Witte rook: Radboud Universiteit heeft eigen gedragscode

04 jul 2022

Na een jaar met veel discussie heeft de Radboud Universiteit een universitaire gedragscode. Op de laatste Gezamenlijke Vergadering van het academisch jaar vond geen grote discussie meer plaats. De nieuwe gedragscode gaat vanaf komend academisch jaar in.

Op de laatste Gezamenlijke Vergadering van het academisch jaar, die vanmiddag plaatsvond in de Senaatszaal van de universiteit, had de ondernemingsraad geen opmerkingen meer op de concept-gedragscode van het college van bestuur. Daarmee komt een einde aan een discussie die bijna het hele academisch jaar duurde.

De nieuwe gedragscode gaat vanaf het nieuwe academisch jaar in en zal jaarlijks worden geëvalueerd. Bedoeling is dat het document zo snel mogelijk een goed vindbare plek op de website van de universiteit krijgt.

‘Breed gedragen’

Spannend werd het vanmiddag niet meer. In commissievergaderingen voorafgaand aan de Gezamenlijke Vergadering waren de grootste knopen al doorgehakt. ‘We hebben hier afgelopen periode zeer uitgebreid over gesproken’, zei een zichtbaar tevreden vicevoorzitter Agnes Muskens. ‘Ik ben enorm verheugd met het punt waar we nu staan.’

‘Wij kijken ernaar uit om naar de gedragscode te gaan leven’

Ook collegevoorzitter Daniël Wigboldus bedankte de leden van de medezeggenschap voor de medewerking. ‘Als college van bestuur hebben we altijd gezegd: een gedragscode moet breed gedragen zijn. Wij kijken ernaar uit om de gedragscode vast te stellen en hiernaar te gaan leven.’

Seksuele intimidatie

Doel van de Gedragscode Integriteit is het verbeteren van de werkcultuur aan de Radboud Universiteit. De code, die voor alle medewerkers van de Radboud Universiteit geldt – dus ook voor student-assistenten, stagiairs en oproepkrachten – stelt scherp wat wordt verstaan onder integriteit en welk gedrag daar wel en niet bij past. Bij de gedragscode horen ook een regeling voor alcohol- en drugsgebruik en een regeling voor sociale media.

Onder andere de beschrijving van de relatie tussen docenten en studenten was de afgelopen maanden onderwerp van discussie. In de gedragscode is opgenomen dat privérelaties tussen docenten en studenten “verboden zijn voor de duur van de professionele relatie”. Docenten moeten “persoonlijke contacten met individuele studenten vermijden, waarin zij de schijn van (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik zouden kunnen oproepen of die, op dat moment of achteraf, zo geïnterpreteerd zouden kunnen worden”. Gebeurt het toch, dan geldt een meldplicht aan de leidinggevende. De medewerker kijkt dan samen met de leidinggevende naar mogelijke risico’s en oplossingen.

Ook de relatie tussen promotoren en promovendi was lange tijd onderwerp van discussie tussen leden van de ondernemingsraad en het college van bestuur. In de gedragscode is nu opgenomen dat “voor de duur van het promotietraject een persoonlijke relatie tussen promovendus en promotor ongewenst is.”

Tim Hofman

Met de gedragscode komt een eind aan een jaar vol discussie. In een brief die begin juni werd verstuurd, riep de Universitaire Studentenraad (USR) het college van bestuur en de ondernemingsraad nog op om haast te maken met de invoering van een gedragscode. In de brief schreven de studentraadsleden dat ze een gevoel van urgentie misten.

Een week eerder, tijdens een Q&A op Radboud Rocks, reageerde Tim Hofman ook al erg verbaasd op het feit dat de Radboud Universiteit nog geen gedragscode had. ‘Dat betekent dat je de machthebber niet instrueert hoe hij zijn macht niet moet misbruiken’, zei de journalist en presentator op een volgelopen Pieter Bondamplein. Hij riep studenten op om een mail te sturen aan de rector over de kwestie. Acht studenten gaven gehoor aan Hofmans oproep.

De Universitaire Gedragscode had er dan ook al veel eerder moeten zijn. In november vorig jaar lag een eerste versie van de gedragscode ter instemming voor aan de ondernemingsraad, maar die stuurde het college van bestuur opnieuw naar de tekentafel. Op een aangepaste versie in april kwam opnieuw veel kritiek, waarna de invoering op de lange baan werd geschoven.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. Nathan schreef op 4 juli 2022 om 16:58

    Het is erg fijn dat de gedragscode eindelijk is goedgekeurd en er met ingang van volgend collegejaar nieuwe regelingen in de reeds bestaande gedragscode zullen komen omtrent alcohol en drugs op de werkvloer, sociale media en relaties op de werkvloer. Desalniettemin is de duratie van dit proces een schande voor en een belediging richting de Radboud Universiteit. Veiligheid zou de topprioriteit moeten zijn op deze universiteit. Een goede gedragscode is het absolute minimum om deze veiligheid na te streven. (Met een goede gedragscode ben je er natuurlijk nog lang niet, maar het is wel de eerste stap die je zet.) In het afgelopen collegejaar is echter gebleken dat het College van Bestuur deze gedragscode niet als topprioriteit ziet. Immers, het is volgens mij ondenkbaar dat de gedragscode wel een topprioriteit is, maar vooralsnog bijna een volledig jaar nodig heeft om ingevoerd te worden. Het gedrag van het College van Bestuur staat hiermee haaks op de identiteit van de Radboud Universiteit, waarmee het mijns inziens gepast zou zijn om vanuit het College van Bestuur toe te geven dat er fouten zijn gemaakt die hebben bijgedragen aan de grote hoeveelheid vertraging binnen deze casus, en te kijken hoe deze fouten in de toekomst voorkomen zouden kunnen worden. Ik merk echter dat het College van Bestuur absoluut niet de intentie heeft om dit te doen, en dat baart mij ernstige zorgen.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!