Meer kamers dan studenten? ‘Pertinente onzin!’

17 sep 2019

In Nijmegen zijn duizend meer studentenkamers dan nodig. Dat schrijft onderzoeksbureau ABF Research in een recente notitie. Volgens Vincent Buitenhuis, manager bij studentenhuisvester SSH&, klopt daar niks van. ‘Zonder vroege inschrijving en reisurgentie kom je er bij ons niet in.’

Onderzoeksbureau ABF Research publiceerde in juli een notitie waarin staat dat er in Nijmegen helemaal geen kamertekort is. Volgens ABF is er in Nijmegen een reëel aanbod van 20.000 kamers, en een vraag naar woonplekken voor studenten van rond de 19.000. In 2025 zou dat overschot zelfs gegroeid zijn tot 2000 kamers.

Reden voor raadsleden van de PvdA en Stadspartij DNF om vragen te stellen aan het gemeentebestuur. Immers, het bijbouwen van kamers staat hoog op de agenda van de gemeente. In de Gelderlander zei Wendy Grutters, fractievoorzitter van Stadspartij DNF, dat de notitie van ABF Research een goede reden is om het omzetten van panden naar studentenhuizen te staken. ‘Het beeld dat in Nijmegen kamernood bestaat, wordt door deze cijfers keihard weersproken.’ Ook Kamerbreed, een bewonersorganisatie, ziet de de cijfers als een bevestiging van haar missie om (illegale) verkamering te stoppen.

Vincent Buitenhuis, manager strategie en wonen bij de SSH&, heeft daar andere gedachten over. Volgens hem is er juist nog steeds sprake van een tekort.

Volgens het onderzoek is er een kameroverschot, terwijl jullie juist kamers aan het bijbouwen zijn. Hoe kan dat?

‘Normaal nemen we een notitie zoals deze erg serieus, maar er is veel mis met dit onderzoek. Het is een waanzinnig ingewikkeld document, waarvan de uitkomsten door Kamerbreed en DNF versimpeld worden. Bovendien vereist deze notitie veel meer onderzoek en zit hij vol met theoretische aannames. Daardoor zijn de cijfers niet erg betrouwbaar. De conclusie die getrokken wordt is pertinente onzin.’

Wat is jullie beeld van de kamersituatie in Nijmegen?

‘Wij hebben het niet over kamernood, maar er zijn wel extreem lange wachttijden: de gemiddelde inschrijftijd voor een kamer is dertien maanden. Wil je een studio, dan kan je wel jaren wachten voor je kans maakt. Als eerstejaarsstudent met een wachttijd van minimaal tien maanden én reisurgentie kun je bij ons dit najaar nog een kamer krijgen. Anders moet je wachten tot januari of veel langer. Tweedejaarsstudenten raden wij aan om particulier te zoeken, die maken bij ons geen kans. Zelfs rond mei dit jaar, wanneer de minste mensen kamers zoeken, waren er nog 1.200 studenten actief op zoek. Nu zitten hotelkamers vol met studenten. Als je dat soort dingen weet, kan je toch niet zeggen dat er genoeg kamers zijn?’

‘Van de ex-studenten die hun SSH&-kamer verlaten, keert 20 procent terug naar hun ouders’

Waarom zijn er te weinig kamers?

‘Een deel van het kamertekort komt door gebrek aan starterswoningen. Bij ons is doorstroom geen probleem: wij houden streng in de gaten of je nog studeert. Maar in de particuliere markt zie je dat afgestudeerden vaak in een studentenkamer blijven wonen, omdat ze geen andere woning kunnen vinden. Van de ex-studenten die hun SSH&-kamer verlaten, keert ongeveer 20 procent terug naar hun ouders. Dat is denk ik niet omdat ze dat graag willen. Pas als er meer starterswoningen worden bijgebouwd, komt er een betere doorstroom. Dan kunnen nieuwe studenten ook een plekje vinden.’

Op welke onderzoeken vertrouwen jullie wel?

‘Op de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Dat is een jaarlijks onderzoek, dat betrouwbaarder is en een betere onderbouwing heeft. In vergelijking daarmee is deze notitie van ABF echt een misser. De landelijke monitor laat zien dat er wel degelijk sprake is van een tekort. Er zijn ongeveer 1.200 extra kamers nodig in Nijmegen. Daar komt de toekomstige groei van het aantal studenten nog bij. Wij hebben plannen om aan die vraag voor een deel tegemoet te komen – de rest moet de particuliere markt doen.’

Welke plannen heeft de SSH& op dat gat op te vullen?

‘We willen in de komende jaren negenhonderd kamers bijbouwen. Een aantal daarvan is er al, maar er zijn nog genoeg projecten aan de gang. Zo zijn we net begonnen met de verbouwing van een oude verpleegstersflat op de campus van Radboudumc naar bijna 160 nieuwe studentenwoningen. We hebben ook een andere locatie op het oog, dichtbij de campus. Daar hopen we 150 tot 200 studenten te kunnen plaatsen. Dat is nog niet helemaal rond, dus meer kan ik daar nog niet over zeggen. Verder zoeken we met de gemeente samen naar nieuwe locaties.’

12 reacties

 1. Jurgen Brink schreef op 17 september 2019 om 11:35

  Als beleidsmedewerker ben ik in totale verwarring hierover: de landelijke monitor studentenhuisvesting wordt uitgevoerd door: ABF research. Hoe kan één onderzoeksbureau in het ene rapport stellen dat er kamers te weinig zijn en dat zelfde bureau in een ander rapport concluderen dat er geen kamertekort is. ABF voert de landelijke monitor uit mede in opdracht van de Studentenhuisvesters verenigt in Kences, waar de SSH& onderdeel van uitmaakt.

  • Vincent Buitenhuis SSH& schreef op 17 september 2019 om 17:52

   Beste Jurgen, beide onderzoeken dienen een ander doel, maar hebben een andere opzet en hebben een andere opdrachtgever. Het klopt dat het om hetzelfde onderzoeksbureau gaat. Daarom is de reactie van Lies Hooft ook zo verhelderend, de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is en blijft de bron voor het maken van afspraken. Blijft jammer en onzorgvuldig van betrokken partijen dat deze verwarring nu ontstaat. Op 3 oktober verschijnt de nieuwste Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, die wij als basis gebruiken voor het maken van nieuwe prestatieafspraken. Ook daarin komt een nadere toelichting. Dat is voor jou als beleidsmedewerker denk ik behulpzaam. En uiteraard praat ik er graag nog eens met je over door als je dat wilt.

  • Kamerbreed Nijmegen schreef op 18 september 2019 om 14:54

   Beste Jurgen,
   het beste is altijd om de bron te raadplegen, Lies Hooft van Huijsduijnen, in dit geval. Zij gaf aan dat het rapport wat op 26 augustus aangeboden is een nieuwe manier van onderzoeken is geweest Hier hebben zij o.a. voor het eerst de BAG (kadaster databank) voor gebruikt. Op basis hiervan kwamen zij tot de aantallen zoals genoemd. Wat betekent dat er in Nijmegen een overschot is. Zij realiseert zich dat de verschillende onderzoeken zich niet tot elkaar verhouden. Desondanks gaf ze aan dat de oude onderzoeksmethode niet meer volstaat(Studenten monitor) en men daarom aan het kijken is naar een betere manier van onderzoeken. De onrust welke nu ontstaat heeft hen in ieder geval gebracht tot de houding om vooralsnog achter de oude onderzoeksmethode te blijven staan wat dan ook op 3 oktober zal gebeuren. Je kunt je uiteraard wel hardop afvragen wat de waarde is van deze editie, immers de nieuwe onderzoeksmethode is niet voor niets toegepast en laat totaal ander uitkomsten zien.

   Feit blijft dat “scheefkameren” een probleem is op de kamermarkt en de politiek dat willens en wetens heeft laten gebeuren.

 2. Kamerbreed Nijmegen schreef op 17 september 2019 om 11:41

  Definitie van een Studentenkamer; een ruimte die door een student bewoond wordt.

  Definitie van een student;(e)een student of studente is iemand die een studie volgt in het hoger onderwijs, dat wil zeggen aan een universiteit of het hbo.

  Hiermee wordt eigenlijk alles gezegd meneer Buitenhuis. Dus kamers genoeg starterswoningen te weinig!

  • Vincent Buitenhuis SSH& schreef op 17 september 2019 om 17:55

   Ook MBO’ers zijn van harte welkom in onze woningen (vanaf niveau 3). Dus de definitie is iets breder.

   Verder is er inderdaad een tekort aan starterswoningen, mee eens.

   Er is echter ook nog een tekort aan studentenkamers. En daarover zijn wij het helaas niet met elkaar eens. Maar dat mag hoor. #agreetodisagree

 3. Kamerbreed Nijmegen schreef op 17 september 2019 om 12:28

  Er dreigt wederom een rare discussie te ontstaan.

  De discussie over wel of geen kamer te kort dreigt hierdoor een verkeerde wending te krijgen en Buitenhuis legt met zijn gebruikte argumentatie het eigenlijke onderliggende probleem bloot. SCHEEF WONEN.

  Ook binnen de kamerverhuur is “scheef wonen” een reden waarom nieuwe studenten op een kamer moeten wachten. Hoewel het aanbod wat actueel gepubliceerd word op de sites van o.a. SSH&, Wibeco, Kamernet en KBS anders doen vermoeden is een wachttijd van 13 maanden nog netjes in vergelijking tot de wachttijd die starters kennen van 8 á 9 jaren.

  Wat te doen aan het scheef wonen op de kamermarkt;
  Scheef wonen is in de sociale huur al langere tijd een item. Dat men vooralsnog hiervoor geen adequate aanpak voor heeft is duidelijk. Wellicht dat de plannen zoals vandaag gepresenteerd soelaas gaan bieden. “Ook worden scheefwoners hard aangepakt en komt er in de grote steden mogelijk een woonplicht voor huizenkopers”.

  Om het scheef wonen voor de kamermarkt aan te pakken stellen wij voor om een ieder die op welke wijze dan ook legaal kamers aanbied te verplichten te werken met Campuscontracten, zoals SSH& al doet. Dit gaat betekenen dat zodra je klaar bent met je studie je op zoek moet naar een nieuw onderkomen. Omdat dit vanaf dag 1 helder is kun je jezelf direct aanmelden als een potentiele huurder voor een starterswoning waarmee je hopelijk tijdig aangemeld bent (4 of 6 jaar).

  Ook zijn wij blij dat men nadenkt over de invoering van een woonplicht voor huizenkopers, dit zet de speculant buitenspel! Nu maar hopen dat Nijmegen zich tot de grotere steden mag rekenen .

  • Vincent Buitenhuis SSH& schreef op 17 september 2019 om 18:02

   Beste Kamerbreed,

   Ik ben met u eens dat een campuscontract voor studentenkamers de beste keuze is. Dat zorgt voor een snellere doorstroming, zoals wij ook al zien bij SSH&. Dus ja, dat is behulpzaam. Echter, er is zoiets als contractvrijheid meen ik.

   Overigens is de wachttijd voor een zelfstandige studentenkamer een stuk langer, al meer dan 50 maanden. Let wel, dan zijn de meeste studenten al afgestudeerd. En ik vind gemiddeld 13 maanden voor eerstejaars kamers, waarbij voorrangregels gelden helemaal niet ‘netjes’. Na het eerste studiejaar gaat de voorrang er bij ons af en kun je jaren wachten tot je aan een kamer komt. Geen prettig vooruitzicht.

   Kortom, snel meer kamers bouwen! Nu nog de locaties.

 4. J verschueren.Verschueren.jhm@gmail.com schreef op 17 september 2019 om 12:43

  Verpleegstersflat verbouwen lijkt mij verschuiven van een probleem.
  De verpleegkundige opleiding heeft veel studenten en het moet vermeerderen, deze studenten zoeken ook een kamer cq onzelfstandige woonruimte.
  Er moet meer gebouwd worden om de stad te ontlasten en
  studenten betere woonruimte te geven, waarin ook gestudeerd kan worden.Nu veel slechte studentenkamers met overbetaling .

  • Lieke schreef op 17 september 2019 om 14:34

   De verpleegsterflat is nu in gebruik als kantoorruimte, dus er wordt geen ruimte voor verpleegsterswoningen weggehaald. Zie link.

 5. J Verschueren schreef op 19 september 2019 om 15:38

  Ooit wel!De kamernood, als die er is , wordt vergroot omdat veel meer jongeren oa ook HBO studenten en ook werkenden zelfstandig willen wonen.Daarom bijbouwen, bv tussen Waal en Rijn, met goede verbinding, goede voorzieningen en veel frisse lucht.

 6. Studentikoos schreef op 20 september 2019 om 12:56

  Het Erasmusgebouw op de campus is straks (na de voltooiing van het Maria Montessori gebouw en renovatie van Spinoza Hoog en Comeniuslaan 4) overbodig als onderwijsgebouw. Wellicht een kans om hier huisvesting voor Studenten in te realiseren?

 7. Studentikoos schreef op 20 september 2019 om 12:59

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!