Medewerker AI vertrekt na meldingen ongewenst gedrag, universiteit brengt details niet naar buiten

26 apr 2023

Een medewerker van Artificial Intelligence verlaat de universiteit nadat een onderzoek naar ongewenst gedrag is afgerond. De uitkomsten van het onderzoek maakt decaan Evelyn Kroesbergen niet bekend. ‘Ik denk niet dat je iemand helpt door te vertellen wat de meldingen precies inhielden.’

Het vertrek van een medewerker bij de opleiding Artificial Intelligence na een onderzoek naar ongewenst gedrag heeft niet tot veel extra onrust geleid in de faculteit. Dat vertelt decaan van sociale wetenschappen, Evelyn Kroesbergen, in haar kamer in het Maria Montessorigebouw.

‘Bij de aankondiging van het onderzoek naar ongewenst gedrag (in het najaar van 2022, red.) was dat anders’, zegt ze. ‘Het is niet zo dat alles nu geruisloos voorbijgaat, maar ik zou het niet bestempelen als onrust. Het biedt wel weer een gelegenheid om met elkaar het gesprek aan te gaan over dit thema.’

Op welke manier heeft de faculteit studenten en medewerkers geïnformeerd?

‘De medewerkers zijn in een bijeenkomst geïnformeerd en hebben een mail gekregen. Studenten hebben we op de hoogte gesteld met een bericht op Brightspace. Daarnaast is er een nieuwsbericht op de website geplaatst. Voor studenten vond deze week ook een algemene bijeenkomst plaats over het brede thema sociale veiligheid.’

Weten de studenten van Artificial Intelligence om welke medewerker het gaat?

‘We hebben dit niet gecommuniceerd, maar enkele studenten zullen het wel weten. Eerstejaars wellicht niet.’

Evelyn Kroesbergen. Foto: RU

Op de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen waren de afgelopen jaren problemen rondom sociale veiligheid. Om dat aan te pakken is toen een cultuurtraject gestart. Komt er ook zo’n traject bij sociale wetenschappen?

‘Daar zijn wij al langer mee bezig, omdat we dit een heel belangrijk thema vinden. Dat doen we onder andere door zulke bijeenkomsten te organiseren, of door trainingen aan te bieden voor teams. Op een heidag met hoogleraren hebben we over deze zaak en over sociale veiligheid in de brede zin van het woord gepraat. We onderzoeken hoe we drempels kunnen verlagen om met een vertrouwenspersoon te spreken. En we besteden al in de introductieweek aandacht aan verwachtingen over hoe studenten en docenten met elkaar omgaan. We vinden het welzijn van al onze studenten en medewerkers erg belangrijk.’

Heeft deze zaak dan niets nieuws in gang gezet?

‘Niet op dit moment. In een eerder stadium heeft deze kwestie wel laten zien hoe we onze procedures nog kunnen aanscherpen.’

‘Universiteitsbreed wordt er wel meer aandacht voor het thema gevraagd. Ik ben nog niet zo lang decaan, samen met de directeur bedrijfsvoering hebben we sociale veiligheid hoog op de agenda gezet. Sociale veiligheid vergroot je door er met elkaar het gesprek over aan te gaan. Zowel als dingen goed gaan, maar ook als dingen niet goed gaan.’

Hoe lang speelde deze zaak al?

‘Ik ben op 1 oktober 2022 decaan geworden. Net daarvoor was het eerste onderzoek afgerond. Naar aanleiding van nieuwe meldingen kwam er een vervolgonderzoek. Dat gebeurde door hetzelfde externe bureau. Na afloop van het tweede onderzoek zijn we met de persoon in gesprek gegaan.’

‘Het betreft meerdere meldingen, er is met zowel studenten als medewerkers gesproken’

Gaat het om één of meerdere meldingen van ongewenst gedrag?

‘Het betreft meerdere meldingen.’

Kwamen de meldingen van studenten of medewerkers?

‘Er is met zowel studenten als medewerkers gesproken.’

Wanneer is de persoon in kwestie voor het eerst geconfronteerd met ongewenst gedrag?

‘Dat weet ik niet precies, maar in ieder geval naar aanleiding van het onderzoek.’

Is de persoon hier eerder op een informele manier op aangesproken?

‘Daar mag ik niets over zeggen.’

In een eerder bericht op de website van sociale wetenschappen was sprake van ‘ongewenst gedrag’ van de medewerker. Is dit iets anders dan ‘grensoverschrijdend gedrag’?

‘Dat zou je aan een expert moeten vragen, maar volgens mij is er geen groot verschil en betekenen beide termen dat iemand iets van een ander persoon als ongewenst ervaart.’

Heeft de gedragscode van de Radboud Universiteit geholpen om te toetsen of het gedrag van deze medewerker toelaatbaar was?

‘Het bureau dat het onderzoek heeft gedaan, heeft de gedragscode meegekregen om het gedrag aan te toetsen.’

Heeft de medewerker met het ongewenste gedrag de gedragscode overschreden?

‘Daar mag ik niets over zeggen.’

Waarom niet?

‘Daar hebben we afspraken over gemaakt.’

Wie hebben die afspraken gemaakt?

‘De universiteit en de persoon in kwestie.’

Loop je door hier over te zwijgen niet het risico dat de wildste verhalen zullen rondgaan over het ongewenste gedrag van deze persoon?

‘Ik denk niet dat je iemand helpt door te vertellen wat de meldingen precies inhielden. Mochten we signalen krijgen dat er onrust ontstaat doordat er wilde verhalen rondgaan, zullen we daarop handelen.’

‘In de bijeenkomst met de medewerkers zijn voorbeelden uitgewisseld van grensoverschrijdend gedrag en hoe we daarmee omgaan. Los van deze casus was het een mooie manier om in gesprek te gaan over waar grenzen liggen. Die zijn soms verschillend: wat voor de een kan, kan voor de ander niet. Neem bijvoorbeeld de vraag wanneer je iemand een e-mail stuurt. In machtsverhoudingen kan het een ongewenste connotatie hebben als je iemand ’s nachts of in het weekend mailt.’

‘Een ontslag is een eenzijdige beslissing, dit is met wederzijds goedbevinden gebeurd’

Het dienstverband van de persoon in kwestie is met ‘wederzijds goedbevinden’ beëindigd. Is dat iets anders dan een ontslag?

‘Een ontslag is een eenzijdige beslissing, dit is met wederzijds goedbevinden gebeurd.’

Waarom is de persoon nog in dienst tot augustus?

‘Daar hebben we onderling afspraken over gemaakt.’

Betekent het ook dat deze persoon met een gouden handdruk is vertrokken?

‘Over specifieke afspraken die gemaakt zijn, mag ik niets zeggen. Daar ga je met elkaar over in gesprek en daar kom je samen uit.’

Het klinkt wel alsof de faculteit deze persoon liever zag vertrekken.

De decaan denkt even na. ‘We zijn met instemming van beide partijen tot deze conclusie gekomen. Als beide partijen iets anders hadden gewenst, dan was dit er niet uitgekomen.’

De persoon mag niet op de campus komen. Op welke manier worden diens werkzaamheden overgenomen?

‘Het gebeurt wel vaker dat iemand er niet is, dat werk wordt dan door collega’s overgenomen.’

Komt er binnenkort een vacature?

‘In het onderwijs worden taken niet altijd specifiek aan een persoon gekoppeld. Bij AI zijn we altijd op zoek naar mensen, dat proces gaat onverstoord verder.’

En wat als een student of medewerker vandaag of morgen onverhoopt geconfronteerd wordt met ongewenst gedrag?

‘We werken er hard aan om te voorkomen dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, dan is het belangrijk daar niet alleen mee te blijven zitten. Dat kan door erover te praten met collega’s of medestudenten, of door langs te gaan bij een vertrouwenspersoon.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!