Slepende conflicten bij managementfaculteit: medezeggenschap wil mediator om banden met bestuur te herstellen

22 dec 2023

Het is hommeles binnen de Faculteit der Managementwetenschappen. Meerdere conflicten tussen het bestuur en de medezeggenschap zetten de verhoudingen op scherp. Een mediator moet het vertrouwen binnen het Elinor Ostromgebouw herstellen.

De Faculteit der Managementwetenschappen verkeert in een financiële crisis. Zonder een vacaturestop en andere crisismaatregelen, die na de zomervakantie werden ingevoerd, dreigde de faculteit in 2024 uit te komen op een verlies tot wel 9 miljoen euro.

Het is een van de onderwerpen waarop de facultaire medezeggenschap met haar bestuur in de clinch ligt. Volgens de facultaire medezeggenschap ontbreekt het aan een plan voor de lange termijn. ‘Wij willen meegenomen worden in het besluitvormingsproces’, zegt Onderdeelcommissievoorzitter Paul Driessen. ‘Wat gaan we doen om in 2027 op nul uit te komen? Wat zijn de scenario’s? Daar is weinig communicatie over.’

Conflicten

Naast de financiële zorgen zijn er nog twee dossiers waarop de Facultaire Onderdeelcommissie (FOC) er niet uitkomt met het bestuur. Het ene gaat over de invoering van een nieuw besturingsmodel, dat de taken en verantwoordelijkheden van het faculteitsbestuur, de directeuren en de afdelingsvoorzitters regelt. Het andere over bevorderingsbeleid van universitair docenten en hoofddocenten.

Op beide dossiers dacht de FOC instemmingsrecht, of op z’n minst adviesrecht, te hebben, maar het faculteitsbestuur dacht daar anders over. De dossiers werden daarom voorgelegd aan het college van bestuur, dat het faculteitsbestuur grotendeels gelijk gaf. Alleen op een deelonderwerp van het bevorderingsbeleid heeft de FOC instemmingsrecht, stelt het college. En over het besturingsmodel gaat de FOC helemaal niet, behalve waar dit zou leiden tot veranderingen in het Faculteitsreglement.

Terug bij af

‘De afgelopen maanden hebben we veel inhoudelijke gesprekken gevoerd over het nieuwe besturingsmodel’, vertelt Gaard Kets, lid van de Onderdeelcommissie. ‘Dat waren constructieve gesprekken.’ Collega’s uit de medezeggenschap hebben daar veel tijd en energie in gestoken, zegt hij. ‘Maar na de uitspraak van het college van bestuur werden gewoon weer de oude plannen, van een halfjaar geleden, voorgelegd.’

Dat tekent volgens Driessen en Kets de verhoudingen tussen bestuur en medezeggenschap. ‘We waren weer terug bij af’, zegt Kets. ‘Dat vind ik niet netjes, om het eufemistisch uit te drukken.’

‘Wij hebben de optie op tafel gelegd om een mediator aan te stellen’

Het heeft het vertrouwen van de medezeggenschappers geen goed gedaan. Bovendien zetten de leden van de FOC vraagtekens bij de uitspraak van het college van bestuur. Die zou volgens de FOC, gesteund door een advocaat en de Ondernemingsraad, gedaan zijn na een onzorgvuldig verlopen procedure.

Daarom overweegt de FOC het hogerop te zoeken en naar de Raad van Toezicht te stappen. ‘Maar dat is een lang, formeel traject. Dan moet een geschillencommissie uitspraak gaan doen’, zegt Driessen. ‘Dat willen we eigenlijk voorkomen. Daarom hebben wij de optie op tafel gelegd om een mediator aan te stellen.’

Verkeerde keelgat

Die mediator zou ook moeten helpen bij het herstellen van de verhoudingen tussen bestuur en medezeggenschap. Want het loopt niet alleen inhoudelijk spaak tussen die twee, blijkt uit e-mails die de afgelopen maand zijn rondgestuurd binnen de faculteit.

Op 11 december stuurde interim-decaan Michiel Kompier, namens het bestuur, een e-mail die bij veel medewerkers in het verkeerde keelgat is geschoten. Met name de passage waarin het bestuur schrijft dat de ziekmelding van een lid van het faculteitsbestuur niet kan worden losgezien van de manier ‘waarop wij binnen de faculteit met elkaar werken’, viel niet in goede aarde.

De Onderdeelcommissie op haar beurt schreef deze week aan alle medewerkers dat zij heeft geconcludeerd dat “de manier waarop OC en het faculteitsbestuur de afgelopen maanden met elkaar zijn omgegaan, met name over de bovengenoemde dossiers, niet langer constructief is.” Ook heeft de OC “het vertrouwen verloren in het vermogen van de Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FOC) om dit proces te verbeteren” en vreest ze “voor verdere conflicten en afname van het vertrouwen.”

De Onderdeelcommissie hoopt dat mediation weer kan bijdragen aan het herstel van gezonde relaties tussen bestuur en medezeggenschap. Of de mediator er daadwerkelijk komt, is nog niet duidelijk. Interimdecaan Michiel Kompier wilde niet ingaan op vragen van Vox over dit onderwerp. Zeker is wel dat er op korte termijn weer een wisseling in het bestuur gaat plaatsvinden: in maart start Saskia Lavrijssen als nieuwe decaan.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. oud student schreef op 22 december 2023 om 12:15

    Pijnlijk om te zien dat de continue houding van wantrouwen over en weer afgelopen jaren alleen maar erger is geworden. Kan niet gezond zijn in een tijd waar de faculteit het extra moeilijk heeft.
    Daarnaast ben ik erg benieuwd naar de positie van de studentenraad. Het artikel rept meerdere malen over ‘De medezeggenschap’ terwijl vervolgens alleen de onderdeelcommissie aan het woord is. Kan niet de bedoeling zijn dat de studentenraad zo voor het karretje wordt gespannen lijkt me. Neem standpunt in studenten! 😉

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!