Gelukkig worden levert studiepunten op

14-07-2017

Gelukkig zijn, kun je dat leren? Ten dele wel, zegt filosoof Hans Thijssen. Hij is coördinator van de cursus Gelukkig Leven die studenten in ruil voor studiepunten in het nieuwe collegejaar kunnen volgen.

De timing had niet beter gekund. De aankondiging van de cursus Gelukkig Leven volgt vlak op een enquête die uitwees dat een groot deel van de studenten helemaal niet zo gelukkig is. Een op de vier studenten voelt ‘leegte’ en een op de vijf mist mensen om zich heen. En dat op een campus met 20.000 leeftijdsgenoten.

‘De Griekse filosofie ging over het leiden van een gelukkig leven’

De cursus staat echter los van het welzijnsonderzoek, zegt bedenker en filosoof Hans Thijssen. In het verleden gaf hij onderwijs over het thema bij de Honours Academy, en die collegereeks zat altijd vol. ‘Er schreven zich meer studenten in dan we konden toelaten. Toen vroegen we ons af: ‘moeten we dit niet naar het reguliere onderwijs brengen?’’

Zelfhulpboeken

Dat er vraag was naar colleges over geluk, wist hij dus wel. Dat het een actueel onderwerp was, eveneens. Zelfhulpboeken over geluk zijn immers niet aan te slepen. ‘Binnen de filosofie is er ook veel aandacht voor. Weet je dat de westerse filosofie in feite begon als een soort hulpmiddel om mensen gelukkig te maken? De Griekse filosofie ging over het leiden van een gelukkig leven. Pas later nam religie die rol over, met als verschil dat de het Christendom het echte geluk heeft verplaatst naar de dood.’

Op de universiteit verzamelde Thijssen hoogleraren die zich binnen hun eigen vakgebied bezighouden met geluk, zoals hersenwetenschapper Roshan Cools en psycholoog Ap Dijksterhuis. ‘We kijken onder meer naar neurologische, genetische en hormonale componenten van geluk.’ De reeks bestaat uit tien colleges en studenten van alle faculteiten zijn welkom. Ze krijgen vijf studiepunten voor de (avond)cursus.

Verlangen

Is dat niet wat soft, vijf studiepunten om te leren hoe je gelukkig wordt? ‘Nee’, zegt Thijssen, ‘het gaat om onderwijs op academisch niveau. Bovendien is geluk iets waar iedereen naar streeft. Via de cursus delen we de deskundigheid die op onze universiteit daarover aanwezig is met de studenten.’ Zo helpt het om te weten dat gelukkig zijn alles te maken heeft met verlangens. Verlang je naar veel geld, dan zal je ongelukkig zijn als het je niet toekomt, terwijl je dat verlangen zelf hebt gecreëerd. Het is dus belangrijk te weten wat je verlangt en waarom. ‘En dat je niet gelukkig wordt van bezit, daar is wetenschappelijk bewijs voor.’

‘Waar het om gaat, is hoe je omgaat met tegenslagen’

Geluk staat grotendeels los van geluk in de zin van mazzel, meent Thijssen. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met tegenslagen. ‘Waar het om gaat, is hoe je ermee omgaat. Daar zijn heilzame en minder heilzame manieren voor.’ Het kan studenten helpen als ze kennis hebben van de verschillende strategieën. Op de Radboud Universiteit wordt ook al jaren wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness op het welzijn van mensen.

Volgens Thijssen past de interfacultaire gelukscursus goed bij de van oorsprong katholieke identiteit van de Radboud Universiteit. Gingen we vroeger elke dag naar de mis, nu is er een andere manier om gestalte te geven aan de identiteit van de universiteit, namelijk door aandacht te schenken aan grote levensvragen. Ook de opening van het academisch jaar in september staat in het teken van geluk.

De cursus Gelukkig Leven begint in september. Voor meer info en aanmelding, ga naar deze site.

1 reactie

  1. Sanne schreef op 14 juli 2017 om 19:46

    Deze cursus zal veel mensen aanspreken die niet student of medewerker zijn. (Hoe) kunnen zij zich inschrijven?

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!