Jurist: ‘SSH& mag feestjes op Jacob Canisstraat verbieden’

29 sep 2021

De SSH& liet bewoners van haar complex aan de Jacob Canisstraat vorige week weten dat er strengere regels gaan gelden voor de twee studentenflats. Reden voor het ingrijpen is de aanhoudende overlast voor buurtbewoners en medestudenten in het complex. Mag de SSH& dit soort maatregelen wel treffen?

‘Zomaar’ feestvieren mag niet meer in twee SSH&-panden aan de Jacob Canisstraat. Een feestje moeten bewoners vanaf nu van tevoren aanvragen, zij mogen maximaal 35 mensen uitnodigen. Ook zijn er tijdsblokken voor muziek, moeten gangvertegenwoordigers nuchter zijn en komen er actieve controles of alles volgens de regels gaat. Complexbeheerders zullen daarnaast vaker op de verschillende gangen zijn. Bij aanhoudende overlast wordt het recht om intern door te verhuizen of zelf nieuwe huisgenoten uit te zoeken ingetrokken. Ook kan politie met een sleutel binnenkomen om te handhaven.

Dat alles viel te lezen in een mail die de SSH& vorige week stuurde aan de bewoners van de twee complexen in de Jacob Canisstraat. Drie vragen over die nieuwe maatregelen.

Mag de SSH& zomaar regels opleggen over privéfeestjes?

Het korte antwoord is: ja, dat mag. ‘Maar daar komt wel van alles bij kijken’, legt universitair hoofddocent Jaap Dammingh, gespecialiseerd in contracten- en huurrecht, uit. ‘Voorop staat dat de SSH& als verhuurder een verantwoordelijkheid heeft richting de buurt en andere complexbewoners. Als er dus aanhoudende overlast ondervonden wordt, dan mogen zij ingrijpen. Sterker nog: dat wordt van ze verwacht als goed verhuurder.’

‘Transparantie en proportionaliteit zijn daarbij belangrijke begrippen’, gaat hij verder. ‘Dat eerste zit in principe goed. In de mail van de SSH& wordt duidelijk uitgelegd wat er speelt en wat er al geprobeerd is om de overlast te beperken. Ook wordt een duidelijke aanleiding genoemd voor de maatregelen, namelijk ervaringen in de afgelopen jaren en recentelijk de uit de hand gelopen feesten tijdens de introductie. Daarnaast is de mail duidelijk en spreekt de SSH& de hoop uit dat voor bepaalde gangen snel versoepelingen door kunnen worden gevoerd.’

‘Dat er in verband met de brandveiligheid slechts 35 mensen welkom zijn, lijkt me logisch’

Dat laatste heeft ook weer met de proportionaliteit te maken, legt Dammingh uit. De nieuwe maatregelen zien er op papier volgens hem behoorlijk uitgedacht uit. ‘Dat er in verband met de brandveiligheid slechts 35 mensen welkom zijn, lijkt me logisch’, zegt hij. Dat een feest geen open karakter mag hebben, dus dat je niet zomaar een massa aan onbekenden uit mag nodigen, vindt hij eveneens een proportionele maatregel. ‘Hetzelfde geldt in principe voor het aantal feestjes of de aangegeven tijdsblokken voor muziek. Daarmee kan de overlast voor omwonenden namelijk ingedamd worden.’

In de online huurvoorwaarden van de SSH& staat dat huurders er zorg voor moeten dragen dat omwonenden en medebewoners geen overlast of hinder ervaren én dat het geven van grootschalige feesten waarbij overlast kan worden ervaren niet is toegestaan. Dammingh: ‘Als het daarin opgenomen is, dan staat de SSH& in haar recht om daar – met de juiste proportionaliteit – op te handhaven.’

Een van de twee studentenflats aan de Jacob Canisstraat. Foto: David van Haren

Hoe zit het met de privacy van studenten, als complexbeheerders onaangekondigd kunnen komen controleren tijdens feestjes?

Dat een verhuurder of complexbeheerder een sleutel tot de gemeenschappelijke ruimtes heeft, is niet vreemd volgens Dammingh. ‘Al is het maar in verband met de veiligheid, dat ze te allen tijde naar binnen kunnen. Maar dat geldt alleen voor de algemene ruimtes: de gangen en de keukens, of het dakterras. De eigen kamers zijn strikt privé.’

Volgens Dammingh is vooral de manier waarop een beheerder binnenkomt, van belang. ‘Als een medewerker overdag rustig binnenkomt zonder stampij te maken, is dat prima. Dat geldt ook bij feestjes.’ In de mail valt te lezen dat er een nuchtere bewoner als aanspreekpunt moet zijn tijdens een feest. Dammingh: ‘Als een medewerker van de SSH& zich op normale wijze tot die persoon wendt, dan lijkt me daar in principe niets mis mee.’

Op een feestje wordt vaak veel gedronken of worden misschien wel drugs gebruikt. Bewoners van de Jacob Canisstraat waarmee Vox sprak, geven aan bang te zijn dat daar ook op gecontroleerd gaat worden door de SSH&. ‘Ik kan me voorstellen dat het onwenselijk is dat je verhuurder daarvan op de hoogte is’, zegt Dammingh. ‘Vooropgesteld: het gebruik van alcohol of drugs in besloten kring kan niet zomaar bestraft worden. Dat kan alleen als daardoor overlast wordt ervaren, maar dat is een ander verhaal. Of als er dingen in strijd zijn met de Opiumwet, denk aan een medewerker die een dealer of grote hoeveelheden drugs aantreft.’

En die sleutel die aan de politie is overhandigd, hoe zit het daar dan mee? 

De SSH& overhandigde eerder dit jaar sleutels van de panden aan de politie, zodat agenten gemakkelijker naar binnen kunnen, indien nodig. In de recente mail van de SSH& viel te lezen dat deze in handen blijven van de politie en ‘als het feest leidt tot een ernstige verstoring van de openbare orde of gevaarzetting (bijvoorbeeld als gevolg van een te hoog aantal feestgangers) de politie, zonder tussenkomst van SSH&, kan ingrijpen.’

Hoogleraar Sanctierecht aan de Radboud Universiteit, Henny Sackers, gaf in een eerder artikel al aan dat het overhandigen van een sleutel niet betekent dat de politie zomaar binnen mag komen. ‘Dat heeft te maken met de Algemene wet op het binnentreden. Hulpverleners mogen alleen in geval van nood zonder toestemming binnentreden. Denk aan een misdrijf of bij brand. Een andere mogelijkheid is als de officier van justitie of de burgemeester een machtiging afgeeft’, vertelde de hoogleraar.

‘Hulpverleners mogen alleen in geval van nood zonder toestemming binnentreden’

In andere gevallen heeft een agent de expliciete toestemming nodig van de bewoners wier privacy wordt geschonden om binnen te komen. ‘Als een sleutel door een derde is verstrekt, zoals hier het geval is, dan mag die niet gebruikt worden door de politie’, aldus Sackers in eerdere instantie. Een complexbeheerder mag dus ook niet zomaar een agent binnenlaten.

Marco Schoofs, manager strategie en wonen bij de SSH&, gaf als reactie op die uitleg aan dat de politie ‘in de praktijk meer mogelijkheden heeft dan juridisch is afgedicht’ om tóch de sleutel te gebruiken. De politie heeft zich gewoon aan de Algemene wet op het binnentreden te houden, zegt een politiewoordvoerder. Toch is de bewering van Schoofs niet geheel onjuist, zo blijkt.

‘Bij woningen waar de deur niet geopend wordt, mogen we die forceren’

Een hulpofficier van justitie, een van tevoren aangewezen en daartoe bevoegde politieagent, kan aan de hand van diezelfde wet een machtiging afgeven. Die officier is, in tegenstelling tot een officier van justitie, niet in dienst van het Openbaar Ministerie maar bij de politie zelf. ‘Die machtiging kan ook bij flinke geluidsoverlast afgegeven worden, daar het onze taak is die te doen stoppen’, legt de politiewoordvoerder uit. ‘De politie kan dan een woning betreden ter inbeslagname van de geluidsapparatuur. Bij woningen waar de deur dan niet geopend wordt, mogen we de die forceren.’

Indien een dergelijke machtiging afgegeven is, mag de politie de deur dus wél openmaken met sleutels die zijn verstrekt door de verhuurder. De politie laat weten dat dit voor zover bekend nog niet gebeurd is aan de Jacob Canisstraat.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. Jurist schreef op 30 september 2021 om 08:10

    Zolang er niets over in het contract staat, mag je als huurder ook gewoon de sloten vervangen. Dus als die JC-gangen een beetje slim zijn, lezen ze hun contract en de huurvoorwaarden even goed door en vervangen ze gewoon de sloten van hun gang-deur. Dan kunnen noch de politie, noch de beheerder zomaar binnenwandelen.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!