Krijgt Jozef van Hövell zijn eigen straat in Nijmegen?

10 okt 2019

De Nijmeegse gemeenteraad wil nieuw aan te leggen straten vernoemen naar verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. Vier historici zijn gevraagd daarover te adviseren. Burgers mogen ook namen aandragen. ‘Alle suggesties zijn welkom’, zegt historicus Lennert Savenije.

Nijmeegse verzetsmensen verdienen een eeuwige herinnering, vindt de Nijmeegse gemeenteraad. Zowel in de vorm van straatnamen als via ‘bakens’ die op verschillende plekken in de stad kunnen worden ingericht. Een commissie van vier historici kreeg de opdracht om hierover een advies uit te brengen aan het gemeentebestuur.

Afgelopen week kwam de commissie ‘Het Nijmeegs Verzet zichtbaar maken’ een eerste keer samen. Twee van de vier historici daarin, Joost Rosendaal en Lennert Savenije, werken op de Radboud Universiteit.

Namen en bakens

De commissie gaat een lijst opstellen met Nijmeegse verzetsmensen die in aanmerking komen voor een eigen straatnaam in de Hof van Holland. Dat is een buurt in aanbouw in de Waalsprong, vlakbij de plek waar in 1944 48 Amerikaanse militairen sneuvelden bij het oversteken van de Waal.

Lennert Savenije in het Berchmanianum. Foto: Erik van ’t Hullenaar

De vier commissieleden zullen daarvoor putten uit eigen onderzoek, maar er is ook een e-mailadres waarop iedereen suggesties kan indienen. ‘We ontvingen er al tientallen’, aldus Savenije, die vorig jaar het boek Nijmegen, collaboratie en verzet uitbracht. ‘Alle voorstellen zijn welkom. Het gaat dus niet alleen om verzetsmensen die gesneuveld zijn tijdens de oorlog.’

De commissie heeft een adviserende functie. Aan de historici is gevraagd om aandacht te hebben voor de diversiteit van de verzetsdeelname. Niet alleen wat betreft geslacht of afkomst, maar ook in de vormen van verzet: het verspreiden van illegale pamfletten, het helpen van onderduikers of spoor- of studentenverzet.

‘In ons historisch onderzoek in Nijmegen stellen we deze veelzijdigheid ook centraal’, zegt Savenije. ‘Hoe je het verzetsverleden een plek kunt geven in de openbare ruimte is eveneens een interessante kwestie. Wat dat betreft zet deze vraag om advies ons als wetenschappers ook weer aan het denken.’

Jozef van Hövell

Zou Jozef van Hövell, een van de leiders van het studentenverzet die op vijfentwintigjarige leeftijd stierf in Neuengamme, een goede kandidaat zijn voor een straatnaam? Het ligt voor de hand dat we ook kijken naar het universitaire verzet, Nijmegen was en is immers een studentenstad’, aldus Savenije. ‘Maar uiteindelijk geven wij alleen een advies aan het college.’

Naast de straatnamen zal de commissie ook een advies geven over zogenaamde Bakens van Verzet in de stad. Wat die precies zullen inhouden, is nog niet duidelijk. ‘Het zouden zowel bordjes kunnen zijn die op verschillende plekken in Nijmegen komen te hangen en gelieerd zijn aan diverse acties van verzet, maar ook een kunstwerk of nog iets heel anders’, aldus Savenije.

Half december is het werk van de commissie afgerond.

Suggesties voor verzetslieden die een straatnaam moeten krijgen zijn tot eind oktober welkom op adviescommissiezichtbaarverzet@nijmegen.nl

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!