‘Wat gebeurt er met mijn BSA?’ Han van Krieken beantwoordt studentenvragen

18 mrt 2020

Gaat mijn tentamen door volgende week? Wat als ik mijn scriptie niet op tijd kan afronden? Studenten zitten vol vragen. Vox verzamelde ze via Facebook, Instagram en Twitter en legde ze voor aan de rector.

‘Ik begrijp heel goed dat studenten met vragen zitten’, begint zegt rector Han van Krieken het gesprek via Skype. ‘We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden in onze communicatie, maar het is ook improviseren.’

Gisteravond werd bekend dat de universiteit voor verschillende vakken zoekt naar alternatieve vormen van toetsing. Wat houdt dit in?

‘We hebben onze docenten opgeroepen om te onderzoeken of ze de tentamens van periode drie toch door kunnen laten gaan, maar niet fysiek op de campus. Daarom worden alternatieve vormen ontwikkeld zoals een schrijfopdracht of een mondeling tentamen, afhankelijk van de opleiding. Met honderden studenten kan je natuurlijk geen mondeling tentamen doen, met een kleinere opleiding kan het misschien wel via Skype. De opleidingen zullen daarover rechtstreeks met de studenten communiceren. Sommige kunnen snel reageren, andere opleidingen langzamer. Op 24 maart moet alles duidelijk zijn. Dat kan ook inhouden dat er geen oplossing gevonden is. Dan wordt het uitstel.’

Geldt dit ook voor hertentamens?

‘Dat is nog net iets lastiger dan gewone tentamens. De hertentamens waren al voor de coronacrisis voorbereid en een deel van de studenten heeft ze al afgelegd. Toch willen we kijken of we ook voor de hertentamens die nog moeten afgelegd worden, alternatieve vormen kunnen vinden. Daarover zijn we in overleg met de examencommissies. Zij bewaken de kwaliteit en moeten ervoor zorgen dat de alternatieve vormen van toetsing dezelfde kwaliteit leveren.’

Waarom is hierover pas meer duidelijkheid op 24 maart? Dat is niet handig voor wie eind maart – begin april tentamens heeft.

‘Ik begrijp heel goed dat studenten willen weten of ze volgende week een tentamen hebben, maar soms lukt het niet om dat geregeld te krijgen. We proberen die informatie zo snel mogelijk te leveren – 24 maart is de uiterste deadline. Sommige opleidingen hebben hier al over gecommuniceerd, andere gaan dat de komende dagen doen.’

‘Ik zou studenten de raad willen geven om ervan uit te gaan dat de tentamens doorgaan. Gaan ze dan toch niet door, dan heb je niet voor niets geleerd, want ze komen later nog een keer.’

Het interview vond plaats via Skype. Foto: Vox

Wat gebeurt er met alle scripties die de deadline niet halen? Kunnen deze studenten nog steeds in augustus afstuderen?

‘De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie. Daardoor is er veel meer flexibiliteit. Ook daarom hebben we docenten gevraagd om heel duidelijk aan te geven wat wel en niet kan doorgaan. Studenten die alleen een bibliotheek en literatuur nodig hebben, kunnen met hun masterscriptie aan de slag. Voor andere masterscripties moeten experimenten gedaan worden die op dit moment niet door kunnen gaan. Ook hiervoor geldt: daar waar het enigszins kan, kunnen de docenten blijven begeleiden. Daar waar het niet kan, wordt op individuele wijze naar een oplossing gezocht.’

Gaan studenten studievertraging oplopen door de coronacrisis?

‘Wij doen ons best om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door afstandsonderwijs te organiseren. Maar als ik zie wat er nu speelt, dan denk ik dat er zeker studievertraging zal zijn. Voor wie dat geldt, weet ik helaas nog niet.’

Zullen studenten die door de coronacrisis studievertraging oplopen, financieel worden vergoed?

‘De VSNU (vereniging van universiteiten, red.) is in overleg met het ministerie om te zien wat de eventuele financiële gevolgen zijn en of daar wat aan gedaan kan worden. Maar ook hier is het antwoord nog niet zo helder als ik graag zou willen geven. Ik denk dat de meeste studenten daar wel begrip voor hebben.’

Wordt er dit jaar anders omgegaan met het BSA?

‘Ik kan alvast zeggen dat dit jaar anders zal worden omgesprongen met het BSA en dat het zeker geen verzwaring wordt. Het is niet reëel om dat op de normale manier te laten doorgaan. Op welke manier wel, weten we nog niet. We zijn hierover in overleg met het ministerie en met alle andere universiteiten. Onze voorkeur is dat dit aan alle universiteiten op dezelfde manier geregeld wordt. Morgenochtend gaan we hierin met alle universiteiten tot een overeenkomst proberen te komen. Uiterlijk vrijdagmiddag communiceren we over het BSA. Het uitganspunt is om studenten zo min mogelijk de dupe van de situatie te laten worden.’

Hoe waken jullie erover dat een diploma evenveel waard blijft als in andere jaren?

‘Dat is een goede en terechte vraag. We stemmen alle aanpassingen aan het curriculum af met de examencommissies. Zij hebben als taak de kwaliteit te bewaken. Docenten en opleidingen maken voorstellen, de examencommissie bekijkt of de nieuwe voorstellen de kwaliteit garanderen. Als dat niet lukt, dan moet een alternatief worden gezocht en is er uitstel. Wij willen niet inboeten op de kwaliteit van onze diploma’s. De examencommissies weten dat ze met de nodige flexibiliteit en creativiteit moeten werken, maar ze blijven de kwaliteit bewaken.’

‘Kwalitatief goede toetsing op afstand is mogelijk’

‘Ik ben er wel van overtuigd dat kwalitatief goede toetsing op afstand mogelijk is. Daar zijn voorbeelden van, daar is literatuur over, er is zelfs een klein beetje ervaring mee. Daar is de vraag of we het op zo’n korte tijd kunnen regelen.’

Krijgen studenten die door de coronacrisis terug moeten komen uit het buitenland financiële hulp? Bij wie kunnen ze hiervoor terecht?

‘Als ze extra kosten hebben gemaakt, moeten ze in eerste instantie kijken of dit gedekt wordt door hun beurzen. De toegekende beurzen worden overigens niet verlaagd, ook niet als de periode in het buitenland korter is dan gepland. Als er dan nog problemen zijn, dan adviseren we om contact op te nemen met International Office, zodat er eventueel aanvullende maatregelen genomen kunnen worden. Als het enigszins kan, vragen we om deze vragen goed te bewaren, want het is op dit moment ontzettend druk op al die plekken.’

Is het raadzaam om nu al een zomervakantie te boeken of gaat het academiejaar verlengd worden?

‘Dat durf ik nog niet te zeggen. Persoonlijk zou ik op dit moment geen reizen plannen. Onze premier heeft afgelopen maandag duidelijk gemaakt dat deze situatie lang gaat duren. Door de universiteit worden nu allerlei mogelijkheden ontwikkeld voor het vierde kwartaal. De komende weken worden ook door het RIVM gebruikt om gegevens te verzamelen om voorspellingen te doen hoe lang welke maatregelen nodig zijn. Ik denk dat we op 6 april meer informatie hebben. Ik zou in ieder geval tot dan wachten om een reis te boeken.’

Heeft u nog een boodschap voor de studenten?

‘Denk aan elkaar, trek elkaar door deze moeilijke tijd heen. Met name internationale studenten die geen familie in de buurt hebben, kunnen wel wat steun gebruiken.’

1 reactie

  1. Bart Zonneveld schreef op 18 maart 2020 om 17:30

    Ik vind het mooi om te zien hoe hard de universiteit werkt om het onderwijs zo goed mogelijk draaiende te houden. Veel respect voor alle docenten die nu onder hoge druk hun onderwijs en tentamens aan het omgooien zijn. Zij zijn op dit moment de helden voor die studenten die absoluut geen vertraging willen.

    Toch moeten we niet vergeten dat er ook andere studenten zijn die niet goed kunnen presteren onder deze omstandigheden. Zij hebben liever dat hun tentamens naar de zomervakantie verplaatst worden dan dat ze nu hun kunnen moeten aantonen in een experimentele vorm, met last-minute duidelijkheid. Ik hoop dat de universiteit ook hen tegemoet komt en zorgt dat er nog extra kansen komen voor die studenten, die onder deze omstandigheden niet goed kunnen leren.

    Wat betreft BSA hoop ik dat de universiteit de andere universiteiten en het ministerie weet te overtuigen om, net zoals de Hogeschool in Rotterdam, alle BSA’s uit te stellen. Zo hebben eerstejaars studenten in deze stressvolle tijden daar ten minste geen stress over.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!