Universiteitsmedewerkers krijgen second opinion vergoed

12 apr 2018

Medewerkers van de Radboud Universiteit hebben voortaan recht op een second opinion met betrekking tot adviezen van de bedrijfsarts. Het is een van de belangrijkste gevolgen van de nieuwe wet op de Arbeidsomstandigheden.

Sinds 1 juli 2017 is een nieuwe Arbowet van kracht. Werkgevers kregen daarop een jaar de tijd om alle nodige contracten aan te passen. Ook aan de Radboud Universiteit boog een commissie zich over de invulling van deze wetswijzigingen.

Een van de uitvloeisels van de nieuwe wet is dat medewerkers recht krijgen op een second opinion. Geeft de bedrijfsarts een advies, dan kan de medewerker bij verschil van mening op kosten van de universiteit naar een andere bedrijfsarts gaan.

Anneriek de Heer, directeur van de Dienst Personeel en Organisatie, geeft aan dat een bedrijfsarts onderzoekt of iemand wel of niet arbeidsgeschikt is. ‘Het antwoord op die vraag kan ja of nee zijn, of dat je gedeeltelijk fit wordt bevonden om aan de slag te gaan’, vertelt ze.

Als medewerkers het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts kunnen zij voortaan dus gratis een tweede mening aanvragen bij een arts uit de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion. ‘In geval van tegenstrijdige adviezen gaan de bedrijfsartsen met elkaar in overleg en wordt naar een oplossing gezocht’, aldus De Heer. Maar de eigen, eerste bedrijfsarts bepaalt op welke wijze hij/zij het advies betrekt bij het eigen oordeel. De uitkomst van een second opinion is dus niet bindend.

In principe kunnen werknemers van de Radboud Universiteit zo vaak als nodig beroep doen op de nieuwe maatregel. ‘Pas als een bedrijfsarts vindt dat iemand misbruik van de regel maakt, vervalt dit recht’, aldus De Heer.

Rugpijn

Als gevolg van de nieuwe wet staan ook enkele veranderingen op til bij de arbocoördinatoren en de preventiemedewerkers. Zij staan allebei in voor de bevordering van veilig en gezond werken en voor de doorlichting van risico’s op de werkvloer. Ze signaleren risico’s en incidenten en doen aan communicatie en voorlichting. ‘Vaak gaat het om praktische dingen’, zegt De Heer. ‘Is het klimaat op kantoor wel goed? Krijg je rugpijn van je bureaustoel? Met dit soort vragen kan je bij de preventiemedewerkers terecht.’ In een laboratorium-omgeving gaat het natuurlijk ook veel over veilig werken met gevaarlijke stoffen en met gespecialiseerde apparatuur. Een arbocoördinator heeft een meer beleidsmatige en toetsende rol.

De faculteit natuurwetenschappen, wiskunde en informatica (FNWI) beschikt over één interne coördinator en vijftig ‘deeltijdse’ preventiemedewerkers. Alle andere faculteiten doen samen beroep op één externe coördinator van de AMD en op 25 preventiemedewerkers. ‘Bij FNWI wordt vaak met chemicaliën en andere risicobronnen zoals lasers gewerkt’, verklaart De Heer het verschil in arbeidskrachten.

Betrokkenheid verhogen

Vanaf 1 juli 2018 krijgt de medezeggenschap instemmingsrecht bij de persoon en de positionering van de preventiemedewerker. Een lid van de Gezamenlijke Vergadering mag voortaan deel uitmaken van de benoemingsadviescommissie om in te stemmen met de te selecteren persoon.

‘Een goede zaak’, vindt De Heer. ‘Op termijn willen we de arbocoördinator van de zes andere faculteiten ook binnen de universiteit benoemen. Door de werknemers hierbij te consulteren, verhogen we de betrokkenheid bij veiligheid en risicoanalyse.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands