Meer controle op toestroom internationale studenten: ‘Eindelijk’

16-05-2018 ,

Nederlandse universiteiten en hogescholen willen op korte termijn extra instrumenten om de instroom van internationale studenten te reguleren. Dat staat in de internationaliseringsagenda van de universiteiten en hogescholen, die maandag is gepresenteerd. Reacties op de Radboud Universiteit zijn overwegend positief.

Daniël Wigboldus, collegevoorzitter:

‘In de internationaliseringsagenda wordt benoemd waarom we internationaliseren en hoe dit bijdraagt aan de kwaliteit van ons onderwijs. Maar internationaliseren brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe kan je kwaliteitsdoelen blijven halen als je plots overspoeld wordt door internationale studenten? Daarom vragen we met de VSNU en de Vereniging Hogescholen enkele gereedschappen aan de overheid om onze kwaliteitsdoelen te kunnen halen.’

‘Een mogelijke fixus op Engelstalige opleidingen kan een handig instrument zijn om te voorkomen dat je plots rekening moet houden met de instroom van 1.800 internationale studenten, zoals destijds voor psychologie het geval was. Die zijn natuurlijk niet allemaal naar Nijmegen gekomen: veel studenten hadden zich op verschillende plekken aangemeld. Maar als je weet dat er een bovengrens is, dan hoef je geen paniekvoetbal te spelen in de laatste maanden voor het nieuwe academiejaar.’

‘Het is nu afwachten wat de overheid zal doen met onze aanbevelingen. Daarna is het aan de faculteiten om zorgvuldig te bekijken welke opleidingen ze in welke taal willen aanbieden en welke maatregelen zoals genoemd in de internationaliseringsagenda ze eventueel zouden willen toepassen.’

Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht:

‘Ik lees weinig nieuws in de internationaliseringsagenda van de VSNU. Dat er verhoudingsgewijs veel internationale studenten naar Nederland komen en dat er weinig geld is, wisten we al. Het verbaast me dat de VSNU de minister niet om meer financiële middelen vraagt.’

‘Het is onverantwoord dat internationalisering steeds opnieuw wordt gelijkgesteld aan verengelsing, terwijl het om meer zou kunnen gaan. Studenten moeten drie of meer talen spreken, maar waarom moet het Engels daar altijd één van zijn? Als we internationaal onderwijs willen stimuleren, kunnen internationale studenten in Nederland toch evengoed Nederlands leren? Wie een Nederlandse studie wil volgen, zou het Nederlands moeten beheersen. Dat zou al veel problemen oplossen.’

‘Het verbaast me dat de VSNU de minister niet om meer financiële middelen vraagt’

‘Het wordt door sommigen als een probleem ervaren dat sommige faculteiten veel studenten van één nationaliteit hebben, bijvoorbeeld op universiteiten die aan de grens liggen. In Nijmegen, Twente en Groningen zijn er veel Duitse studenten die in hun eigen Länder op een numerus fixus botsen. Hiervoor zijn er op politiek niveau oplossingen nodig. De Nederlandse en Duitse regering zouden moeten overleggen om te kijken hoeveel geld ze in onderwijs willen investeren en hoeveel onderwijsplaatsen ze beschikbaar willen maken.’

Wessel Meijer, hoofd international office:

‘Mochten we een numerus fixus invoeren op bepaalde Engelstalige opleidingen, dan doen we dat om de omvang daarvan te reguleren. Dat is geen discriminatie: de maatregel geldt immers voor studenten van alle nationaliteiten.’

‘Ook binnen de universiteit maken we werk van een internationaliseringsagenda. De nieuwe notitie internationalisering is al in het college van bestuur besproken en recent nog met de decanen van alle faculteiten. We verwachten dat het document in juni naar de medezeggenschapsraad gaat. Inhoudelijk kunnen we er nog niet veel over verklappen, behalve dat het niet in tegenstrijd is met de internationaliseringsagenda van de VSNU en de VH.’

Job Veltman, studentenpartij AKKUraatd:

‘Over het algemeen is AKKUraatd tevreden met deze internationaliseringsagenda. De kwaliteit van het onderwijs hoort voorop te staan. Het uitgangspunt van AKKUraatd en de Radboud Universiteit bij internationalisering is quality first en het is goed dat VSNU en VH zich nu ook achter dat principe scharen.’

‘Positief dat de internationaliseringsagenda aandacht schenkt aan de huisvesting van internationale studenten’

‘Het is verder positief dat de internationaliseringsagenda expliciet aandacht schenkt aan de huisvesting van internationale studenten. Daarbij herkennen we verschillende punten die studentenvakbond AKKU eerder zelf ook al aankaartte in haar rapport over de huisvesting van internationals in Nijmegen, zoals het belang van lokaal overleg met gemeenten en huisvesters.’

‘Wel vinden we het jammer dat het rapport pleit voor de toepassing van specifieke toelatingscriteria voor Engelstalige tracks. Studenten met dezelfde voorkennis zouden toegang moeten hebben tot dezelfde opleiding. Het is niet wenselijk dat daarbij onderscheid wordt gemaakt tussen Nederlandse en buitenlandse studenten.’

Ricardo Stoffels, studentenpartij asap:

‘Asap is blij dat er eindelijk een gezamenlijke richting is gekozen door de universiteiten. Vooral de plannen om meer evenwicht te brengen in de instroom van internationale studenten stemmen asap positief. Internationaliseren moet niet gaan om het marktaandeel maar om de kwaliteit van onderwijs. Dat lijken de universiteiten nu ook in te zien. Het is goed dat er iets gedaan wordt aan de ongelimiteerde groei zonder dat daar extra bekostiging tegenover staat.’

‘Ook vindt asap het belangrijk dat de internationale studenten volledig mee kunnen draaien in het studentenleven en in onze medezeggenschap. Als we de kwaliteit en de toegankelijkheid willen blijven waarborgen, dan is het belangrijk dat internationale studenten zich hier thuis voelen en dat ze kunnen meepraten.’

‘Voor hun arbeidsmarktperspectief en het sociale aspect van studeren is het belangrijk dat internationale studenten het Nederlands beheersen. Asap is daarom blij met de taalmodules die aangeboden gaan worden aan Nederlandse en internationale studenten.’

Thomas Buijnink, namens de koepels in de Universitaire Studentenraad:

‘Gezamenlijke afspraken tussen de Nederlandse universiteiten kunnen een stap in de goede richting zijn om de problemen rondom internationalisering op te lossen. Een nummerus fixus voor Engelstalige opleidingen zou een uitkomst kunnen zijn wanneer de balans echt dreigt zoek te raken. Of dit zoden aan de dijk zet is echter afhankelijk van in hoeverre de landelijke politiek meewerkt.’

‘Van andere maatregelen kun je jezelf afvragen of deze daadwerkelijk positief bijdragen aan de internationalisering van onderwijs. De optie om meer dan het instellingscollegegeld te vragen aan studenten van buiten de EER zal de diversiteit van internationale studenten niet per se ten goede komen.’

Meer lezen over Internationalisering? Bekijk dan ons dossier.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands