Financiële malaise bij managementfaculteit: ‘De gevolgen voor studenten worden pas deze periode zichtbaar’

29 jan 2024 ,

Wat is de impact van de bezuinigingen bij de Faculteit der Managementwetenschappen op het onderwijs? Daarover zijn grote zorgen bij medewerkers en studenten. Toch horen de leden van de Facultaire Studentenraad nog weinig klachten van hun medestudenten.

Een gat van maar liefst negen miljoen euro. Dat was waar de boekhouders van de Faculteit der Managementwetenschappen eerder dit collegejaar op uitkwamen na het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Een opeenstapeling van redenen – van het aantrekken van te veel personeel tot inflatie – lag aan de basis van de financiële crisis.

De faculteit voerde daarom in september een pakket maatregelen in met als doel de tekorten terug te dringen. Het faculteitsbestuur kondigde onder andere een vacaturestop af, student-assistenten raakten hun baantje kwijt en de reis- en declareerregels werden flink aangescherpt.

Keuzevakken geschrapt

Volgens het faculteitsbestuur hoeven de bezuinigingen de kwaliteit van het onderwijs niet te schaden. De Facultaire Gezamenlijke Vergadering (FGV), bestaande uit studenten en medewerkers, maakt zich daar wel grote zorgen over. In november schreven zij in een adviesdocument te vrezen voor grotere werkgroepen, minder opdrachten en minder persoonlijke feedback. Ook zal er minder tijd zijn voor het begeleiden van scripties.

Doordat docenten geen of minder gebruik mogen maken van externe inhuur voor begeleiding en onderwijs, beginnen de eerst tastbare gevolgen van de bezuinigingen zich af te tekenen in het onderwijs.

‘Ik verwacht dat studenten de aankomende periode weer bij ons zullen aankloppen’

Een ander direct gevolg is het schrappen van de keuzevakken ‘Veiligheidsdiscussies in Europa’, ‘Conflict, Aid and Development’ en ‘Conflict and Governance in Africa’, die normaliter worden aangeboden door het Centrum voor Internationaal Conflictanalyse & Management (CICAM).

Dat was voor sommige studenten flink balen, vertelt voorzitter Emma-Sophie Ekelmans van de Facultaire Studentenraad (FSR), omdat zij hun planning moesten omgooien. ‘Maar gelukkig zijn er alternatieven’, zegt zij. Studenten kunnen immers in dezelfde periode twee andere vakken over conflictstudies volgen. ‘We hopen dat die aan de verwachtingen gaan voldoen.’

Werkdruk

Ondanks het wegvallen van de keuzevakken valt het volgens FSR-secretaris Sien Doreleijers vooralsnog mee met de gevolgen voor studenten. ‘Klachten over docenten die te weinig tijd hebben voor scriptiebegeleiding, tentamens die te lang blijven liggen of colleges die niet goed zijn voorbereid, zijn er vooralsnog niet.’

Dat is ook niet zo gek, want een deel van de maatregelen zal het onderwijs pas in de komende tijd gaan raken. ‘De vakken die zijn komen te vervallen zouden aankomend semester plaatsvinden’, vertelt voorzitter Ekelmans. ‘En ook de meeste bachelor- en masterscripties worden in het tweede semester geschreven. Een gebrek aan begeleiding zal tegen die tijd pas blijken.’

Het was ook niet zo dat in september alle student-assistenten opeens uit de collegezaal waren verdwenen, nuanceert de studentenraad. ‘Het semester was al begonnen, dus in veel gevallen stond de begeleiding van vakken al vast – in ieder geval voor blok 1. Geleidelijk aan zijn contracten van student-assistenten niet verlengd.’ Het valt daarom te verwachten dat de werkdruk voor docenten geleidelijk aan zal toenemen en dat de studenten daar vooral in de komende maanden wat van gaan merken.

Maar dat betekent niet dat de financiële crisis niet leeft onder studenten. ‘Vooral aan het begin van het studiejaar, toen ineens via de media naar buiten kwam dat de faculteit een tekort van negen miljoen had, kregen wij veel vragen van bezorgde studenten’, aldus Doreleijers. ‘Toen was er ook nog veel onbekend. De laatste tijd is het wat stiller. Maar ik verwacht dat er in de loop van de aankomende periode weer studenten bij ons zullen aankloppen.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!