Herinrichting letterenfaculteit: ‘Studenten niet op de hoogte’

13 jun 2018

Vrijdag wordt op de facultaire gezamenlijke vergadering beslist over de toekomst van de Faculteit der Letteren. Student Niek Steenhuis betreurt het gebrek aan transparantie en inspraak over de plannen die voorliggen en is kritisch over de inhoud ervan. ‘Het is toch vanzelfsprekend dat studenten in hun vrije ruimte een vak bij een andere faculteit kunnen volgen?’

De grote lijnen van de wijzigingen zijn al langer bekend: nieuwe minoren moeten beter aansluiten op maatschappelijke vraagstukken, maar blijven zoveel mogelijk binnen de eigen faculteit. De tien afdelingen worden samengevoegd tot drie departementen en een nieuw rekenmodel voor onderwijsuren moet de werkdruk van docenten doen afnemen.

Het afgelopen half jaar werden de plannen verder uitgewerkt, deze vrijdag liggen ze ter goedkeuring voor in de FGV. Student Filosofie en Kunstgeschiedenis Niek Steenhuis bestudeerde ze als lid van het platform ‘bezorgde letterenstudenten’ tot in de details. ‘Volgens het faculteitsbestuur kunnen we geen andere kant meer op. De kans dat de plannen worden goedgekeurd is 99 procent’, zegt hij. ‘Erg jammer, want veel studenten zijn hier niet eens van op de hoogte.’

Hoe valt dat te verklaren?

‘Op Radboudnet werd er wel een FAQ gepubliceerd over het plan, maar laten we eerlijk zijn: niemand surft daar spontaan naartoe. Het bestuur heeft niet eens een mail gestuurd naar de studenten met uitleg over de wijzigingen. Overigens ben ik wel benieuwd wat ze bij de voorlichting aan de toekomstige studenten hebben verteld. Zijn zij al op de hoogte van het nieuwe minorenstelsel?’

Onderwijsdirecteur Edwin van Meerkerk zei eerder aan Vox dat ‘iedereen met een goed plan welkom is’.

‘Dankzij de interne kritiek van docenten en de onderdeelcommissies zijn de scherpe kantjes er gelukkig van af, dat moet gezegd worden. Er wordt nu meer rekening gehouden met de mogelijkheid om in het buitenland te studeren en de zogenaamde Denktank is van 15 naar 10 EC gegaan. Maar wie zich bijvoorbeeld in zijn vrije ruimte wil voorbereiden op een tweede master bij een andere faculteit loopt na de wijzigingen tegen een muur aan.’

‘In tegenstelling tot studenten die geen deel uitmaken van de medezeggenschap zijn de alumni wel uitgebreid geraadpleegd. Zij zeggen bijna altijd dat er meer arbeidsmarktoriëntatie in het curriculum moet. Handig voor het bestuur: er wordt nu eenmaal meer geld vrijgemaakt voor vakken die voorbereiden op de arbeidsmarkt.’

Wat zou je zelf doen als je aan het hoofd van de faculteit stond?

‘Ik zou zeker nog een jaar wachten met de implementatie van de plannen. Dat zou ik gebruiken om in samenspraak met alle geledingen van de faculteit alles grondig te herbekijken.’

‘Dit probleem kan niet louter facultair worden opgelost’

‘Het bestuur redeneert vanuit maatschappelijke relevantie en arbeidsmarktoriëntatie en het gebrek aan financiën: het eerste lost volgens de redenering van het bestuur het tweede op. Ik zou een poging doen om systeem overschrijdende oplossingen te vinden, want dit probleem kan niet louter facultair opgelost worden. Een bredere financiering van de universiteiten, waar het huidige systeem niet in voorziet, zou daarvoor een mogelijke oplossing zijn. Meer eigen verantwoordelijkheid voor studenten is ook een mogelijkheid.’

Is het in het huidige economische klimaat wel mogelijk om met een plan te komen waarmee iedereen tevreden is?

‘De fundamentele vraag wat een universiteit is wordt in dit soort discussies helaas niet gesteld. Het bestuur kan hier geen rekening mee houden, want het moet de financiering rond krijgen. Een ommekeer is mogelijk als de studentenprotesten zoals de Mars voor Onderwijs en Change Perspective blijven aanhouden en als de colleges van bestuur van andere universiteiten zich aansluiten bij de open brief van het UvA-bestuur aan de onderwijsminister.  Met meer geld voor onderwijs kunnen studenten aan de Letterenfaculteit hun studiekeuzevrijheid behouden.’

3 reacties

 1. not picnic schreef op 13 juni 2018 om 18:45

  vandaag komen vertegenwoordigers van de actiegroepen van HumanitiesRally* , ASVA** , NewUvA*** , DAG**** , Changing Perspective***** , GWzegnee******  bij elkaar in de Marie Lokizaal ( het voormalige universiteitstheater) van de RijksUniversiteit Groningen om hun acties landelijk te gaan coördineren.

  https://www.facebook.com/events/829590020564851/ 

  en denk ik eventjes terug aan aan die comment in de UK van 6 jaar geleden waarin ik opriep tot precies dit soort van landelijk  verzet omdat niet alleen de Letterenfaculteit vd RUG destijds zwaar onder het mes ging.

  https://disqus.com/home/discussion/ukonline/8216opheffen_finoegristiek_is_onzinnig_en_oneerlijk8217/#comment-730217261 

  Want ondanks het maagdenhuis gaat die slachting intussen rustig verder gegaan:

   http://www.pearltrees.com/t/freedom-choice/slashing-faculties-humanities/id6384681

  en weigeren de bestuurskaders van de universitaire koninkrijkjes samen te werken of om de onderliggende globale tendensen te analyseren en snijden zij van de weeromstuit liever weer gewillig in hun  …ahum… eigen vlees.  Keer , op keer , op …

  Toen recent duidelijk werd dat er toch 23 man zou worden wegbezuinigt aan de Faculteit der Geesteswetenschappen vd UvA werd HumanitiesRally en NewUvA ( de drijvende krachten achter de Maagdenhuis bezetting)  weer wakker.

  En terwijl het overgrote deel van de letteren studenten op de Radboud Universiteit  rustig verder slaapt en eventjes semi-wakker wordt om zich gedurende een half uurtje door de door hun communicatie afdeling  a  10.000 euri ingehuurde satiricus Arjen Lubach te laten vermaken dan wel te laten beso……

  https://twitter.com/WhatsInTheBox0/status/1000040132542681088

  slaapt ANS de slaap der slapers wanneer ze -ondanks dat ze erop werd geattendeert- zelfs niet bericht over: nog een demo van 500 medestudenten nog over een door de politie uiteen getrokken en geslagen tentenkampje van deze actiegroepen.

  https://nl-nl.facebook.com/ASVAstudentenunie/videos/2056857127689612 

  https://www.facebook.com/NewUni/videos/955868851239143 

   
  *  =     https://twitter.com/HumanitiesRally

   https://www.facebook.com/Humanitiesrally/

  **  =   https://nl-nl.facebook.com/ASVAstudentenunie

  *** = https://www.facebook.com/NewUni/

  ****  =   http://democratischeacademie.com

  *****  =  https://www.facebook.com/ChangingPerspective2018

  ******  =  https://geesteswetenschappenutrecht.petities.nl

   https://twitter.com/gwzegnee

  http://www.pearltrees.com/t/freedom-choice/geesteswetenschappen/id9809839#item225672953 

  PS  Als ik naar het huidige teneur in Nijmegen kijk waarom moet ik dan weer denken aan dit stuk uit 2013 ?

  “Het idee dat men zich om de kleine letterenstudies niet bekommert, klopt absoluut niet. Het aantal commissies en rapporten in den lande over het voortbestaan van de kleintjes is nauwelijks te tellen. Voormalig rector en letterendecaan Theo van Els was een van de velen die in deze geschiedenis een rol heeft gespeeld, en niet toevallig was een van de eerste acties van zijn verre opvolger – de in 2005 aangetreden Paul Sars – een rondgang door het land. De inzet is steeds hetzelfde: hoe kunnen letterenfaculteiten in Nederland samenwerken en hoe is te bewerkstelligen dat in elk geval de echt unieke studies – denk aan Koreaanse talen en culturen in Leiden – behouden blijven?

  Veel zoden aan de dijk hebben alle inspanningen niet gezet. Paul Sars: “Als puntje bij paaltje komt, gaat elke faculteit voor zijn eigen hachje. Echte strategische samenwerking zit er niet in.” Hij wijst op de her en der in het land uit de grond schietende “modieuze studies”, die de toch al krappe markt van middelbare scholieren die een letterenstudie willen kiezen verder afkalft. In dit krachtenspel heeft Nijmegen tot nu toe een bescheiden rol gespeeld. De enige als modieus te omschrijven studie – begin jaren negentig van start gegaan – is bedrijfscommunicatie, in haar eentje goed voor bijna een kwart van alle letterenstudenten. Faculteitssecretaris Henk Termeer: “Het is een supermarktachtige situatie geworden. Er is een landelijke concurrentie, waarbij iedereen voor zijn eigen belangen staat.  Het besef dat de eigen boontjes gedopt moeten worden, heeft binnen de faculteit in Nijmegen dit voorjaar tot grootse dadendrang geleid. ”

  http://www.pearltrees.com/t/freedom-choice/radbouduniversiteit/id9809858#item87790740 

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands