Nijmeegse student ontvlucht thuisfront wél

20-09-2016, 12:55

Foto: Nan Palmero (Creative Commons)

Eerstejaars blijven vaker thuis wonen als gevolg van het leenstelsel. Dit bracht het Kenniscentrum Studentenhuisvesting (Kences) vorige week naar buiten. Onder de studenten van de Radboud Universiteit lijkt die conclusie niet te kloppen.

Volgens het rapport van Kences ging van de startende bachelorstudenten in Nederland vorig jaar nog 28 procent op kamers. Dit jaar was dat nog maar 13 procent. Bijna de helft van de thuiswonenden noemt de afschaffing van de studiefinanciering als motief om niet op kamers te gaan.

Deze cijfers gelden voor hbo- en wo-studenten samen. Hoe zit het met de studenten van de Radboud Universiteit? Daarover geven de cijfers van Kences geen uitsluitsel. De nu naar buiten gebrachte cijfers zijn een voorpublicatie van een rapport dat over een maand verschijnt. Pas dan wordt meer duidelijk over de verschillen tussen hogescholen en universiteiten en tussen steden.

Als de cijfers van Kences kloppen, is sprake van een wel erg onwaarschijnlijke opmars van thuiswonende studenten. Dit zegt Han Werts, beleidsmedewerker van de Radboud Universiteit. Volgens hem is het door Kences becijferde percentage van 87 (eerstejaars die niet op kamers gaan) in strijd met ander onderzoek. Hij wijst op de Nationale Studenten Enquête (NSE), die al een aantal jaar op rij uitkomt op zo’n 60 procent thuiswonende eerstejaars.

Te lui
Vox peilde vorige week de woonsituatie van de Nijmeegse eerstejaars. Van de 103 ondervraagde studenten woont ruwweg 40 procent op kamers, en 60 procent nog thuis. Het aandeel thuiswonenden zal in de loop van het jaar nog afnemen, zo doen de NSE-cijfers vermoeden. Volgens de Nationale Studenten Enquête ligt het percentage thuiswonende eerstejaars in Nijmegen op een kleine 40 procent, een aantal dat overigens al een paar jaar gestaag toeneemt.

Vox vroeg de thuiswoners of het leenstelsel van doorslaggevende invloed is geweest op hun keuze bij de ouders te blijven wonen. Volgens Kences is dat voor de helft het geval, maar uit de lokale peiling blijkt dat het anders zit. Slechts 8 van de 61 thuiswonende eerstejaars noemt het leenstelsel als voornaamste reden om niet op kamers te gaan.

Als belangrijker motief noemen de eerstejaars het gemak van thuis wonen en de geringe afstand naar campus Heyendaal. ‘Ik kan niet koken’, noemt een van de eerstejaars als reden om thuis te blijven wonen. Een kwart zegt af te willen wachten of de studie bevalt. ‘Als ik zeker weet dat bedrijfskunde iets voor mij is, ga ik wel op kamers.’ Een andere studente – eerstejaars informatica – geeft blijk van geringe urgentie: ‘Ik wil wel op kamers, maar ben te lui om te zoeken.’ / Met medewerking van Bas Steeg

Meer lezen over leenstelsel? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie