Geen pasklare oplossing voor gestegen werkdruk: ‘We moeten het samen doen’

04 jan 2021 ,

De toch al hoge werkdruk van medewerkers van de universiteit is tijdens de coronacrisis nog verder gestegen. Tijdens de online nieuwjaarsbijeenkomst beloofde het college van bestuur op zoek te gaan naar oplossingen. Voorzitter Daniël Wigboldus kondigde daarnaast aan dat duurzaamheid een grotere rol krijgt in het onderwijs.

Symbolisch voor het afgelopen jaar was de lege en stille Aula op de campus, van waaruit collegevoorzitter Daniël Wigboldus vanochtend zijn nieuwjaarstoespraak hield. Soms leek hij kort te aarzelen in welke camera hij moest kijken om zijn ruim vijfhonderd luisteraars via een liveverbinding te vertellen over het afgelopen jaar, dat in het teken stond van de coronacrisis. Maar hij keek ook vooruit naar 2021, waarin de universiteit de ketenen van diezelfde crisis van zich af zal proberen te werpen.

Dat corona een grote impact heeft op het personeel en studenten van de universiteit bleek uit de korte boodschap van vicevoorzitter Wilma de Koning vanuit het nieuwe Maria Montessorigebouw, waarnaar werd overgeschakeld. ‘Wat hebben we hard gewerkt het afgelopen jaar’, zei zij. ‘En dat terwijl de werkdruk al zo ongelooflijk hoog was. Juist daar hadden we iets aan willen doen in 2020 en dat is ons niet gelukt.’

Volgens De Koning blijkt uit de laatste personeelsenquête dat de werkdruk tijdens de coronacrisis nog verder is toegenomen. Ze presenteerde daarvoor geen pasklare oplossing. Wel beloofde ze dat er een commissie aan het werk zal gaan die onder het personeel op zoek zal gaan naar manieren om de druk van de ketel te halen in tijden van afstandsonderwijs. ‘We moeten het samen doen.’

En dat zal nodig zijn. Want de coronacrisis zal zijn sporen nalaten op de universiteit, ook als studenten en medewerkers in de loop van het jaar weer naar de campus kunnen komen. Waarom zouden kennisclips en digitale colleges, die zo’n vlucht hebben genomen, niet na de coronacrisis ook nog een belangrijke rol spelen in het onderwijs, vroeg Wigboldus zich af in zijn rede. ‘En moeten we dan ook niet gaan nadenken over anders toetsen en het belang van toetsen?’ Juist dat digitaal toetsen was het afgelopen jaar een heet hangijzer, omdat sommige studenten hun privacy aangetast zagen door digitale surveillancesystemen tijdens tentamens, die ook het komend semester ingezet zullen worden.

Corona heeft de vorm van onderwijs aldus blijvend veranderd. Maar het college van bestuur wil ook de inhoud van het onderwijs aanpassen. Op dit moment krijgt elke student van de Radboud Universiteit het vak filosofie. Daar wil het bestuur duurzaamheid aan toevoegen. Studenten – de ‘vormgevers van de toekomst’ – gaan ‘kritisch leren reflecteren’ hoe mensen op een gezonde, duurzame wijze op aarde kunnen samenleven. Wigboldus: ‘Het gaat dan niet alleen om het milieu, maar ook over de wijze waarop we met elkaar omgaan.’

Het college wil in het komend jaar, zodra de maatregelen het toelaten, in gesprek met studenten en medewerkers over hoe de universiteit haar identiteit wil vormgeven, nu ze het predicaat katholiek kwijt is. Of er werkelijk veel zal veranderen, is twijfelachtig, getuige de woorden van de collegevoorzitter. ‘Ik hecht er veel belang aan om aan te geven hoe trots we erop zijn dat we een universiteit zijn die voortkomt uit de katholieke emancipatiebeweging van het begin van de vorige eeuw.’ Het moge duidelijk zijn dat de Kerk de universiteit gedag heeft gezegd, maar de universiteit nog niet de Kerk.

1 reactie

  1. Julius schreef op 5 januari 2021 om 23:09

    Per toeval ben ik gestuit op deze site (heb gereageerd op een ander artikel maar raakte geïnteresseerd in andere artikelen op deze site – waaronder dit artikel). Als werknemer van een groot bedrijf kan ik mededelen dat jullie niet de enigen zijn, en zoals velen, die momenteel invulling willen geven aan het nieuwe ‘zijn’. Ook mijn bedrijf gaf, met alle complimenten, snel en adequaat ‘eerste hulp’ aan de medewerk-ers/-sters om thuiswerken mogelijk te maken omdat dat verplicht werd (waar mogelijk natuurlijk). Kosten nog moeite werden gespaard. Met die gedachte in ons achterhoofd en dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Inmiddels weten wij helaas beter. Maar als bedrijf kijken wij nu vooruit en willen wij het ‘nieuwe werken’ een plaats geven in onze bedrijfscultuur. Het oude gedachtengoed van ‘sociale controle’ moet plaatsmaken voor toekomstgericht denken. Wij hebben geleerd en leren nog steeds hoe wij als medewerker en als bedrijf kunnen blijven functioneren ondanks fysieke afstand. En ja, dat gezamenlijk bakje koffie met je collega’s mis je zeer zeker. Maar als dat straks weer mogelijk gaat worden op 1 of 2 dagen per week, dan is dat nog gezelliger. Wat tevens belangrijk is, is de inzet van digitale media/hulpmiddelen en de communicatie. Bepaal via welke media/hulpmiddelen er gecommuniceerd gaat worden. Wees eenduidig hierin. Als je deze niet afspreekt/beperkt dan blijven de zender en ontvanger ‘kapot’ in de kanalen waarover zij hun boodschap moeten/kunnen verzenden.
    Nog belangrijker: sta open voor de kansen/mogelijkheden die deze (helaas ingegeven door tragische omstandigheden) situatie biedt. Neem de uitdaging aan. Ga op onderzoek uit. Durf die stap over de horizon te zetten en ontdek!!!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!