaan en om vergiffenis smeken (die ze nooit krijgen, want maoïsten zijn nooit tevreden).

 4. Jesper Willem Jansen schreef op 17 juni 2020 om 18:26

  Nou ‘Erdem Erdem Tiras’, aangezien ik niet direct op je kan reageren, zal ik het hier doen.

  Volgens mij begrijp je het verschil tussen ironie, sarcasme, een vraag om onderbouwing enerzijds en ‘emotie en onjuiste argumentatie’ niet. Opmerkelijk overigens dat je vervolgens geen voorbeeld ter onderbouwing geeft. (ik moest best wel gniffelen van je reactie).

  En je bent incorrect: dit is niet zomaar een opiniestuk, dit is een open brief aan de rector magnificus, waarin boude claims worden gedaan zonder onderbouwing (bijzonder academisch) en grootse eisen worden gesteld (vrij typisch voor de Diversiteit-Inclusiviteit-Gelijkeuitkomsten-menspersoontjes).
  Mijn vraag aan jou luidt: waarom kun je zo slecht lezen? Eisen en niet-onderbouwde claims zijn geen waarheden die pijn kunnen doen. Ik ben blij dat ik bij jou een snaartje heb weten te raken. Waarom voel je toch zo aangevallen?

  Volgens mij is je verhaaltje een typisch gevalletje ‘projectie, projectie, en nog een projectie’ (en gefetisjeerd slachtofferschap, maar dat was te verwachten).

  Liefs,
  Jesper

  • Floris Boone schreef op 17 juni 2020 om 19:52

   Oh wacht, nu snap ik het. Je voelt je slachtoffer. Anders zou je het er niet zo vaak over hebben, toch?

   Liefs,
   Floris

  • Floris Boone schreef op 17 juni 2020 om 20:07

   Ooh ik snap het. Je voelt je slachtoffer. Anders zou je het er immers niet zo vaak over hebben en er zoveel afstand van nemen, toch?

   Liefs,

   Floris

  • Floris Boone schreef op 17 juni 2020 om 20:26

   Nog een reactie. Zijn bericht is op naam van Erdem Kerem Tirdas, dus ik vind het ontzettend sprekend dat je de naam tussen aanhalingstekens hebt gezet, en ook nog eens verkeerd hebt overgetypt.

   Liefs,
   Floris

 5. FNWI-student schreef op 17 juni 2020 om 19:45

  Lieve Sarah,

  Ik ben het heel erg met je eens dat racisme een probleem is, en ik denk ook dat de universiteit zich ertegen moet uitspreken. Zover ik weet doen ze dat ook, met columns vanuit het college van bestuur en het openlijk steunen van de BLM demonstratie in Nijmegen.

  Echter, je slaat heel erg de plank mis als je zegt dat het Linnaeusgebouw hernoemd zou moeten worden. Ik zie dat inmiddels ook een biologie student heeft gereageerd, en zij heeft gelijk. Linnaeus heeft baanbrekend onderzoek gedaan en het is daarom terecht dat we zijn naam vandaag de dag nog tegenkomen op de universiteit. Linnaeus was ook een kind van zijn tijd. We kunnen hem niet kwalijk nemen dat ons denkbeeld veranderd is. Dat deze denkbeelden veranderen is van alle tijden en het blijven spreken over deze personen biedt juist kansen om de pijnlijke geschiedenis van racisme te blijven belichten. We kunnen het verleden niet veranderen en moeten het ook niet proberen uit te wissen. Sterker nog: wie is zich er tegenwoordig van bewust dat Newton aandelen had in de Engelse VOC tegenhanger, en daarmee verdiende aan slavernij? Of dat slavernij een centrale rol speelt in de indeling van de staat zoals Aristoteles of Plato die voor zich zien.

  Het is juist belangrijk dat we de geschiedenis in tact laten, zodat we juist ook het pijnlijke verhaal kunnen vertellen.

  • Floris Boone schreef op 17 juni 2020 om 20:23

   Maar om de geschiedenis intact te laten, is er toch geen naam voor nodig op een gebouw? Het gaat er immers niet om dat de leer of ideeën niet behandeld worden (mijns inziens, hè?)

   Natuurlijk, iemand is een kind van hun tijd, echter was het blijkbaar in die tijd ‘gewoon’ om toch een dergelijke leer te kunnen en willen uitdragen die mogelijk een negatieve invloed heeft gehad op de uiteindelijke situatie. Dat weet ik dus niet zeker, laten we dat voorop stellen. Ik verwacht zelfs dat het met goede bedoelingen is gebeurd, wat ik natuurlijk ook niet zeker weet.

   De grote vraag die denk ik aan beide kanten speelt is, waar leg je de grens? Met de toegankelijkheid van de massa aan menselijke kennis van tegenwoordig is het mogelijk om in (bijna) elke figuur van historische of wetenschappelijke waarde een fout kenmerk te ontdekken. Dat betekent (denk ik) niet dat wat ze hebben bereikt hebben in hun leven of aan de wereld hebben bijgedragen per direct weggevaagd moet worden.
   Wel moeten we kritisch kijken naar fundamentele kennis en eventuele afspraken die worden gemaakt in het beschrijven van die fundamentele kennis. Het systeem van Linnaeus is een beschrijvend stuk waar afspraken over bestaan die veranderd kunnen worden als men dat wil. Waar eerst de kennis ontbrak om in te zien dat de verschillen tussen de verschillende mensen zodanig gering is dat van ‘rassen’ niet kan worden gesproken, is dat nu breed bekend. Het systeem wordt hierop aangepast aan de hand van voortschrijdend inzicht.
   Je kan blijven onderwijzen dat Linnaeus de grondlegger is, echter met een kanttekening van de mogelijke effecten van het origineel, en hoe deze met datzelfde voortschrijdende inzicht werd aangepast zonder de integriteit van de beschreven fundamentele kennis aan te tasten.
   Echter, om terug te komen op mijn vraag, is daar een naar hem vernoemd gebouw voor nodig? Wat verliezen we feitelijk door een verandering als die wordt voorgesteld?

  • Ook een FNWI student schreef op 17 juni 2020 om 21:43

   Je hebt gelijk dat wij ook het pijnlijke verhaal moeten vertellen, maar in mijn mening geef je een vereerde positie aan een wetenschapper wanneer een gebouw op onze campus naar diegene is vernoemd. Ondanks dat hij belangrijke fundamenten voor de moderne biologie heeft gelegd, impliceert een verering dat de universiteit zijn rassenonderscheiding waarbij hij o.a. aziaten als “hebzuchtig” en afrikanen als “lui” en “schaamteloos” classificeert met een toeknijpend oogje accepteert omdat de rest van zijn werk zo belangrijk is. Om het in een vergelijking te zetten, diverse nazi-artsen hebben door middel van mensonterende experimenten in concentratiekampen ook baanbrekend onderzoek verricht, maar die vereren wij om ethische redenen ook niet met een gebouwvernoeming. Ik vind dat dit in hetzelfde straatje valt en ben het daarom eens met Sarah en Floris. Het verhaal vertellen is belangrijk, Linnaeus vereren is onnodig en past juist niet meer in het denkbeeld van déze tijd.

 6. Oumaima schreef op 17 juni 2020 om 19:53

  Mooi stuk Sarah! Heerlijk dat jij je mening zo durft uit te spreken en dit bespreekbaar maakt. Een stem die gehoord moet worden. Bedankt!

 7. Masterstudent Politicologie schreef op 17 juni 2020 om 21:29

  Ik moet er altijd wel een beetje om lachen wanneer hoogopgeleide mensen zichzelf onderdrukt voelen. De wereld ligt aan je voeten, waar zeur je over? De schrijver van het stuk wil meer diversiteit in de medezeggenschapsraden. Dat is mooi gelukt want zij is zelf gekozen namens akkuraatd. Wat was ook alweer het probleem? Ohja, een wetenschapper van 300 jaar geleden was een boefje. Hoeveel bruggen moeten we achter ons verbrandden voordat er alleen nog maar engelen over blijven in de geschiedenisboeken? Alsof studenten aan een universiteit niet slim genoeg zijn om wetenschappers als kinderen van hun tijd te zien. Ik heb wel een serieuze vraag: Wat brengt kritische theorie dat we niet al wisten van universeel liberalisme? Je weet wel, dat spul dat artikel 1 van de grondwet bedacht heeft. Het uitgangspunt was, en zou moeten zijn, dat we streven naar een samenleving waarin huidskleur en afkomst haar sociale betekenis verliest.
  Ik snap dat je als student met een niet-Westerse migratie achtergrond (neem ik even aan op basis van achternaam en hoofddoek) je verbonden voelt met het lot van de gekleurde bevolking die nog steeds te vaak aan het kortste eind trekt. Maar focus je liever op de ware oorzaak: lage sociaal-economische klasse en opleiding. Fun fact: er zitten meer gekleurde mensen dan laag opgeleide mensen in de Tweede Kamer! Over systematische discriminatie gesproken

  En dan nog even over jouw lezing van Mansbridge, die is wel te selectief. Zij pleitte in de eerste plek voor substantieve vertegenwoordiging en ging ook expliciet in op het empirische feit dat mensen soms juist niet beter vertegenwoordigd worden door mensen die descriptief op hen leken (1999, p.630). Om te zeggen dat er binnen de populatie van hoogopgeleiden descriptieve representatie nodig is rekt haar argument wel ongemakkelijk op. Er wordt mee geïmpliceerd dat ondanks dat je in dezelfde stad woont, dezelfde leeftijd hebt, hetzelfde opleidingsniveau hebt, het nog steeds niet mogelijk is voor andere studenten om jouw positie te begrijpen op basis van ‘ras’.

  En dat sommige mensen zich niet welkom voelen op de universiteit is wel degelijk een probleem. Maar er is geen maatregel te bedenken die mensen kan verbieden zich achterbaks te gedragen en achter de rug van anderen om over hen te roddelen. Als je denkt dat blanke mensen elkaar niet pesten en kleineren/vernederen heb ik heeeel slecht nieuws voor je……

  • Bachelorstudent Geneeskunde schreef op 20 juni 2020 om 19:32

   Dit vind ik nou een heldere en doordachte opmerking! Ik ben het volledig met je eens dat onderdrukt voelen in de context van het volgen van een universitaire studie een beetje vergezocht is. Maar, het allerbelangrijkste is denk ik dat duidelijk wordt dat haar noties van de situatie op onze universiteit niet door alle studenten worden gedragen.

  • Ook bachelorstudent geneeskunde schreef op 30 juni 2020 om 11:00

   Het probleem is juist dat het percentage hoogopgeleiden achterblijft in bepaalde populaties, vanwege allerlei barrières (en ja, ook racisme) die zij tegenkomen in hun leven. Deze dame is inderdaad hoogopgeleid, maar neemt het op voor de mensen die dit niet zijn – en dus ook niet zo’n platform hebben – omdat zij tegen allerlei barrières aanlopen waardoor niet-witte Nederlanders ondervertegenwoordigd blijven. Juist goed! Het feit dat zij zelf hoogopgeleid is doet hier niks aan af.

   En als ik op mijn eigen studie om mij heen kijk (geneeskunde) blijft het me opvallen hoe klein het percentage niet-witte Nederlanders is. Terwijl de patiëntenpopulatie natuurlijk wél divers is en het juist ontzettend fijn is om artsen te hebben die andere geloven en culturen begrijpen en/of een andere taal spreken. Je kan over veel punten discussiëren, maar met het creëren van een meer diverse campus ben ik het er zeker mee eens.

   En ja, er zijn meer factoren die bijdragen aan een kleinere kans om naar de universiteit te gaan, maar kunnen we die niet proberen om die allemaal aan te pakken? Het feit dat er ook andere factoren een rol spelen maakt dat deze dame niet een andere factor (afkomst, racisme) mag benoemen?

   Ik vind het moedig, zeker gezien sommige reacties die zij hierop krijgt, die variëren van een goed geformuleerde terechte opmerking, tot een bijna persoonlijke aanval. Ik vind juist dat ze een goed stuk geschreven heeft: duidelijk, overzichtelijk en respectvol. Niemand wilt een racist zijn, niemand wilt een racist genoemd worden en daarom is het ook lastig om zoiets te schrijven zonder dat men zich al snel aangevallen voelt.

 8. Kimberly schreef op 17 juni 2020 om 23:24

  Het Elinor Ostromgebouw zou hernoemd moeten worden. Zij was geen veganist en heeft zodoende veel dierenleed berokkend.

  • Piet schreef op 26 juni 2020 om 16:49

   Dat vind ik ook Kimberly.
   Ik wou nog meer schrijven, maar jouw tekst is onverbeterlijk.

 9. Ja ach ja schreef op 18 juni 2020 om 14:58

  “Niet-witte studenten ervaren tot op heden (indirect) racisme, vaak onder het mom van grapjes, op de universitaire campus. (…) Mijns inziens beschikt de universiteit niet over specifieke kaders voor het omgaan met (herhaalde) incidenten van racisme. Het is voor studenten niet duidelijk bij wie zij terecht kunnen en welke vervolgstappen er naar aanleiding van het melden van een racistisch incident genomen kunnen worden.”

  Ik ben het met veel niet eens in dit artikel (de hierboven genoemde argumenten tegen de hernoeming van het Linnaeus-gebouw hebben me al wat gras voor de voeten weggemaaid), maar deze doet mijn humor minnende hart toch wel het meest pijn. Slechte grappen bestrijd je met leukere grappen – ontwapenende grappen, zelfs vernietigende grappen (graag zelfs!) – of desnoods door de grappenmaker erop te wijzen dat je zijn/haar gevoel voor humor niet kan waarderen. Het afsturen van een humorpolitie op grappenmakers is een recept voor een troosteloze wereld waarin mensen van diverse etniciteit elkaar alleen maar (meer) naar het leven staan. Grappen moeten te allen tijde worden beschermd onder het mom van vrijheid van meningsuiting – ook slechte grappen. Onze lieve Heer heeft je een mond gegeven, dat zou voldoende moeten zijn om je te kunnen wapenen.

 10. Een student schreef op 19 juni 2020 om 12:01

  Ik heb zes jaar in Nijmegen gestudeerd en nog geen een keer gehoord dat er grapjes over “niet-witte studenten” (zoals de schrijfster het noemt) worden gemaakt. Wel werden er vaak grapjes gemaakt over Duitsers of Limburgers. Daar werd door die groepen nooit een probleem van gemaakt, terwijl grappen soms echt wel te ver gingen. Waarom zou de discussie dus alleen over “niet-witte studenten” moeten gaan?

 11. Dus schreef op 19 juni 2020 om 14:42

 12. Herman Frank schreef op 21 juni 2020 om 14:15

  Ik lach me kapot! De diepste recessie staat één, maximaal twee maanden voor de deur, en de studenten die het mana eten en de space cake genieten leuteren een beetje over een aanpassing van het curriculum van een universiteit “om aan hun “Waarheid!” en maatschappijbeleving te voldoen”.
  Ik zal je een kleine waarheid uit de werkelijkheid vertellen. Je zal 10-en op je werkstukken moeten halen en Summa-Cum-Laude moeten afstuderen om in het leger van werkzoekenden en werklozen een baan te “krijgen”. Ja, da’s gek he? Iemand anders die je doopceel op het internet gaat lichten om te bekijken of je in zijn/haar familie van WERKERS past om je een baan te GEVEN. En wat nóg gekker is! Bijstand en uitkeringen gaan steeds minder worden! Da’s héél rot voor sneeuwvlokjes en prinsjes, om geconfronteerd te worden met de échte wereld, waar een huisbaas gewoon de huur wil zien, waar er 10,000 anderen voor diezelfde baan wedijveren, waar al die “hulpeloze sloebers” voor gaan op de wachtlijst voor een woning, en waar de premies voor verzekeringen gewoon betaald moeten worden.
  Veel sterkte, en beste wensen voor een lang en genoegzaam leven in je heilstaat!

 13. Wim Heitinga schreef op 21 juni 2020 om 15:55

  Hieronder een link naar het eerste filmpje van een drieluik over Bret Weinstein, een biologie professor aan het Evergreen State College in Olympia, WA, dat laat zien hoe de discussie over racisme en diversiteit uit de hand kan lopen op een manier die je pas gelooft als je het hebt gezien. De extreme haat, de agressie, het racisme dat ze juist zeggen te bestrijden, tegen iedereen die de absurde ideologie niet volledig omarmt, zou zelf George Orwell niet hebben kunnen bedenken. Maar misschien wel het ergste zijn de stafleden, die hun mond houden, het laten gebeuren en zich slaafs laten vernederen uit angst hun baantje te verliezen. Helaas is deze waanzin al overgeslagen naar veel andere campussen in Noord-Amerika en als we niet oppassen komt het ook naar Europa. Kijk en huiver!

  https://youtu.be/FH2WeWgcSMk

 14. Criticus schreef op 21 juni 2020 om 16:40

  Als we toch extra vakken gaan geven die zich buigen over de Neerlandsche slavernij, is het misschien wel interessant om het te hebben over de slavernij wereldwijd, en de verschillende praktijken ervan in verschillende culturen. Komt men er plots achter dat de Arabieren ook veel aan slavenhandel deden van Afrikanen en Europeanen, en dat in Afrikaanse stammen onderling ook slavenhandel is! En dat de Westerse samenlevingen eerste waren om slavernij af te schaffen! En dat er nu nog steeds slavernij is in Afrika, het Midden-Oosten en Azië… Maar dat mag niet gezegd worden, want de Westerse cultuur doet alles slecht.

  Bronnen: https://www.historischnieuwsblad.nl/omvang-christenslavernij-onderschat/
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_slavenhandel
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantische_slavenhandel#Schattingen
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Moderne_slavernij

 15. Piet schreef op 26 juni 2020 om 17:27

  Beste Sarah,

  Het onderwerp van je tekst is belangrijk.
  Maar je brengt het wat griezelig. Je wil mensen-discriminatie op basis van (onder andere) uiterlijk kenmerk bestrijden. Dan heb je het 6 keer over zwart, 3 keer over niet wit. Het viel wel op dat de niet witte en de ongekleurde er zo bekaaid afkwamen.

  De grapjes: Het gebeurt andersom ook. Het (grappen over anderen) zou eigenlijk volledig uitgebannen moeten worden; is deze remedie beter dan het probleem?

  Als voorbeeld van de curriculum verandering heb je het over:”Nederlandse koloniale geschiedenis” . Waarom ‘nederlandse’? Het is namelijk geen specifiek nederlands probleem.
  En wat is het precieze nut? Ik bedoel als voorbeeld: wat zouden mijn gekleurde buurman en ik eraan hebben om te weten dat een voor- voor- voor- ouder van mij wellicht een voor- voor- voorouder van hem als slaaf op z’n/haar boerderij had. Of omgekeerd. Op het moment zou ik die kennis als last voelen, welke richting de verhouding ook op was.

  Nogmaals Sarah, het onderwerp is belangrijk en van alle tijden en gelukkig wordt het in deze tijden erkend en jij vraagt er weer aandacht voor. Maar ik vind dat je wat meer bezonnen te werk had moeten gaan.
  bv Op de Linneaus kwestie ga ik niet in, je ziet zelf hoe dat je eigenlijke punt ondersneeuwt.

  Groet, Piet

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!