Ondernemingsraad start enquête over favoriete werkplekomgeving en aast op gesprek met college

08 dec 2022

Met een enquête wil de Ondernemingsraad in kaart brengen wat de favoriete werkplekomgeving is van universiteitsmedewerkers. Zodra de resultaten bekend zijn, wil de Ondernemingsraad in gesprek met het college van bestuur. ‘We hopen dat de enquête een rol gaat spelen bij de inrichting van toekomstige gebouwen.’

‘De Ondernemingsraad nodigt u graag uit om door middel van een korte vragenlijst te reageren op de voorgestelde plannen van de Radboud Universiteit voor de inrichting van kantoor- en onderwijsruimtes zoals geschetst in het Campusplan.’ Zo begint een mail van de Ondernemingsraad die gisteren naar alle medewerkers is gestuurd.

Vierkante meters

Het Campusplan, dat in het voorjaar werd gepresenteerd, bevat de visie van het college van bestuur op hoe de campus er in 2030 moet uitzien. Volgens het plan zullen persoonsgebonden werkplekken bijvoorbeeld veranderen in ‘een werkomgeving met als norm gedeelde werkplekken en voorzieningen’. In de toekomst zijn werkplekken niet meer exclusief voor één medewerker, maar moeten ze gedeeld. Dat heeft als gevolg dat het aantal vierkante meters aan kantoorruimte naar beneden zal gaan.

Met hun enquête willen de leden van de Ondernemingsraad nu peilen in hoeverre medewerkers het eens zijn met deze plannen. ‘Het heeft even geduurd voordat we deze enquête konden versturen, maar als Ondernemingsraad is het belangrijk dat wij onze achterban kunnen consulteren’, zegt Ondernemingsraadslid Peter van der Heiden, die de enquête met Arnoud Lagendijk opstelde.

Achterban

Van der Heiden zegt net als andere leden van de Ondernemingsraad erg verrast geweest te zijn door de inhoud van het Campusplan. ‘Op de website van Campus & Facilities wordt gesuggereerd dat wij als Ondernemingsraad hebben ingestemd met het plan, maar dat is op dit onderdeel zeker niet gebeurd. Wij zijn van het begin af aan kritisch geweest over het activiteitsgericht werken (het delen van werkplekken, red.). Wij denken namelijk niet dat dit de keuze van medewerkers is. Dat blijkt overigens ook uit een petitie van een groep medewerkers van geesteswetenschappen: zij verzamelden 400 handtekeningen voor het behoud van vaste werkplekken.

Op hoeveel respondenten de OR hoopt, durft Van der Heiden niet te zeggen. Het gaat hem er naar eigen zeggen meer om dat medewerkers die dat wensen, de enquête kunnen invullen. Met de resultaten wil de Ondernemingsraad in gesprek gaan met het college van bestuur. ‘We hopen dat de enquête een rol zal spelen bij de inrichting van toekomstige gebouwen op de campus. De uitkomsten zullen richtinggevend zijn voor de opstelling van de Ondernemingsraad.’

Tegelijk geeft Van der Heiden aan realistisch te willen zijn. ‘Wellicht kunnen niet alle medewerkers in de toekomst hun eigen kamer behouden. Sinds de coronacrisis werken veel mensen thuis, waardoor heel wat kamers wel eens leegstaan. We moeten ook nadenken over duurzaamheid en efficiëntie.’

Volgende stappen

Eerst wil het Ondernemingsraadslid de resultaten van de enquête, die nog openstaat tot de week voor Kerstmis, afwachten. Ongeacht de uitkomst hoopt Van der Heiden in ieder geval dat het college van bestuur deze keer wel zal luisteren naar de wensen van medewerkers.

‘Indien niet, dan beraden we ons op volgende stappen’, zegt hij. ‘De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op onderdelen, en ik kan me niet voorstellen dat we instemmen als het college tegen de wens van de medewerkers ingaat. Ook bestaat de OR voor een deel uit verschillende vakbondsvertegenwoordigingen, ik kan me inbeelden dat die zich dan op acties zullen beraden.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

4 reacties

 1. Tim schreef op 10 december 2022 om 21:58

  Laten we toch ook kritisch blijven kijken naar de bezettingsgraad van kantoren? Volgens mij is het vrij evident dat verschillende kantoren niet of nauwelijks gebruikt worden. Dat is logisch, thuiswerk is toegestaan én diverse onderdelen van ons werk lenen zich bij uitstek voor thuiswerk. Tegelijkertijd moeten veelal jonge collega’s (PhD’ers / starters) het doen met kleine kantoren. Deze collega’s moeten onderling afspreken wanneer ze op kantoor werken, terwijl het diezelfde groep is die soms nog in een studentenhuis woont (of anderszins niet beschikt over een goede thuiswerkplek)… klein huis en een gedeelde werkplek. Terwijl senior collega’s kunnen beschikken over een thuiskantoor én een eigen RU-kantoor. Mij lijkt het geen zinnige besteding van geld dat bedoeld is voor onderwijs en onderzoek; maar als jij “recht” denkt te hebben op een vaste kantoor/werkplek, zou dat dan niet moeten gelden voor iedereen?

 2. Jurgen Brink schreef op 12 december 2022 om 09:45

  Zojuist heb ik de enquête ingevuld. Deze wordt anoniem verwerkt, maar mijn algemene opmerking die ik heb ingevuld deel ik graag hier in de openbaarheid: ik vind het niveau van de vragenlijst (sturende, vooringenomen vragen) slecht. Ik had beter verwacht. Ik ben geen onderzoeker, maar wel academisch opgeleid en volgens mij is het in wetenschappelijk of in beleidsonderzoek (want dit is natuurlijk beleidsonderzoek) niet gebruikelijk om kwalificaties in een stelling te verwerken zoals: “ik vind het prima…” , of “het is verstandig …”. De vraag over welke taken ik thuis zou willen uitvoeren is werkelijk lachwekkend: ik heb geantwoord dat ik thuis graag de was doe en de afwas. Het valt de OR te prijzen dat ze met een enquête de mening van de achterban wil peilen en ik juich toe dat dit vaker gebeurt, maar ik hoop van harte de volgende keer met een betere vragenlijst.

 3. L.J. Lekkerkerk (Hans) schreef op 12 december 2022 om 11:58

  Mijn grootste bezwaar is dat er in het Campuplan nergens blijk wordt gegeven van enig begrip van de indeling van de werkweek van WP.
  Moet ik straks voor ik naar een werkgroep of hoorcollege of vergadering ga mijn werkplek opruimen en al mijn spullen meenemen? En erna maar zien waar ik weer een plek vind?
  En als collegae of studenten mij ad-hoc willen vinden in de situatie waar ik ‘overal op de campus’ kan zijn gaan zitten werken (of onderwijs geef, of vergader of …).
  Alle geleuter over ruimte-/energie-/kostenbesparing gaat voorbij aan het feit dat huisvstingskosten een fractie van de personele kosten bedragen. En dan het risico lopen, naar het overkomt willens en wetens, om ruimte-penny-wise maar personeels-aanwezigheids-foolish uit te komen?

 4. Marian schreef op 12 december 2022 om 19:50

  Valt te prijzen, maar intussen wordt voor het Berchmanianum vandaag per nieuwsbrief gecommuniceerd dat er in maart wordt begonnen met de implementatie van een nieuw werkconcept. Geen medezeggenschap, geen cvb-besluit? Voordat de resultaten van de enquete binnen zijn zitten de mensen daar al op elkaar gepropt (of gewoon thuis)

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!