Met Radboud Academy wil de universiteit aantrekkelijker worden voor professionals

02 jun 2020

Het nieuwe paradepaardje van de universiteit is Radboud Academy, een programma voor mensen die al een diploma op zak hebben. Wat houdt dit in en welke opleidingen zal het aanbieden? En wie gaat al die nieuwe cursussen geven? Een overzicht.

1. Wat is Radboud Academy?

Kort gezegd: een overkoepelend programma van de Radboud Universiteit voor postacademisch en overig onderwijs voor mensen die al een diploma hebben. Het bundelt alle bestaande opleidingen en cursussen voor deze doelgroep en zal ook nieuwe opleidingen aanbieden, al dan niet op verzoek van organisaties en bedrijven. Ook komen er een speakers academy, een congresorganisatie en een plek waar mensen met leervragen terechtkunnen.

Sinds 1 maart huist Radboud Academy in de Thomas van Aquinostraat 1. Er werken nu drie mensen, binnenkort komen daar nog enkele medewerkers bij. De programmadirecteur is Liesbet Korebrits, die eerder Radboud in’to Languages leidde.

2. Wat is de link tussen Radboud Academy en de bestaande opleidingen voor mensen met een diploma?

Met centra zoals Radboud in’to Languages, Radboud Centrum Sociale Wetenschappen en CPO (Centrum voor Postacademisch Juridsich Onderwijs) is het aanbod opleidingen en trainingen voor mensen die al een diploma hebben al groot – en dat is maar een kleine selectie. ‘Alle opleidingen samen hebben een bereik van zo’n 30.000 cursisten per jaar’, zegt Korebrits.

Liesbet Korebrits. Foto: RU

Zij noemt het huidige scholingsaanbod voor professionals versnipperd en niet goed vindbaar voor buitenstaanders. ‘Door een overkoepelend programma  hopen we het aanbod beter zichtbaar te maken. We willen ook meer ruimte creëren voor het ontwikkelen van nieuwe interdisciplinaire onderwijsprogramma’s.’

Radboud Academy heeft niet als doel bestaande initiatieven over te nemen. ‘Wij zien onszelf als een soort kwartiermaker die opleidings- en trainingsvragen bij professionals en organisaties ophaalt en deze vervolgens vertaalt naar nieuwe interdisciplinaire onderwijsprogramma’s, in samenwerking met de faculteiten. Daar komt alle wetenschappelijke kennis vandaan.’

‘We werken aan een website waarin alle bestaande opleidingen, cursussen en andere scholingsinitiatieven op de campus ondergebracht worden. Zo communiceren we beter dan wanneer iedere faculteit dat apart doet.’

3. Hoe komen nieuwe opleidingen tot stand?

Korebrits ziet Radboud Academy als een netwerkorganisatie die werkt met vragen van bedrijven en organisaties. Ze geeft een voorbeeld. ‘Stel dat een organisatie een cursus wil organiseren rond het thema pandemieën, dan kunnen wij vanuit verschillende relevante disciplines tot samenwerkingsverbanden komen. Denk daarbij aan specialisaties uit de gezondheidswetenschappen, managementwetenschappen, sociale wetenschappen, ethiek en communicatiewetenschappen die je op een creatieve manier samenbrengt.’

Ook op eigen initiatief kunnen nieuwe opleidingen ontstaan. Uit een marktonderzoek van Radboud Academy bleek dat heel wat jonge academisch opgeleide professionals tot vijf jaar na hun afstuderen behoefte hebben aan een aantal professionele vaardigheden. Korebrits: ‘Bij sollicitaties wordt van kandidaten onder andere verwacht dat ze innovatief en creatief zijn, ondernemerschap tonen, communicatief zeer vaardig zijn en met big data kunnen werken. Daar is in de studie lang niet altijd aandacht aan besteed. Daarom ontwikkelen we samen met de faculteiten een aantal keuzemodules voor deze groep.’

‘Radboud Academy moet de kennis van de universiteit via onderwijsactiviteiten uitdragen naar de samenleving’

Wetenschappers die regelmatig het land ingaan om cursussen of lezingen te verzorgen voor externe opdrachtgevers, kunnen eveneens naar Radboud Academy stappen om te bekijken of hun aanbod in de etalage kan worden gezet. Ideeën voor nieuwe masterclasses voor professionals kunnen zelfs van studenten komen – dat laatste gebeurde al, vertelt Korebrits. ‘Studenten bedrijfskunde kwamen in contact met een grote bank, die voor hun klanten – geen particulieren maar bedrijven – een onderwijsaanbod rondom duurzaamheid en circulariteit wil ontwikkelen. Wij onderzoeken nu samen of we iets voor de bank kunnen betekenen met de kennis uit verschillende faculteiten.

4. Aan welke organisaties wil Radboud Academy opleidingen aanbieden?

Radboud Academy richt zich actief op organisaties in de regio. ‘We zijn in gesprek met gemeentes, de provincie Gelderland en The Economic Board in de regio Arnhem, Wageningen en Nijmegen. Onze regio biedt een mooi vestigingsklimaat voor internationale bedrijven. Maar met de brede kennis die we in huis hebben, spelen we natuurlijk ook landelijk een rol van betekenis.’

Behoort een opleiding geven aan Shell tot de mogelijkheden? ja, zegt Korebrits. ‘Kennis uit de wetenschap draagt tenslotte bij aan bewustwording en nieuwe inzichten. De enige voorwaarde is dat de waarden van de organisaties passen bij die van de universiteit. Een protocol daarvoor bestaat niet. Bij twijfel gaan we met elkaar in gesprek.’

5. Moet Radboud Academy extra geld opbrengen voor de universiteit?

Niet per se, zegt Korebrits. ‘Radboud Academy moet in de eerste plaats de kennis van de universiteit via onderwijsactiviteiten uitdragen naar de samenleving, het bedrijfsleven en non-profitinstellingen. Daarnaast kan kennisuitwisseling met professionals uit die organisaties ertoe leiden dat ons wetenschappelijk onderzoek extra wordt gevoed. ’

Maar Radboud Academy moet zich natuurlijk wel terugbetalen, geeft Korebrits toe. ‘We gaan uit van realistische verdienmodellen en moeten niet onder de prijs van particuliere opleidingen zitten.’

‘We moeten niet onder de prijs van particuliere opleidingen zitten’

Hoeveel de cursussen zullen kosten, is nog niet bekend. ‘We zijn een soort start-up, het is work in progress. We hebben de komende twee jaar alle ruimte om nog veel te onderzoeken.’

6. Komen er nieuwe vacatures voor Radboud Academy?

Dat is wel de verwachting. ‘Als de vraag naar interdisciplinaire programma’s gaat stijgen, zal er een sterker beroep worden gedaan op de wetenschappers en docenten die daar een bijdrage aan willen leveren. Het college van bestuur heeft aangegeven dat zij hier de nodige tijd en ruimte voor moeten krijgen, ook om de werkdruk niet verder te verhogen’, zegt Korebrits.

7. Hoe verhoudt Radboud Academy zich tot de kerntaken van de universiteit, namelijk onderwijs en onderzoek?

De Radboud Academy wil via onderwijs bijdragen aan een lerende samenleving. ‘Werkend studeren en lerend werken komen steeds dichter bij elkaar te liggen’, zegt Korebrits. ‘Universiteiten staan voor de uitdaging curricula te verzorgen die eerder zestig dan vier of vijf jaar beslaan. Door de flexibilisering van het onderwijs krijg je in de toekomst vaker trajecten die onderbroken kunnen worden of die je later kunt inhalen. Of je volgt een combinatie van verschillende vakken die later eventueel tot een diploma kunnen leiden.’

‘Maar je zou ons ook onder de derde kerntaak van de universiteit kunnen plaatsen: impact genereren in de maatschappij door middel van kennisoverdracht en -uitwisseling.’

Contact opnemen met Radboud Academy kan via [email protected]  of op 024-3612677.

1 reactie

  1. L.J. Lekkerkerk (Hans) schreef op 4 juni 2020 om 14:51

    Een kenmerk van netwerkorganisaties is dat er geen centraal orgaan is, maar dat de netwerkdeelnemers onderling afstemmen over samenwerking om goed te voorzien in de vragen van klanten die niet bij één deelnemer passen.
    Een centraal en bovengeschikt aandoend bureau als de Radboud Academy kost al gauw 3 à 4 ton extra en dan is er nog niks aan extra opleidingen verkocht. Gegeven de 30.000 cursisten wel € 10,- extra overhead per cursist….

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!