Nieuwe strategie moet ‘snaar raken’ bij medewerkers en studenten

03 sep 2019

‘Wij zijn een brede universiteit, gedreven door nieuwsgierigheid.’ Dat is de kernboodschap van de nieuwe Radboud-strategie die collegevoorzitter Daniël Wigboldus presenteerde bij de opening van het academisch jaar in de Vereeniging.

De collegevoorzitter is trots op de nieuwe strategie van de Radboud Universiteit, het document waarmee de universiteit haar langetermijnbeleid bepaalt. ‘We zijn lang op woordniveau met de tekst bezig geweest’, zegt Daniël Wigboldus in zijn kamer in het Berchmanianum.

‘Toen ik na mijn vakantie de strategie nog eens van a tot z las, kreeg ik meteen zin om ermee aan de slag te gaan. En laat dat nu precies de bedoeling van de tekst zijn.’

A Significant Impact luidt de titel van het document. ‘Daarmee benadrukken we onze relatie met het Radboudumc,’ zegt de collegevoorzitter. Hun missie is: ‘To have a significant impact on healthcare. Maar het zegt ook iets over onze houding: wij willen van betekenis zijn. Niet door maar zo groot mogelijk te worden, maar door studenten en medewerkers te trekken die bij ons passen en door gezamenlijk een positieve bijdrage te leveren aan de wereld.’

Op welke manier?

‘Wij zijn een brede universiteit die kiest voor interdisciplinariteit. In de huidige politieke context, waarin extra geld naar technische universiteiten lijkt te gaan, ten koste van alfa, bèta, gamma en medische wetenschappen aan brede universiteiten, is dat een expliciete keuze. Ook nieuwsgierigheid hebben we hoog in het vaandel: zowel op het gebied van de toepassing als op vlak van het fundamentele onderzoek. Daar kunnen wij ons mee profileren. Ik vind het fantastisch dat je als student iets te kiezen hebt in Nederland.’

Daniël Wigboldus. Foto: Gerard Verschooten

Wat is het grootste verschil met het vorige strategisch plan?

‘Dat zit in de vorm: in het vorige plan stonden veel concrete punten die je kon afvinken. Die zitten hier ook in, maar de sterkte van dit plan is dat we de faculteiten, Radboud Services, medewerkers en studenten uitnodigen om zelf mee te denken hoe ze hier aan willen bijdragen.’

Bij de totstandkoming van het document had de medezeggenschap veel kritiek op het ontbreken van concrete maatregelen in de strategie.

‘Ik ben ook voor concreetheid, maar ik wou niet dat onze strategie een afvinklijst werd. Daarom is het meer een lopende tekst geworden dan een klassiek strategisch plan met ambities, doelen en acties. De wereld verandert zo snel dat we iets meer strategie hebben en wat minder plan.’

‘Maar er staan ook zaken in waar we al concreet mee aan de slag zijn of snel mee aan de slag zullen gaan. Het Radboud Teaching and Learning Centre is een goed voorbeeld. Dat is er nog niet, maar komt er op korte termijn.’

Wat moeten medewerkers en studenten met de strategie? Is het voor hen een even interessant document als voor het college van bestuur?

‘Het moet hen zin geven om hiermee aan de slag te gaan. Met dit plan willen we bij medewerkers en studenten een snaar raken. Dat heeft ook te maken met het verleden van onze organisatie. Toegankelijkheid is heel belangrijk voor ons. Wij vinden dat iedereen die hier zou willen studeren of werken en bij ons past, ongeacht zijn of haar achtergrond, welkom is.’

Na lang aandringen van de medezeggenschap is in de tekst opgenomen dat de Radboud Universiteit oog heeft voor het welzijn en de werkdruk van al haar medewerkers en studenten. Hoe willen jullie die werkdruk aanpakken?

‘Voor zowel studenten als medewerkers geldt dat een persoonsgerichte benadering van groot belang is. Een goede balans tussen structuur en flexibiliteit met een goed ingericht mentoraat voor studenten. In het waarderen van medewerkers willen we twee belangrijke dingen anders doen. Ten eerste willen we in het beoordelen van wetenschappelijk medewerkers naast onderzoek ook onderwijs en impact een belangrijkere rol laten spelen. Daarnaast willen we mensen niet enkel beoordelen op hun individuele prestaties, maar juist ook kijken naar de bijdrage die ze leveren in teamverband.’

Maar hoe gaan jullie dat doen?

‘Dat is inderdaad gemakkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe waardeer je dat? Dat is ontzettend moeilijk. Met de nieuwe strategie in de hand moeten we daar verder invulling aan geven.’

‘Tijdelijke contracten zullen er altijd zijn aan de universiteit’

In de strategie staat dat de universiteit zich verantwoordelijk voelt voor de toekomst van medewerkers met een tijdelijk arbeidscontract. Welke stappen gaan jullie ondernemen om hen een vast contract aan te bieden?

‘Wij willen heel graag naar meer vaste contracten, dat hebben we in ons beleid rond de Vidi’s al laten zien (faculteiten van de Radboud Universiteit die hun onderzoekers geschikt achten om een Vidi-beurs aan te vragen, moeten hen een vast contract aanbieden, ongeacht de uitkomst van de aanvraag, red.). Wij willen een contract niet laten afhangen van het feit of iemand een beurs binnen binnenhaalt, maar wel van ons geloof in die persoon. Maar tijdelijke contracten zullen er altijd zijn aan de universiteit, kijk bijvoorbeeld naar promovendi.’

Opvallend: aan levenslang leren is een hele paragraaf gewijd.

‘De universiteit zal in de toekomst niet louter gericht zijn op scholieren die student willen worden, maar op studeren door het leven heen. Daar willen wij aan bijdragen. Niet zozeer als winstmodel, maar als maatschappelijke opdracht. Daarin hebben we al stappen gezet, onder andere met de ontwikkeling van Radboud Recharge.’

Gaat dat niet ten koste van onderwijs en onderzoek, de kerntaken van de universiteit?

‘In het ontwikkelen van de modellen van levenslang leren moeten we daar rekening mee houden. We zullen hier extra mensen voor moeten aannemen die we inzetten in alle onderdelen van het onderwijs. Belangrijk: dat moeten wetenschappers zijn, die zowel onderwijs geven als onderzoek doen.’

In het document staat ook dat de universiteit staat voor het belang van rechtstreeks contact in een toenemend digitale wereld. Betekent dit dat weblectures zullen worden afgeschaft?

‘Neen, juist niet. Wij zien alle mogelijkheden en voordelen die de digitale middelen ons bieden. Tegelijk zetten wij het persoonlijke contact centraal. Volledige onlinecursussen aanbieden is iets anders dan rechtstreeks contact. Die directe link met studenten is essentieel voor ons.’

‘Je kan niet elk jaar over je kernwaarden nadenken’

Over de strategie is een jaar lang gebrainstormd en gediscussieerd. Was het al die tijd, energie en geld waard?

‘Af en toe moet je afstappen van de waan van de dag en nadenken over wat we doen en wat we willen bereiken met onze universiteit. Ik heb echt genoten van de vele discussies met studenten, medewerkers en externe partners. Het is heel gezond om over je kernwaarden na te denken, maar dat kan je natuurlijk niet elk jaar doen. Nu gaan we op basis hiervan aan de slag.’

Voor de zomervakantie werd bekend dat de Radboud Universiteit vanaf 2020 jaarlijks 3,3 miljoen euro dreigt mis te lopen door het advies van de Commissie-Van Rijn. Is er in de vakantie nog overleg geweest over dit dossier?

‘In de vakantie is het vooral vakantie geweest – gelukkig maar. Als college van bestuur kregen we de vraag van WoinActie om onze opening af te blazen en om naar de Ware Opening van het academisch jaar in Leiden te gaan. Daar zijn wij niet op ingegaan: onze opening is traditiegetrouw een feestelijke, eerder apolitieke bijeenkomst. Toch maken we ons nog steeds zorgen over het advies van de commissie-Van Rijn (die een herverdeling van geld voorstelde ten gunste van technische wetenschappen, red.). Mede op ons verzoek organiseert Radboud Reflects morgenavond een debat op de campus over dit onderwerp, samen met WoinActie.’

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!