Medezeggenschap start onderzoek naar eigen functioneren

10 jul 2020

De medezeggenschap van de Radboud Universiteit heeft niet het beste jaar achter de rug. De samenwerking tussen de raadsleden verliep niet altijd even vlot, net als de communicatie met het college van bestuur. Om soortgelijke problemen in de toekomst te voorkomen, is de medezeggenschap op zoek naar een extern bureau om het eigen functioneren te onderzoeken.

In de laatste gezamenlijke vergadering van het collegejaar, die sinds de uitbraak van het coronavirus via Zoom wordt gehouden, namen de leden van de medezeggenschap het eigen functioneren kritisch onder de loep. ‘We moeten eerlijk zijn: de samenwerking verliep dit jaar niet goed’, zei aftredend voorzitter van de Universitaire Studentenraad (USR) Hans Kunstman afgelopen maandag.

De kern van het probleem: verschillende fracties hebben een andere kijk op de functie van de medezeggenschap. Dat verschil in visie speelt al langer tussen studentenfracties asap en AKKUraatd. Gijs Kooistra, die vorig jaar namens AKKUraatd in de studentenraad zat, zei onlangs nog tegen Vox dat de studentenraad best wat meer op een gemeenteraad zou mogen lijken, met verschillende fracties met een eigen profiel en eigen profilering. Asap en de koepels daarentegen werken liever samen op basis van vertrouwen, met elkaar én met het college van bestuur.

Andere taal

Het afgelopen jaar speelde dit probleem voor het eerst ook in de ondernemingsraad (OR), zegt aftredend voorzitter (zie kader, red.) Bernadette Smelik. ‘Een deel van de ondernemingsraad wil besluiten met een zo groot mogelijke meerderheid nemen, voor een ander deel is een meerderheid van één stem voldoende. Besluiten met een nipte meerderheid worden echter vaak ter discussie gesteld. Daarnaast hebben we dit jaar veel tijd verloren aan discussies over procedures, in plaats van het over de inhoud te hebben.’

In die discussies ging het er soms hard aan toe. ‘Ik heb wel eens een uitval gekregen die anders verwoord had kunnen worden’, zegt Smelik. ‘Ook de internationale medewerkers in de medezeggenschap hadden er last van. Zij hebben het al extra moeilijk omdat ze een andere taal spreken. We moeten elkaar de ruimte geven, zodat iedereen zich gewaardeerd voelt.’

Hans Kunstman.

Niet alleen binnen de medezeggenschap was de sfeer minder, ook de band met het college van bestuur is in het verleden beter geweest. Kunstman: ‘Ook met het college hebben we te veel over procedures vergaderd, terwijl het over inhoud zou moeten gaan. We zijn bijvoorbeeld veel tijd en energie verloren aan een discussie over het instemmingsrecht van de USR op het Noodfonds-beleid. Ik vind dat jammer, iedereen praat liever over de inhoud.’

De coronacrisis maakte de band tussen het college en de medezeggenschap er niet beter op. Kunstman begrijpt dat het college in eerste instantie, toen de crisis pas uitbrak, aan zet was. ‘Maar daarna werd de medezeggenschap onvoldoende betrokken’, zegt hij. ‘Op dossiers als proctoring en  de aangepaste BSA-norm hebben wij onze bevoegdheden onvoldoende kunnen uitoefenen. Wat overigens niet meehelpt is dat we moeilijke gesprekken via Zoom moeten doen, het helpt enorm als je elkaar recht in de ogen kunt kijken wanneer je deze onderwerpen bespreekt.’

Technische voorzitter

De leden van de medezeggenschap probeerden hun interne problemen in de eerste plaats zelf op te lossen. Het afgelopen jaar ging een werkgroep modernisering aan de slag, maar die kwam er niet uit. Daarom laat de medezeggenschap het eigen functioneren nu onderzoeken door een extern bureau. ‘Het onderzoek zal zich richten op de effectiviteit van de medezeggenschap’, zegt Kunstman. ‘Hoe kunnen we slagvaardiger worden?’ Ook hoe leden van de medezeggenschap met elkaar omgaan en sociale veiligheid komen aan bod.

Bernadette Smelik. Foto: RU

‘Na de zomer kan het adviesbureau aan de slag’, zegt Smelik. ‘Die zal onze bijeenkomsten observeren en interviews afnemen met leden van de medezeggenschap.’ In de loop van het collegejaar moet er een advies liggen.

In afwachting van dat advies gaat de medezeggenschap alvast anders te werk. Normaal gesproken rouleert het voorzitterschap van de gezamenlijke vergadering om het half jaar tussen de voorzitters van de USR en OR, maar dat zal in het nieuwe collegejaar anders zijn.

De vergaderingen zullen dan worden geleid door een technische voorzitter. Die moet ervoor zorgen dat de procedures gevolgd worden en zal ook een deel van de taken van de voorzitters van USR en OR overnemen. Idealiter gaat de technische voorzitter al in september aan de slag, een vacature verschijnt binnenkort online.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. Paul Driessen schreef op 13 juli 2020 om 17:19

    “De medezeggenschap van de Radboud Universiteit heeft niet het beste jaar achter de rug” is nogal generaliserend. De medezeggenschap op de universiteit bestaat uit veel meer dan de UGV.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!