AKKUraatd: ‘Blijf ook in tijden van corona bij de kern van het BSA’

15 apr 2020

OPINIE - Door de coronacrisis gaat het onderwijs lang niet altijd door zoals gepland. Om eerstejaarsstudenten tegemoet te komen heeft de universiteit de zogenaamde P-in-2-regeling in werking gesteld. Namens studentenfractie AKKUraatd schrijft Bart Zonneveld dat hij vreest dat dit beleid juist gaat leiden tot méér studievertraging. Zijn open brief aan de rector.

Geachte Han van Krieken,

Voor een flink aantal studenten is het de boeman van het eerste jaar: het Bindend Studieadvies (BSA). Wie niet genoeg studiepunten weet te halen moet verplicht een andere studie gaan doen.

Afhankelijk van wie je het vraagt, zul je verschillende redenen horen waarom het BSA bestaat. De een zal beweren dat het een rendementsmaatregel is, die de universiteit beschermt tegen langstudeerders. Een ander zal zeggen dat het een goede motivatie is voor eerstejaarsstudenten om niet te veel te feesten, maar ook serieus aan de studie te werken.

Volgens AKKUraatd is er maar één goede reden voor het bestaan van het BSA, en dat is dat het studenten helpt te reflecteren of de huidige studie wel past en haalbaar is. Sinds het wegvallen van de basisbeurs is er namelijk al genoeg reden om niet te veel te feesten en ook rendementsmaatregelen zijn er voldoende.

Corona

De coronacrisis zorgde in eerste instantie voor veel onduidelijkheid, ook wat betreft het BSA. Studenten waren bang dat het door de pandemie niet zou lukken om de benodigde EC’s te halen en dat ze daarom, buiten hun eigen schuld om, een andere studie moesten gaan zoeken.

Op 19 maart kwam er duidelijkheid: de universiteit besloot om de zogenaamde P-in-2-regeling te gaan gebruiken. Studenten die dit jaar onvoldoende studiepunten halen, mogen doorgaan maar moeten aan het eind van het tweede jaar alle 60 EC uit het eerste jaar hebben gehaald.

Een eis van 60 EC in twee jaar klinkt als een versoepeling, maar kan juist een flinke verzwaring zijn. Dit komt omdat je niet zelf kunt kiezen welke 60 EC je wilt halen. Zo kan het goed zijn dat nu een struikelvak uit het eerste jaar niet doorgaat door de coronacrisis. In het tweede jaar moet dat vak, dat je dan voor het eerst krijgt, meteen lukken. Zo niet, dan moet je vertrekken, ondanks dat je al twee jaar de studie volgt en wellicht al meerdere tweedejaarsvakken hebt gehaald.

Beste rector, willen we echt studenten na twee jaar de deur wijzen omdat ze een struikelvak uit het eerste jaar niet hebben gehaald? AKKUraatd vindt dit onacceptabel.

Bijzondere omstandigheden

De P-in-2-regeling is niet nieuw. Het wordt al jaren toegepast bij eerstejaarsstudenten die door persoonlijke omstandigheden niet goed kunnen studeren, bijvoorbeeld bij gezondheidsproblemen of bij een overleden familielid. Het is dus niet heel gek dat de universiteit in deze bijzondere tijden kiest voor de regeling voor bijzondere omstandigheden.

De vraag is of de huidige situatie wel vergelijkbaar is met het geval waarin een student vertraging oploopt door persoonlijke omstandigheden. De vertraging die een student deze maanden oploopt, zegt namelijk niet zozeer iets over de student zelf, maar eerder iets over het onderwijs: hoeveel vakken gaan niet door of worden moeilijker door het onderwijs op afstand? Dit is anders dan vertraging door persoonlijke omstandigheden, wat wel iets zegt over de student zelf, maar waar uit coulance een tweede kans wordt gegeven.

Waar de strenge P-in-2-regeling wellicht nodig is om studenten met persoonlijke omstandigheden te beschermen tegen te veel studievertraging, is de regeling overdreven streng voor de eerstejaars in coronatijd. Ook helpt het niet met de reflectie voor de student, wat voor ons de kern van het BSA is.

Studievertraging

Als ik studenten spreek die door persoonlijke omstandigheden een P-in-2-regeling hebben gehad, geven zij aan dat het tweede jaar voor hen erg stressvol is geweest. Elk eerstejaarsvak dat nog open stond moest namelijk verplicht gehaald worden. Dat geeft elke tentamenweek enorme druk.

P-in-2-studenten focussen zich ook amper op de tweedejaarsvakken. Je zou het jezelf namelijk niet vergeven als je een eerstejaarsvak niet haalt (en daardoor niet je P-in-2), terwijl je tijd hebt gestoken in een tweedejaarsvak dat niet bijdraagt aan je P-in-2. Ook de huidige eerstejaarsstudenten die door corona in de P-in-2-regeling komen, zullen zich komend jaar niet zoveel focussen op de tweedejaarsvakken.

Beste rector, op 18 maart heeft u in een interview op voxweb.nl beloofd dat de universiteit haar best gaat doen om studievertraging zo veel mogelijk te voorkomen. Ook zei u dat er zeker geen verzwaring van het BSA komt. Toch lijkt het er nu op dat het gekozen BSA-beleid wel een verzwaring is en werkt het extra studievertraging juist in de hand.

Hoe dan wel?

Er zijn kleine aanpassingen te bedenken die wel leiden tot een beter corona-BSA. Voor studenten die dit jaar niet genoeg studiepunten halen, zal het laten meetellen van de (verplichte) tweedejaarsvakken bijvoorbeeld veel schelen. Daarmee zijn meerdere varianten te bedenken, zoals 60 EC aan verplichte vakken in twee jaar, of de standaard EC-eis (meestal 42 EC) aan vakken behaald in het tweede jaar.

De kern van het BSA moet blijven dat we studenten helpen bij de reflectie op hun studiekeuze. Vertraging door corona zegt niks over het niveau van de student en daar moet de student geen last van hebben. Het moet mogelijk blijven om een struikelvak niet meteen te halen, daarmee ben je niet opeens een ongeschikte student.

Ook het reguliere BSA (buiten coronatijden) kan veel dichter bij die kern. Het huidige BSA lijkt nog te veel op een onpersoonlijke rendementsmaatregel en helpt studenten onvoldoende met de reflectie op eigen studie.

AKKUraatd vindt dat er veel soepeler omgegaan moet worden met studenten die aan het begin van hun studie moeten wennen aan hun nieuwe manier van leven. Het zou niet zo moeten zijn dat studenten die in het tweede semester goed presteren alsnog de studie moeten verlaten omdat het eerste semester erg slecht is verlopen. Verhuizen, een nieuw sociaal netwerk opbouwen en voor jezelf leren zorgen is namelijk niet altijd even makkelijk.

Daarnaast wordt er in de huidige BSA-discussie nog veel te weinig rekening gehouden met stress. Deze stress kan leiden tot mentale klachten en kan tot lagere prestaties leiden. AKKUraatd wil graag dat er gekeken wordt hoe we het BSA zo min mogelijk stressgevend maken.

Beste rector, graag vraag ik u om te kiezen voor een ander BSA-beleid, zowel voor nu als voor het moment dat deze crisis voorbij is. Hopelijk komt u daarmee uw beloftes wat betreft het beperken van studievertraging na.

Met vriendelijke groet,

Bart Zonneveld

Lid van de Universitaire Studentenraad namens Studentenfractie AKKUraatd

1 reactie

  1. Wilma Philipse schreef op 16 april 2020 om 18:48

    beste Bart,
    ’t is me uit het hart gegrepen!
    Wilma Philipse, studieadviseur scheikunde en OC-lid FNWI

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!