Waarom Nijmegen een museum nodig heeft

26 feb 2021

OPINIE - Alle toonaangevende universiteitssteden hebben musea die fungeren als podium voor kunst en wetenschap. Ook in Nijmegen versterken Het Valkhof en de Radboud Universiteit elkaar. Rector magnificus Han van Krieken en programmadirecteur van Radboud Erfgoed Johan Oosterman pleiten bij de lokale politiek voor het museum.

Kunst en wetenschap zijn nauw met elkaar verbonden. Eeuwenlang was die band vanzelfsprekend.

In onze tijd ontdekken we dat het debat op het snijvlak van kunst en wetenschap nog altijd, en misschien wel meer dan ooit, kan helpen om te begrijpen wat de plaats van de mens is in een complexe wereld. Wetenschap en kunst moeten het hebben van verbeelding, creativiteit en doorzettingsvermogen. Het zijn belangrijke kwaliteiten voor de vorming van mensen die bijdragen aan de toekomst van onze wereld.

Herculaneum

Voor een universitaire gemeenschap is het daarom van groot belang dat de dialoog met de wereld van de kunsten gaande blijft. Musea spelen daarbij een belangrijke rol, en het is niet verwonderlijk dat in toonaangevende universiteitssteden musea te vinden zijn met internationale ambities en een krachtig netwerk. Museum Het Valkhof is zo’n museum en is daarmee een belangrijke partner van de Radboud Universiteit.

Al jarenlang bestaat er een goede samenwerking tussen museum en universiteit, die het meest zichtbaar is in tentoonstellingen als De laatste uren van Herculaneum (2006-2007), Ontmoetingen in Oorlogstijd (2014-2015), Bouwen op papier (2016) en recent Ik, Maria van Gelre (2018-2019). Juist de afgelopen jaren is de samenwerking geïntensiveerd vanuit het besef dat we niet alleen met woorden moeten belijden dat kunst en wetenschap elkaar nodig hebben, maar dit ook in een praktische samenwerking zichtbaar moeten maken.

Gratis toegang

Om de banden tussen museum en universiteit te versterken is er een convenant opgesteld dat binnenkort wordt getekend. Concrete voorbeelden van deze samenwerking zijn de gratis toegang voor studenten, het museum als ‘werkplaats’ voor studenten, gezamenlijke collegereeksen en een serie tentoonstellingen over kunst en wetenschap, resulterend in een grote expositie in 2023, het jaar waarin de universiteit haar honderdste verjaardag viert. Wij geloven in die goede samenwerking en in de vitaliteit van het museum als partner.

Museum Het Valkhof heeft moeilijke jaren doorgemaakt. Gelukkig heeft het college van burgemeester en wethouders in zijn beleid laten zien te geloven in een museum dat bij de tijd is, en dat toegerust is om een prominente plaats te spelen binnen Nijmegen, Nederland en in een internationale context. Zo’n museum is van belang als podium waar kunst, wetenschap en samenleving elkaar ontmoeten, waar studenten uit vele windstreken bijdragen aan het debat en betrokken zijn bij de ontwikkeling van de programmering.

Renovatie

Het museum moet ambitie uitstralen en in staat zijn om tentoonstellingen te programmeren die ertoe doen. Daarvoor is het, na twintig jaar intensief gebruik, nodig dat het museum verbouwd en gerenoveerd wordt. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst tentoonstellingen tegemoetzien in Nijmegen over Romeinen, Gelderse hertoginnen en kunst die ons raakt en ons aan het denken zet over vragen van onze tijd. Dan ook kan het museum volwaardig het podium zijn voor ontmoeting van wetenschap en kunst, een podium waar iedereen welkom is.

Recent bleek dat steun voor deze verbouwing in de Nijmeegse gemeenteraad niet vanzelfsprekend is, waarmee de toekomst van het museum op het spel staat. Wij bepleiten daarom met nadruk dat de gemeenteraad het museum de toekomst biedt die past bij Nijmegen: een jonge stad, de oudste stad van het land, stad van vernieuwing en verbeelding.

Deze opinie verscheen eerder in De Gelderlander.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!