Waarom Duitse studenten steeds minder vaak voor Nijmegen kiezen

16 mrt 2023

Niemand op de Radboud Universiteit kijkt raar op als studenten Duits met elkaar praten: Duitsers vormen sinds jaar en dag de grootste internationale groep op de campus. Maar hun aantal neemt drastisch af. Wat is er aan de hand? Je leest het in dit verhaal uit de nieuwe Vox, die vanaf morgen in de bakken op de campus ligt.

Studenten Ann-Kathrin Claßen, Natascha Köcher en Carina Meyer kwamen alle drie met een duidelijk doel voor ogen naar Nijmegen: met een bachelordiploma op zak terugkeren naar Duitsland, waar ze vandaan komen, en psychotherapeut worden.

Tot hun grote schrik staat dat plan op losse schroeven. Sinds 1 september 2020 moeten studenten die in Duitsland psychotherapeut willen worden namelijk een specifieke bachelor in psychotherapie of een psychologie­bachelor met een uitgebreide klinische focus hebben af­gerond. Het lijkt erop dat de bachelor die ze in Nijmegen volgen, daar niet aan voldoet. Of ze kunnen doorstromen naar een Duitse masteropleiding psychotherapie, is hoogst onzeker.

Zeker voor Duitse psychologiestudenten in hun tweede of derde studiejaar is dit een probleem. Zij waren al met hun studie gestart toen ze erachter kwamen dat ze met hun bachelor waarschijnlijk niet voldoen aan de eisen om in Duitsland te beginnen aan het traject om psychotherapeut te worden.

‘Er is zoveel onzekerheid over onze toekomst’, zegt Meyer, die dit collegejaar haar bachelor hoopt af te ron­den. ‘We zitten allemaal in de wachtkamer en weten niet wat er gaat gebeuren.’ De student heeft al gepro­beerd om over te stappen naar een studie in Keulen, vooralsnog zonder resultaat. Ze begint daarom ook andere opties af te wegen. ‘Psychotherapeut worden was mijn droom, maar ik oriënteer me nu ook op andere werk­ velden.’

‘Psychotherapeut worden was mijn droom’

Ze is niet de enige. Een rondgang in het Maria Montessorigebouw leert dat een deel van de stu­denten zich probeert aan te melden voor een psychologiebachelor in Duitsland die wel garan­tie biedt op toelating tot de vervolgopleiding in hun thuisland. Anderen overwegen een studie in een ander land of kiezen een andere opleiding.

En dan is er nog een deel dat hoopt op een wonder: dat een Nijmeegs bachelordiploma toch voldoende zal zijn voor toelating tot een Duitse master.

Woningmarkt

De onzekerheid over de implicaties van de nieuwe Duitse wet heeft meteen gevolgen voor de Nijmeegse campus. De instroom van eerstejaarsstudenten uit Duitsland is dit jaar met 36 procent gedaald. Het aantal eerstejaars­studenten bij de opleiding psychologie daalde met 43 procent. Met andere woorden: Duitse studenten die psychotherapeut willen worden, denken blijkbaar wel twee keer na voordat ze voor de ‘Nijmeegse route’ kiezen.

Hoewel veel Duitsers nu niet meer voor Nijmegen kiezen, benadrukt Rob Holland, opleidingsdirecteur bij psychologie, dat het nog niet duidelijk is wat de gevolgen van de recente wetswijziging precies zullen zijn voor zowel Duitse als Nederlandse universiteiten. De nieuwe Duitse wet geeft daar geen eenduidig antwoord op.

Volgens Holland spelen er meer factoren een rol bij de dalende instroom van internationale – en dus ook Duitse – studenten. Een belangrijke reden is volgens hem de nijpende woningmarkt. Voor internationale studenten is het, zonder sociaal netwerk in de stad, extra moeilijk om in Nijmegen een betaalbare kamer te bemachtigen. Dat doet af aan de aantrekkelijkheid van Nijmegen als bestemming, aldus Holland.

In Den Haag lijken veel politici het ondertussen niet erg te vinden als er minder studenten uit het buitenland in Nederland neerstrijken. Eerder dit jaar riepen onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en de Tweede Kamer Nederlandse universiteiten op om voorlopig te stoppen met het actief werven van buitenlandse studenten. Deze oproep was het resultaat van een ellen­lang debat in de Tweede Kamer over de druk op de woningmarkt.

Werving

De Radboud Universiteit gaf gehoor aan de oproep van het ministerie en stopte haar internationale marketing­ en wervingsactiviteiten. Een ontwikkeling waar rector Han van Krieken helemaal niet blij mee is. Hij verwacht dat het een tijdelijke maatregel betreft. ‘We zijn in afwachting van een nieuw internationaliseringsbeleid’, zegt hij, ‘maar tot die tijd volgen we het advies van onze minister.’

Illustratie: JeRoen Murré

Van Krieken wijst erop dat het ministerie dit voorjaar met nieuwe richtlijnen voor het internationaliserings­ beleid komt. Hij hoopt dat de Radboud Universiteit daarna concrete plannen kan maken voor de toekomst.

Dat die richtlijnen van belang zijn, is evident. Toen Van Krieken in 2016 net was benoemd tot rector, zag in Nijmegen een Engelstalige track van de bachelor psychologie het levenslicht. Tegelijkertijd werd de numerus fixus afgeschaft. Met het Engelse programma hoopte de oplei­ding meer studenten aan te trekken. Het aantal aanmel­dingen voor de psychologiebachelor schommelde al jaren tussen de 300 en 400, met in 2015 een dieptepunt van 288 eerstejaarsstudenten.

De combinatie van het starten van een Engels pro­gramma en het afschaffen van de numerus fixus had grote gevolgen voor de opleiding. Wat volgde, was een explosie van aanmeldingen in 2016: 1800 psychologie­ studenten klopten op de deur. Het betrof voorlopige aan­meldingen, maar de schrik zat er goed in. ‘Toen brak de hel los’, haalde docent Dennis Schutter eerder tegen Vox herinneringen op aan die tijd. Uiteindelijk werd de soep niet zo heet gegeten als zij werd opgediend: er begonnen ‘slechts’ 616 studenten aan het Nederlandse en Engels­ talige programma, maar dat aantal betekende wel dat de eerste weken hoorcollege moest worden gegeven in de toenmalige CineMec (nu Pathé) in Lent.

Carrièremogelijkheden

Met de start van de Engelstalige psychologietrack kwam er een kleine tsunami aan Duitse studenten naar Nijme­gen. In 2016 waren dat er 375, ten opzichte van 202 studenten uit Nederland. Een jaar later, toen er weer een numerus fixus gold, begonnen 368 studenten aan de stu­die, waarvan iets minder dan de helft uit Duitsland. Nog een jaar later waren de Nederlandse studenten weer in de meerderheid. Die trend zette zich de afgelopen jaren door. In 2021 waren er 533 eerstejaars-­psychologiestudenten: 325 Nederlandse en nog maar 152 Duitse.

‘Duitse studenten zijn ze nu veel meer internationaal georiën­teerd’

Volgens Van Krieken is de Duitse gemeenschap in de loop der jaren ook veranderd. ‘Waar de Duitse studenten eerst vooral op elkaar gericht waren en een kleine enclave vormden, zijn ze nu veel meer internationaal georiën­teerd.’ Volgens de rector komt dit doordat de studenten­populatie als geheel veel internationaler en diverser is geworden. Binnen de bachelor psychologie kwamen ook steeds meer studenten uit andere landen.

Ook al zijn ze met minder, de Duitsers vormen nog altijd de grootste groep buitenlandse studenten aan de Radboud Universiteit. Bij psychologie is dat niet anders. Duitse steden zoals Kranenburg en Kleef, waar de woningmarkt minder onder druk staat, liggen immers op een steenworp afstand van Nijmegen (respectievelijk 25 of 40 minuten met het openbaar vervoer). Volgens Rob Holland biedt psychologie bovendien genoeg andere carrière­mogelijkheden, naast een baan als psycho­therapeut. ‘We hechten in Nijmegen nog steeds heel veel waarde aan Duitse studen­ten.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!