Crisis? De letterenfaculteit zoekt zes nieuwe UD’s

11 apr 2019

Opmerkelijk: in een tijd waarin de geesteswetenschappen klap na klap krijgen, werft de Faculteit der Letteren extra academici. Er staan zes vacatures open voor universitair docenten.

Om het tij te keren voor de geesteswetenschappen, ging de organisatie van de Faculteit der Letteren vorig jaar grondig op de schop. De faculteit bestond voorheen uit tien afdelingen, nu uit drie departementen. Op het gebied van onderwijs veranderde ook het een en ander: door te starten met minoren zou het bacheloronderwijs beter moeten aansluiten op maatschappelijke vraagstukken.

Twee belangrijke motieven van het faculteitsbestuur speelden een rol: het aantrekken van meer studenten en de werkdruk onder wetenschappelijk personeel omlaag brengen.

Nu doet de faculteit er een schepje bovenop: voor de komende drie jaar worden zes nieuwe universitair docenten (UD’s) geworven. De vacatures stonden zaterdag onder meer groot in de Volkskrant.

Dalende studentenaantallen

Door het aantrekken van de zes UD’s stijgt zowel het aantal fte’s dat aan onderwijs als aan onderzoek wordt besteed. Maar waar haalt een faculteit die jarenlang te maken heeft gehad met dalende studentenaantallen het geld vandaan om zes duurbetaalde krachten aan te stellen?

Volgens decaan Margot van Mulken komt er door het afschaffen van het leenstelsel op termijn – in 2021 om precies te zijn – ongeveer één miljoen euro beschikbaar voor de letterenfaculteit. ‘Het college van bestuur vond het een goed idee als we dat geld nu al zouden investeren. De vacatures worden deels daaruit bekostigd.’

Of de medewerkers een vast contract krijgen? Dat is onder meer afhankelijk van de studentenaantallen

De nieuwe universitair docenten krijgen een contract voor drie jaar. Ligt er voor hen een vast contract in het verschiet? Dat is afhankelijk van twee factoren, zegt Van Mulken. ‘Of ze inderdaad goed bij onze faculteit passen én of de studentenaantallen op niveau blijven. Maar dat laatste weet je in deze tijd nooit zeker.’

Druk van de ketel

Tegelijk met de aanstelling van de nieuwe UD’s, schuift de faculteit met de verhouding onderwijs/onderzoek van deze groep medewerkers. Voorheen hoorden zij 70 procent van hun tijd aan onderwijs te besteden, dat wordt 65 procent. ‘We verwachten daarmee wat druk van de ketel te halen’, aldus Van Mulken.

‘Universitair docenten krijgen meer tijd voor onderzoek. Het onderwijs dat zij daardoor niet meer zullen verzorgen, komt op het bordje van anderen, en we willen graag dat ook die laatsten, die nieuwe collega’s, onderzoek uitvoeren. Daarnaast willen we recent gepromoveerde UD’s die nu al in dienst zijn, tijd geven om aan subsidieaanvragen te werken. De tijd die zij niet zullen besteden aan onderwijs, komt er nog eens bovenop.’

Medewerkers aannemen die zich alleen met onderwijs bezighouden, vindt Van Mulken geen goed idee. ‘Het is onze overtuiging dat goede docenten goed zijn, omdat hun onderwijs gevoed wordt vanuit hun onderzoek.’

1 reactie

 1. notpicnic schreef op 11 april 2019 om 19:42

  struisvogelpolitiek ? aanval is de beste verdediging ?

  volgens Scienceguide: “Wat de commissie [van Rijn] betreft krijgen technische universiteiten er extra middelen en zullen deze worden onttrokken aan andere vakgebieden, hoofdzakelijk de geesteswetenschappen.” ter somme van 150 miljoen per jaar.

  advalvas “Geesteswetenschappen bij de UvA heeft een budget van 80 miljoen, en dat is de grootste. Ons [VU] budget is 25 miljoen. Er zou nauwelijks iets overblijven van geesteswetenschappen in Nederland.”

  https://www.scienceguide.nl/2019/03/van-rijn-adviseert-overheveling-bekostiging-naar-technische-universiteiten/

  http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/van-geesteswetenschappen-blijf-je-af

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!