Opinie

Oud-decanen over intimidatiezaak rector: ‘We begrijpen niet waarom de openbaarheid is opgezocht’

28 sep 2023

OPINIE - Wat rechtvaardigt de openbare terechtstelling van voormalig rector Han van Krieken? Wie is daarbij gebaat? Dat vragen oud-decanen Lutgarde Buydens en Margot van Mulken zich af. 'Dit is onze bezorgdheid: de bestuurder is vogelvrij.'

Met stijgende verbazing hebben we kennis genomen van het nieuws, via de Gelderlander en Vox, over de zes jaar oude affaire die onze rector heeft doen besluiten om eerder af te treden. En dat allemaal drie weken voor het honderdjarig bestaan.

Ongepast

Als voormalige decanen van de faculteiten Letteren en Wiskunde, Natuurkunde en Informatica maken we ons zorgen. Dat sociale veiligheid inmiddels een blijvende positie op de agenda’s van bestuurders inneemt, vinden we een uitstekende zaak. Het doet echter de vrouwenzaak, en vooral de publieke zaak, geen goed als anonieme aantijgingen van lang geleden zonder enige reserve door de pers in de openbaarheid worden getild. Een bestuurder kan zich niet verdedigen, want dat is niet alleen ongepast, maar het is zelfs onmogelijk: hoe kun je je verdedigen zonder afbreuk te doen aan de privacyverplichtingen?

‘Een bestuurder kan zich niet verdedigen’

Wat er gebeurd is, zal een enorme impact hebben gehad op de vrouw in kwestie. Ze gaat er immers zes jaar na dato nog steeds onder gebukt. We begrijpen alleen niet waarom de openbaarheid is opgezocht. Welk belang is gediend bij het in de pers ventileren van deze verder onduidelijke geschiedenis? Zulks valt alleen te rechtvaardigen als er geen genoegdoening is geweest. Maar er wás erkenning, er wáren excuses, er wás de begeleiding naar een andere functie.

Neveneffecten

Wat rechtvaardigt dan de openbare terechtstelling? Wie is hierbij gebaat? Toekomstige slachtoffers? Onwaarschijnlijk. De universiteit zelf? Moet zij lering trekken uit de wijze waarop deze affaire is afgehandeld? Nee, want deze affaire is voorbeeldig afgehandeld. De rapportage in het jaarverslag had zorgvuldiger gekund, maar dat is twee jaar later recht gezet. De maatschappij dan? Heeft de maatschappij belang bij transparantie à tout prix? Staat er niemand stil bij ongewenste neveneffecten? Zijn er nog andere motieven denkbaar?

Dit is onze bezorgdheid: de bestuurder is vogelvrij. In de toekomst zal het nog moeilijker, nog lastiger zijn om goede en adequate kandidaten te vinden. Ze zullen afgeschrikt zijn, want een publieke terechtstelling kan er ineens zomaar bij horen.

Zou een man dit argument gebruiken, hij zou worden weggehoond. Wij zijn vrouw, en voormalig decaan. Wat de rector nu overkomt, had ons ook kunnen overkomen. Hoogstwaarschijnlijk om andere redenen, maar toch. We betreuren het ten zeerste dat De Gelderlander deze affaire publiek heeft gemaakt.

Lutgarde Buydens was tot eind 2021 decaan van de Faculteit der Wiskunde, Natuurkunde en Informatica. Margot van Mulken is voormalig letterendecaan, ze zwaaide begin 2022 af.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

67 reacties

 1. Frans Janssen schreef op 28 september 2023 om 11:01

  • Em. Prof. Ria Nijhuis schreef op 28 september 2023 om 12:53

   Ik kan mij helemaal vinden in deze reactie. De openbare terechtstelling op basis van een incident van jaren geleden, dat ook nog eens correct is afgehandeld, dient geen enkel doel. Iedereen maakt fouten en kan daar excuses voor maken. Het blijft gissen waarom dit moment gekozen is maar laten we ons realiseren dat de waarheid vele perspectieven kent. Gebalanceerde berichtgeving lijkt niet meer van deze tijd. Transparantie is ingezet om te leren van fouten. Wat kunnen we hieruit leren? Dat er altijd een stok gevonden kan worden om mee te slaan.

 2. Ria van den Brandt schreef op 28 september 2023 om 11:13

  Beste Lutgarde en Margot, hartelijk dank voor jullie schrijven. Ik deel jullie bezorgdheid. Veel collegae delen jullie bezorgdheid. Deze openbare terechtstelling is onrechtvaardig en dient geen enkel goed doel.

 3. Lotte Jensen schreef op 28 september 2023 om 11:39

  Veel dank voor dit belangrijke geluid, Margot en Lutgarde! Jullie verwoorden uitstekend het gevoel van onrechtvaardigheid dat nu bij velen leeft.

 4. Wilma Philipse, lid OR schreef op 28 september 2023 om 11:53

 5. Ilja Fikkert schreef op 28 september 2023 om 12:07

  Dank jullie wel hiervoor, Lutgarde en Margot. Hele goede vragen die jullie stellen.

 6. Johan Oosterman schreef op 28 september 2023 om 12:31

  Mooi en afgewogen stuk waar ik het van harte mee eens ben. Complimenten en dank Margot en Lutgarde.

 7. Eric Maris schreef op 28 september 2023 om 12:35

  Goed dat de belangen van de (toekomstige) bestuurders ook belicht worden! Toch denk ik niet dat we moeten gaan zoeken naar kwade wil bij de redacteurs van de Gelderlander. Han van Krieken wordt meegesleurd in de golf van verontwaardiging n.a.v. de Argos uitzending (en het bijbehorende artikel in de Gelderlander) over het grensoverschrijdende gedrag van een hoogleraar Psychologie. Toen dit aan het licht kwam was Han onze rector en hij moet ervan geweten hebben. Zo bekeken is het niet zo vreemd dat de Gelderlander een oude koe uit de gracht haalt, hoe pijnlijk het ook is voor Han, en hoe ontmoedigend het ook is voor toekomstige bestuurders.

  • Georg Huppertz schreef op 29 september 2023 om 11:37

   Niemand beweert dat de media uit kwade wil deze zaak van zes jaar geleden heeft gepubliceerd. Wel zou een journalist zich moeten afvragen wat de nieuwswaarde nu zes jaar later is en of hier de samenleving danwel de belangen van betrokkenen mee gediend zijn.

  • Eric Maris schreef op 29 september 2023 om 14:10

   @ Georg De hedendaagse pers (onderzoeksjournalisten voorop) denkt een bijdrage te kunnen leveren door op zoek te gaan naar patronen in de samenleving (hier, hoogleraren die elkaar de hand boven het hoofd zouden houden) en daarover te rapporteren. Het is onmiskenbaar dat dit gepaard gaat met collateral damage en mogelijk ook met misbruik door personen die een voordeel zien in de slachtofferrol. Als Radboud Universiteit gaan wij de pers niet kunnen veranderen, en daarom moeten wij mogelijke verdachtmakingen voorkomen door openheid in de communicatie. Dit zal niet gemakkelijk zijn, want het vereist een cultuuromslag in het omgaan met delicate gebeurtenissen.

 8. Marguérite Corporaal schreef op 28 september 2023 om 12:44

  Dank voor jullie goede stuk, Margot en Lutgarde! Jullie bezorgdheid wordt door velen gedeeld.

  • gerrit den Hartog schreef op 28 september 2023 om 22:00

 9. Ans van Kemenade schreef op 28 september 2023 om 12:58

 10. Pepperoni schreef op 28 september 2023 om 13:03

  Hoe pijnlijk ook voor alle betrokkenen, blijft een feit dat de situatie nog altijd is dat degene met de macht en status op zijn plek blijft, en de slachtoffers elders te werk worden gesteld of er zelf voor moeten kiezen om ergens anders te gaan werken.
  Daarnaast zullen bestuurders, hoogleraren etc. zich toch echt bewust dienen te zijn/worden van hun positie en welke verantwoordelijkheden dit met zich meebrengt. Overigens is dit niet een universitair probleem, maar een breed maatschappelijk. Om hier beweging in te krijgen zijn processen zoals nu gaande helaas nodig.
  Daarnaast vraag ik mij af of de beide decanen zich destijds ooit afgevraagd hebben hoe alle slachtoffers zich altijd gevoeld moeten hebben en of dat niet ten koste is gegaan van kwalitatief hoogstaande medewerkers en onderzoek. Er zijn genoeg gevallen bekend, ook aan onze universiteit van (jonge) onderzoekers die hun kwaliteiten aan de wilgen hebben gehangen vanwege bestaande werkculturen. Ik krijg hier toch wel het idee dat er een ‘vrind’ verdedigd dient te worden

  • Anoniem schreef op 28 september 2023 om 13:34

   Helemaal mee eens. Er wordt wel erg makkelijk over de situatie heengestapt door beide dames, degenen die dit stuk toejuichen én de twee overblijvende leden van het CvB (zie het bericht in onze mailbox). Heel erg problematisch. Als bestuurder dien je je net zo goed te gedragen. Doe je dat niet, dan kunnen er koppen rollen. Het feit dat dat bij de rector nog niet gebeurd was, maar hij gewoon op zijn positie kon blijven, is niet te verantwoorden als we naar de andere casussen van afgelopen jaren kijken.

   Dat de rector is afgetreden is volledig terecht. Ik draag de man persoonlijk een warm hart toe, maar bestuurlijk zijn hier zeer grote fouten gemaakt.

  • Frank schreef op 28 september 2023 om 16:41

   Uitstekende reactie die precies de vinger legt op de zere plekken, die door deze oud-decanen hopelijk gemakshalve (maar ik vrees bewust) worden genegeerd.

   Het is duidelijk, ook uit de verschillende reacties onder dit bericht: de rijen sluiten zich. De gevestigde orde op de universiteit is er nu wel eens klaar mee, al dat stilstaan bij de slachtoffers en vaak nare gevolgen van de eigen verziekte academische cultuur. Er is nu toch al wel genoeg aandacht voor sociale veiligheid? Hoeveel lokketjes hebben de bestuurders wel niet ingesteld voor al die arme sukkelaars die zich benadeeld voelen? Al dat ter verantwoording roepen van bestuurders en hoogleraren moest dus maar weer eens ophouden.

   Het is een tendens die ook breder in het land speelt nu bestuurders die betrokken zijn geweest bij destructief beleid inzake toeslagen, gasboringen, etc. ter verantwoording worden geroepen. En ook dan gaat het met grootste woorden als ‘openbare terechtstelling’, waarvan in dezen overigens op geen enkele manier sprake is – gedegen journalistiek werk heeft een feitenrelaas opgeleverd dat door alle betrokkenen als zodanig wordt erkend. Steeds is de overspannen verzuchting: ‘zo houd je geen goede mensen meer over die hun nek willen uitsteken.’ Het is doorgaans de reactie van precies diegenen die zelf hebben kunnen profiteren van deze bestuurlijke en institutionele normen, niet de reactie van diegenen die erdoor zijn benadeeld. Het is het slachtoffercomplex van de groepen die al veel te lang een alleenrecht hebben gehad op de maatschappelijke waardering van onze instituties, bestuurscultuur en machtsverhoudingen.

   ‘Bestuurders kunnen zich niet verdedigen’, je moet het met salarischalen die oplopen tot zo’n 10 à 11 duizend euro voor decanen namelijk maar durven opschrijven… Om daarbij nog maar te zwijgen van het feit dat in het geval van de voormalige rector onderdeel van het probleem nu juist is dat hij zich wel degelijk heeft kunnen verdedigen omdat zijn grensoverschrijdend gedrag door de instelling waarin hij één der machtigsten was werd verzwegen en hij zodoende nog jarenlang (zelfs nog na herbenoeming) een respectabele positie heeft genoten. De klager is zonder baan thuis komen te zitten. Ook de andere kwesties over sociale onveiligheid aan deze universiteit blijven nu juist voortetteren omdat de hoogleraren die over de schreef zijn gegaan zó goed beschermd zijn en blijven dat onduidelijkheid over de aard van hun wangedrag blijft bestaan en simpelweg ontslag niet aan de orde is. Dat dergelijke bescherming van werknemers in beginsel niet verkeerd is en dat het treurig is dat een rector onder deze omstandigheden alsnog op deze manier is afgetreden, doet niets af aan het feit dat het toch wel heel wat tandjes minder kan met termen als ‘vogelvrij’. Er spreekt weinig tot geen bewustzijn uit van het signaal dat hiermee wordt afgegeven aan diegenen die met pijn in de buik naar college of hun werk gaan, die zich genoodzaakt hebben gevoeld hun carriere binnen de universiteit op te geven. Of het is een desinteresse, dat kan natuurlijk ook. In elk geval plaats het wrange vraagtekens bij de uitgesproken intenties tot het verbeteren van sociale veiligheid.

   In dit opzicht is de schaamteloosheid van de schrijvers cynisch gezien wellicht juist weer bewonderingswaardig: ‘Wat de rector nu overkomt, had ons ook kunnen overkomen.’ Die houding, en de angst die eruit spreekt, lijken mij nu precies het probleem.

  • Anoniem schreef op 28 september 2023 om 19:04

   Lees ook het interview met de ombudsvrouw ook op Voxweb. Ze begint ermee dat er verder niets kwaads over hem bekend is. Ze maakt ook onderscheid tussen b.v. een scriptiestudente maandenlang stalken en 6 jaar geleden twee opmerkingen gemaakt hebben die als sexueel getint kunnen worden beschouwd. Natuurlijk moet er open kaart komen, en natuurlijk zijn er fouten gemaakt, en natuurlijk moet daar iets mee gebeuren, maar een publieke executie lijkt me hier misplaatst. Misschien mag ook iets erkend worden dat achter deze positieve opmerkingen ligt. Laat ik het expliciet maken: ik, een vrouwelijke pas-oud-medewerker, heb Han van Krieken altijd ervaren als een correcte en faire man. Ik vind het nogal wat dat hij vlak voor zijn pensioen nog even afgerekend moet worden op het enige dat kennelijk over hem negatief bekend is: dat hij ruim 6 jaar geleden twee opmerkingen gemaakt heeft die als sexueel getint kunnen worden ervaren.

  • Anoniem schreef op 29 september 2023 om 11:16

   Pepperoni, dank voor deze respons! Dit is namelijk precies wat niet klopt in de reactie van de decanen. Het hebben van een hogere rang zou juist moeten betekenen dat er strenger gekeken wordt. Niet voor niets eis er wetgeving op dit gebied. Het is ook regelmatig zo dat vertrouwenspersonen zelfs vragen om officiële klachten in te dienen maar dat hier vanwege de machtsverhoudingen geen gevolg aan wordt gegeven. Deze situaties moeten aan de kaak gesteld worden tot er een andere wind gaat waaien

 11. Sylvia van der Weerden schreef op 28 september 2023 om 13:31

  Goed stuk. Fijn om zo te verwoord te zien. Helemaal mee eens!

 12. Johan de Boer schreef op 28 september 2023 om 14:27

  Het is de ongebreidelde pers die onder het motto vrijheid van meningsuiting geen grenzen meer stelt om hun honger naar sensatie op mediapapier te schrijven. Het lijkt erop dat het de media niet interesseert OF ze iets publiceren maar hoofdzakelijk DAT ze het publiceren. Het is onderdeel van de algehele decadentie die onze samenleving ten deel valt. Kijk maar eens naar de onbeschofte manier van interviewen door journalisten. En er is niemand die er ook maar enigszins tegenin gaat. Jammer.

 13. Naomi schreef op 28 september 2023 om 14:38

  Helemaal mee eens, maar waar was eigenlijk de steun van al deze mensen tijdens de totaal ontspoorde (overigens onder leiding van deze rector) openbare terechtstelling met uit elkaar gerukte verbanden toen het ging over die andere medewerker die totaal onnodig met naam en toenaam werd genoemd en die nog iets langer door moest dan twee weken?

  • Anoniem schreef op 28 september 2023 om 16:12

   Hear hear! Dit vraag ik me ook ten zeerste af.

 14. Adriana schreef op 28 september 2023 om 16:32

  Misschien moet het merendeel van de reageerders het oorspronkelijke artikel even opnieuw lezen.
  Het oorspronkelijke artikel gaat niet zozeer over de klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen de rector (magnificus) Van Krieken. Maar met namen dat de klacht, die gegrond was verklaard door een onafhankelijke commissie, niet was opgenomen in het jaarverslag van het jaar waarin de klacht was ingediend en gegrond verklaard was. Pas drie jaar later werd het incident zonder vermelding van functies en namen als een voetnoot in het jaarverslag van dat jaar opgenomen, omdat ze het waren ‘vergeten’. Daar komt dan ook nog bij dat de vrouw die de klacht had ingediend van werkplek/functie heeft moeten wissel en niet rector Van Krieken, dus wederom is en blijft het probleem van het slachtoffer het probleem van het slachtoffer.

  • Adriana schreef op 28 september 2023 om 17:52

   Aan de dames Buydens en Van Mulken en een ieder die het met hen eens is: Het oorspronkelijke artikel ging voornamelijk over het feit dat de Radboud universiteit had nagelaten om in het jaarverslag van 2018 de klacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag te vermelden (onder de noemer ‘zijn we vergeten’), het pas 3 jaar later als voetnoot zonder namen en functies (dus in het jaarverslag van 2021) werd vermeld, dat de vrouw in kwestie (het slachtoffer) voor haar (gevoel van) veiligheid van een andere werkplek/functie werd voorzien en niet de rector Van Krieken (haar meerdere).

   Dat dit als bijkomend effect voor de rector Van Krieken heeft dat dit negatieve gevolgen voor hem heeft, heeft hij geheel aan zichzelf te danken. Van Krieken had zich als haar meerdere (nog wel in de hoogste?? functie op een uniek) van bewust moeten zijn dat opmerkingen en/of aanraking met een seksuele tint ervaren zullen met een grotere/zwaardere lading dan wanneer die zouden zijn gemaakt door een man/persoon in een functie van gelijke hoogte als die van de vrouw.
   En om nogmaals te herhalen; de klacht van de vrouw tegen Van Krieken is gegrond verklaard!

  • Sophie de Groot schreef op 28 september 2023 om 18:29

   Exact dit! Ik schrik echt van de lovende reacties met naam en toenaam van hoogleraren. Dit zegt ontzettend veel over de cultuur die hier op de universiteit heerst en dat stemt me ontzettend treurig. Krijgt de rector nu onevenredig veel shit over zich heen ten opzichte van andere plegers van seksueel ongewenst gedrag? Ongetwijfeld! Maar laten we de stress, pijn, verantwoordelijkheid en gemiste carrièrekansen (en het omgaan met de consequenties van je éigen gedrag!!) eindelijk eens leggen bij juiste personen: de daders en níet de slachtoffers van ongewenst gedrag.

  • Flip schreef op 29 september 2023 om 09:10

   @Adriana: je stelt dus in feite dat de publieke afrekening er is omdat er in 2018 geen ruchtbaarheid aan deze zaak is gegeven. Maar stel dat er in 2018 wél publiek hierover was bericht: had Van Krieken dan kunnen blijven zitten, of had De Gelderlander vijf jaar eerder een field day gehad? Dan had de rector dus eerder moeten vertrekken en had hij niet al het goede werk kunnen doen wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan.

   Ik weet niet wat de aard is van de twee opmerkingen die hij bijna zeven jaar geleden heeft gemaakt. Maar ik vermoed dat het stichtingsbestuur destijds een proportionele afweging heeft gemaakt: dat de opmerkingen ernstig genoeg waren zodat Van Krieken zijn excuses moest aanbieden en de medewerker op elke mogelijke wijze geholpen kon worden maar tegelijkertijd dat er ruimte was voor Van Krieken om zich te beteren. En dat heeft-ie gedaan, want vooralsnog hoor ik niets over recidive. Ook heeft Van Krieken als lid van het college ervoor gezorgd dat het sociale veiligheidshuis van de universiteit anno 2023 een stuk robuuster is dan dat van 2017.
   Dat had niet gekund als de misstap in 2017-2018 in de media terecht was gekomen. De media hadden zich niet ingehouden en Van Krieken had moeten vertrekken, of was aangebleven als een lame duck.

   Kortom: wil je iemand een tweede kans geven of is élke misstap direct voldoende om iemand publiekelijk af te serveren? Dát is de kwestie hier.

  • Adriana schreef op 29 september 2023 om 15:41

   @Flip: Nogmaals… ik stel dat de Gelderlander publiekelijk bericht over het FEIT dat het Radboud in het jaarverslag van 2018 heeft VERZAAKT om de melding op te nemen. En ja, de Gelderlander suggereert met het artikel dat dat komt omdat de melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag van de RECTOR MAGNIFICUS betrof, want normaal gesproken werden/worden meldingen wel opgenomen in het jaarverslag van het jaar waarin ze zijn ingediend. Daarnaast bericht de Gelderlander nog over het FEIT dat het Radboud de melding als een VOETNOOT zonder namen en functies in het jaarverslag van 2021 (onder de noemer ‘we waren het vergeten’).
   Verder stel ik.. dat als een onafhankelijke commissie tot de conclusie komt dat de klacht van de vrouw GEGROND is verklaart en het bestuur van het Radboud dan besluit dat de vrouw een veilige werkplek dient te hebben het absurd is dat de vrouw (het slachtoffer) een ‘functie elders’ krijgt en niet de dader/rector. Wat voor goeds de rector het Radboud na dit incident heeft gebracht en of dat ook was gebeurt als Van Krieken in 2018 had moeten opstappen, is NIET relevant.
   Rector magnificus Van Krieken heeft een tweede kans gekregen, want hij mocht aanblijven.
   Wat er exact is gezegd door Van Krieken tegen de vrouw is niet relevant, niet voor ons als lezers van het artikel. Waarom niet? Omdat het artikel gaat over wat (melding opnemen in het jaarverslag van 2018) het Radboud heeft verzaakt en waarom (het betrof een melding tegen de rector magnificus, hoogste?? functie).

 15. Claartje Bulten schreef op 28 september 2023 om 16:43

  De spijker op z’n kop. Normaal reageer ik nooit maar het gevoel van onrechtvaardigheid is inderdaad groot. Ik ben het geheel eens met Lutgarde en Margot.

 16. Bart schreef op 28 september 2023 om 17:00

  We weten helemaal niet wat hij feitelijk toen gezegd heeft. Misschien waren het echt wel bijzonder heftige opmerkingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

  Dan is het wel raar om zo’n stellige mening te verkondigen. Als (voormalig) decanen nog wel.

  • ILS-medewerker schreef op 29 september 2023 om 07:02

   Helemaal mee eens, Bart. Ik schrik hier echt enorm van. Iets in mij hoopt dat deze vrouwen hun artikel en steun terugroepen en inzien dat ze een grote fout begaan en een totaal verkeerd signaal afgeven. Maar dat zal wel niet.

 17. Sigrid Bleize schreef op 28 september 2023 om 17:05

  Dank Lutgarde en Margot voor dit stuk, helemaal eens.

 18. Mienke de Wilde schreef op 28 september 2023 om 17:36

  https://www.voxweb.nl/nieuws/steunbetuiging-paul-bakker-op-erasmusplein-stop-deze-heksenjacht

  Moest een student doen, omdat alle medewerkers toen te schijterig waren om hun (mede door deze rector) onterecht publiekelijk gelynchte collega publiekelijk te steunen. Ik ben hele afdelingen afgelopen. Niemand wilde zijn vingers branden. Er was ook toen geen machtsrelatie, er waren geen klachten, er waren geen slachtoffers. Alleen betrokkenen, maar de hoogleraar moest kapot. En GING kapot. In de reacties onder de actie wel allemaal anonieme medewerkers. Maar nu komen de vrouwelijke decanen ineens naar voren (grappig dat die van FTR ontbreekt) en is het ineens veilig om bij de rector – die dit soort veroordelingen bij anderen had kunnen tegengaan en niet deed – voor de waarheid te gaan staan met je eigen naam.

  De meeste wetenschappers hebben nog wat bij te schaven aan hun academische vaardigheden. Maar wél elk jaar dwepen met personen als Cleveringa en Brandsma alsof ze zelf ook zo dapper zouden zijn. Guess what; dat waren geen koffieautomaat-fluisteraars. Lullig voor Van Krieken – want twee opmerkingen, come on – maar hij is niet de enige die oneerlijk op de brandstapel gegooid is. En bij de vorige stond u er allen bij en keek ernaar, juichte u mee of stak u zelfs het vuurtje aan. Of u reageerde veilig anoniem onder een Vox-artikel en ging weer over tot de orde van de dag.

  • Niet Mienke schreef op 28 september 2023 om 20:45

   En met ‘een student’ bedoel je jezelf?

 19. Margit Rem en Kim Oyen schreef op 28 september 2023 om 17:42

  Dank voor dit opiniestuk! Wat rechtvaardigt de openbare terechtstelling van onze voormalige rector Han van Krieken?
  De ene (seksuele) intimidatie is de andere niet. Onze ombudsfunctionaris meldde gisteren in Vox dat zij de klacht tegen Han van Krieken kent, maar dat ze het jammer vindt “dat allerlei zaken van grensoverschrijdend gedrag momenteel op één hoop worden gegooid, terwijl er echt wel verschillen zitten in de gradaties van ernst”. De opmerkingen van Han van Krieken waren fout, maar wij maken uit het interview met de ombudsfunctionaris op dat er geen sprake was van een zeer ernstige overschrijding. Dit soort incidenten vragen om een gesprek en persoonlijke excuses, maar niet om een gevecht in de media. Han van Krieken heeft een waarschuwing gekregen, ging daarna niet meer de fout in en daarmee had de zaak afgerond moeten zijn. In de interactie tussen mensen gaat er nogal eens iets fout; daar moeten we elkaar op leren aanspreken, daar leren we van en daar kunnen we soms ook met elkaar om lachen. Als er sprake is van ernstige vormen van intimidatie, zoals het structureel vernederen van iemand of (seksuele) agressie dan moet er worden ingegrepen. Nu wordt iemand onterecht openbaar terechtgesteld. Dat doet de vrouwenzaak en de publieke zaak absoluut geen goed.

  • Adriana schreef op 28 september 2023 om 19:56

   De zaak tussen Van Krieken en de vrouw (het slachtoffer) is afgedaan. Het Radboud heeft een onafhankelijk onderzoek laten doen waaruit naar voren kwam dat Van Krieken zich SCHULDIG had gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het Radboud heeft Van Krieken daarvoor ‘berispt’ en heeft de vrouw (het slachtoffer) voorzien van een veilige werkplek (nieuwe functie/werkplek). Dat alles is NIET de hoofdzaak van het artikel van de Gelderlander. De hoofdzaak van het artikel van de Gelderlander is dat het Radboud heeft VERZAAKT om de melding van de vrouw (het slachtoffer) tegen de rector magnificus Han van Krieken m.b.t. seksueel grensoverschrijdend gedrag op te nemen in het jaarverslag van 2018 (zogenaamd vergeten) en pas in het jaarverslag van 2021 (3 jaar later) als voetnoot opnam zonder vernoeming van namen en functies.

   Dat het neveneffect van het artikel voor Van Krieken is dat hij nu publiekelijk veroordeeld wordt, heeft hij geheel aan zichzelf te danken. Dan had zich maar niet schuldig moeten maken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag.

  • ILS-medewerker schreef op 29 september 2023 om 06:51

   Ik vind het ongelooflijk dat dit soort woorden uit de mond komt van normaal weldenkende wetenschappers. De rector is schuldig verklaard. De opmerkingen hadden dus absoluut niet gemaakt mogen worden. Ik schrik enorm van het aantal vrouwen hier dat haar nek uitsteekt voor een pleger van seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen een ondergeschikte. Jullie doen de zaak om dit soort gedrag en de ongelijkheid tussen dader en slachtoffer aan te pakken echt geen goed.

   Wat moeten jonge meiden en vrouwen die in een zelfde soort situatie komen hier van denken? In ieder geval dat de dader toch weer de hand boven het hoofd wordt gehouden door andere hoge piefen, vrouwen nog wel, die zouden moeten snappen hoe situaties als deze voelen.

   Zijn jullie nooit seksueel benaderd zonder dat je daarvan gediend was? Ik kan het me niet voorstellen. Stel je eens voor dat je zelf het veld had moeten ruimen nadat de klacht die je in had gediend tegen de hoogste baas gegrond was verklaard. Hebben jullie dat al eens gedaan, überhaupt? En stel je dan vervolgens voor dat je oud-collega’s, vrouwen nog wel, pontificaal áchter de pleger gaan staan.

   Hoe kunnen jullie in godsnaam met droge ogen en naam en toenaam in schrift steun betuigen aan de pleger?

  • Anti-neofeministische feministe schreef op 29 september 2023 om 10:03

   @ILS-medewerker

   Natuurlijk zijn bijna alle vrouwen (en mannen waarschijnlijk tegenwoordig net zo goed) wel eens benaderd door mensen die meer of anders wilden dan zij. Maar dan zei je er wat van en heette dat gewoon “iemand een blauwtje laten lopen”. Als iemand die écht daadwerkelijk een keer seksueel geintimideerd is door een kerel die met een mes in zijn hand vroeg of ik even in zijn broek wilde voelen en die daar meteen bij zei dat hij niet van “nee” hield, sta ik hier maar verbaasd bij te kijken. Hoe geprivilegieerd en veilig zijn die academici wel niet dat je je hierom (twee opmerkingen for god’s sake) überhaupt een heus slachtoffer kan voelen, vervolgens gelijk krijgt, de “dader” institutioneel op het matje geroepen wordt en veel mensen álsnog meer bloed willen zien? In de normale wereld heet dit gewoon “niet wederzijdse interesse”. Hoe goed is het voor de vrouwenzaak als alle mannen om een paar simpele opmerkingen al als “dader” kunnen worden gezien, zodat degene waarin je toevallig wél interesse hebt ook niets meer durft? Het begint allemaal een beetje wereldvreemd te worden.

 20. Paul Voestermans schreef op 28 september 2023 om 18:49

  Zijn de vrouwelijke bestuurders en andere vrouwelijke functionarissen die het in bovenstaande reacties opnemen voor de daders ooit slachtoffer geweest en hebben ze toen ook zo mild gereageerd? Zeker, trial by media is niet verstandig maar komt dat niet doordat er juist zo weinig openheid is? Het gaat om openbare reacties van hoger geplaatsten. Zowel in het geval van de rector als van de hoogleraar. Moeten we niet leren van juist openlijk en in een veilig klimaat gegeven reacties van vrouwen op wat ze meemaken? Moet het daar niet over gaan? Volgens mij kun je pas veel leren van door mannen met macht en invloed openlijk gewenste intimiteiten waar vrouwen niet van gediend zijn, als dat niet verborgen blijft. Dat geeft inzicht in wat mannen willen en vrouwen duidelijk niet. Die dynamiek verborgen houden laat de grensoverschrijding bestaan. Leren mannen wel van wat ze aanrichten als het allemaal privé blijft (zie ook mijn vorige post van 23 september)?

  • Jv schreef op 30 september 2023 om 15:01

  • Paul voestermans schreef op 3 oktober 2023 om 09:40

 21. Alex schreef op 28 september 2023 om 19:49

  De voormalig decanen keken naar de wereld. Wat ze zagen was dat er een crisis was. Hier is acuut gevaar, dit is de strijd. Het scenario van vogelvrije bestuurders is absurd. Dit is misschien angstwekkend als je door het leven gaat op de automatische piloot. Als je een echte persoonlijkheid hebt, ben je je bewust van je principes. Dan kun je bijvoorbeeld de wereld begrijpen en verantwoordelijkheid nemen. Als je denkt dat dit echt kan gebeuren is dit een soort spelletje voor je. Dan begrijp ik dat je geen grip op je eigen keuzes hebt. Dit is een simpele situatie. Als de bestuurders op deze universiteit het niet zo simpel vinden is dit geen serieuze organisatie en doen we dingen omdat er nou eenmaal wat gedaan moet worden. Bijvoorbeeld stuiptrekkend nuance en complexiteit zoeken in een extreem simpele kwestie zonder na te denken.

 22. Philippe van Heusden schreef op 29 september 2023 om 08:24

  Misschien had de rector destijds beter de eer aan zichzelf kunnen houden door af te treden. Dat zou een duidelijk signaal zijn geweest naar iedereen dat je het serieus neemt. Dan zouden de krokodillentranen van nu niet nodig zijn.

 23. Cynische student schreef op 29 september 2023 om 09:41

  Vind het extreem veelzeggend dat allerlei hoogleraren en oud-decanen zich wél opeens uitspreken in het openbaar over dit thema als het een bestuurder betreft, maar dit altijd hebben nagelaten als het over seksuele intimidatie van studenten door hoogleraren aan diverse faculteiten van onze universiteit. Maar goed, fijn dat jullie zo begaan zijn met Han en niet met de slachtoffers.

  • Hanus van krekel schreef op 29 september 2023 om 09:59

   Ah check. Een of meerdere foutje(s) maken mag zolang je maar een bestuurder of hoogleraar bent. Als je slachtoffer bent van het foutje moet je het doen met goed afwikkeling en functie elders.

 24. peter rietbergen schreef op 29 september 2023 om 09:48

  De reactie van collegae Buydens en Van Mulken is belangrijk.
  Zij roept ook vragen op.
  Een vraag is, minstens: wie heeft, in deze zaak, aangedrongen op geheimhouding toen het probleem zoveel jaar geleden duidelijk werd, vervolgens werd besproken en tenslotte – naar men toen dacht – procedureel EN inhoudelijk goed werd be- en afgehandeld. Of in die geheimhouding in eerste instantie tot niet-opname, zelfs niet geanonimiseerd, van deze zaak in het jaarverslag van de RU was besloten, is al evenzeer onduidelijk.
  Hoe dan ook, aandringen op geheimhouding van de kant van de persoon die het slachtoffer was, moet men te allen tijde respecteren. Alhoewel, en dat is het ellendige van de nu zo onduidelijke situatie: hoe dan te duiden dat zij, veel later, toch ontheffing van de geheimhoudingsovereenkomst gevraagd en van de RvT gekregen heeft?
  Zou de geheimhouding alleen door de ‘gedaagde’ gevraagd zijn, dan had die niet verleend moeten worden. Dat is een recht dat men dan verspeelt.
  Zijn beide partijen toen geheimhouding overeen gekomen, dan ligt de zaak nu nog moeilijker.

  Op geheel ander vlak is de zaak moeilijk omdat de berichtgeving in de media deels sensationalistisch is, ook door onverantwoorde vermenging van meerdere ‘affaires’. Over de beweegredenen van de media in dit soort zaken maak ik mij al jaren geen enkele illusie meer. Wij kunnen er echter niets aan veranderen.

  In elk geval lijkt die mediale berichtgeving geen enkele ‘partij van toen’ te dienen.
  De beschadigde van toen krijgt er, vrees ik, niet meer “closure” door. De rector treedt af – terecht: hij draagt zowel in persoon als voor de hele zaak een RU-verantwoordelijkheid. Maar gezien de onduidelijke geschiedenis, wordt zijn persoon, in andere kwaliteiten, geen recht gedaan.
  Verder.
  De openbaring dient zeker niet de huidige bestuurders, docent-onderzoekers, en het ‘overig personeel’, noch de huidige – en toekomstige – studenten. Immers, bij de reputatieschade die nu breed rond de RU optreedt, heeft niemand baat. Die schade raakt iedereen binnen de RU, al zijn slechts enkelen verantwoordelijk.
  Of de onthullingen werkelijk bijdragen aan het debat over een (nog) veiliger werkomgeving in heden en toekomst, is de vraag. In elk geval wordt dat debat nu overschaduwd door groeiende aarzeling en zelfs angst, van alle betrokkenen.
  Wie kan nog wat zeggen, doen?
  Minstens twee decennia geleden, toen zich voor het eerst zaken als de onderhavige aandienden, heb ik besloten – als leerstoelhouder, promotor, scriptiebegeleider, et cetera – bij gesprekken met betrokkenen altijd de deur van mijn kamer open te laten. Maar ook altijd te vragen of betrokkenen zo hun vertrouwelijkheid niet geschonden achtten? Was dat “goed”? Ik weet het niet. Het was, als ik eerlijk ben, zeker ook zelfbescherming.
  Lutgarde en Margot vragen zich af, of deze situatie er niet toe zal leiden dat velen, uit zelfbescherming, de verantwoordelijke taken die een organisatie als de onze helpen realiseren niet meer op zich nemen. Die vrees is terecht. Men kan alleen maar hopen dat zij die ‘geroepen worden’ besluiten dat dit risico minder zwaar weegt dan het grotere belang van de organisatie die zij kunnen gaan dienen.

  Echter, de huidige situatie, in bredere zin bezien, heeft, denk ik, niet alleen met ‘ongelijke’ machtsverhoudingen te maken, zoals te vaak gesuggereerd wordt. Immers, voorbij de eigen persoon, ja zelfs nog binnen de voordeur van het eigen huis, treden altijd vormen van ongelijkheid op. Eenieder van ons moet zich daartoe verhouden, en zich telkens weer afvragen in hoeverre de wereld van de eigen “ik” zich verhoudt tot, in elke publieke ruimte, de wereld die een andere ”ik” ook als de hare/zijne ervaart, ja zelfs zich ook toe-eigent.
  Dat daarin handelingen voorvallen die onacceptabel zijn, is duidelijk. Die moeten voorkomen, en in voorkomende gevallen bestraft worden.
  Dat daarin ook (veel vaker) woorden vallen die men beter niet zou kunnen spreken, is, hoewel ongelukkig, in veel intermenselijke situaties onvermijdelijk. Bij elk eigen oordeel daarover geldt: “wie zonder zonden is…”

  • Ano Niem schreef op 29 september 2023 om 11:41

   Iedereen heeft een steunbetuiging of niet aan decoud decanen. Feiten zijn klacht is gegrond verklaard en Radboud herft steken laten vallen bij transoarantie daarover.
   Niemand weet wat er gezegd is door Han can Krieken en hoe de vrouw in kwestie daar onder geleden heeft. In ieder geval genoeg om niet meer te kunnen werken bij deze werkgever. Dat vrouwelijke hoogleraren hier geen oog voor hebben is opvallend (ook een oordeel).
   Advies:
   Omarm de kritiek en ga het gesprek over dit onderwero met elkaar aan.

 25. Serena Daalmans schreef op 29 september 2023 om 11:40

  Laat ik voorop stellen dat sensationele koppen en trial-by-media niet de bedoeling zijn, wanneer dan ook.

  Maar het idee dat bestuurders vogelvrij zijn, lijkt me fundamenteel onwaar als de bestuurders mensen zijn die zich niet schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag van welke aard dan ook.

  Zoals jullie zelf aangeven – de rapportage had zorgvuldiger gekund – ik vermoed dat het gebrek aan transparantie JUIST een groot issue is in de afhandeling.

  Als we naar een klimaat willen waar sociale veiligheid echt gekoesterd wordt en nagestreefd wordt is juist de transparantie – en duidelijke communicatie over wat wel en niet wenselijk gedrag is en wat daar wel en niet de consequenties van zijn van fundamenteel belang.

  en zoals Sophie de Groot hierboven eerder al schreef:
  “Maar laten we de stress, pijn, verantwoordelijkheid en gemiste carrièrekansen (en het omgaan met de consequenties van je éigen gedrag!!) eindelijk eens leggen bij juiste personen: de daders en níet de slachtoffers van ongewenst gedrag”

 26. Remco Ensel schreef op 29 september 2023 om 12:20

  Rare eendimensionale bijdrage, uit balans, met grof geschoten en dus mis.
  Dit geldt voor de one liner dat dit ‘de vrouwenzaak, en vooral de publieke zaak..’ geen goed doet.
  En dat het een ‘openbare terechtstelling’ is en vooral ook dat ” We [niet] begrijpen . . . waarom de openbaarheid is gezocht.’
  Voor wat betreft dat laatste: Als je dat anno 2023 niet begrijpt weet ik niet waar je je ondertussen hebt opgehouden.

 27. Oud decaan (vrouwelijk) schreef op 29 september 2023 om 12:33

  ‘There is a special place in hell for women who don’t help other women’, luidt de beroemde quote van Madeleine Albright, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de VS.

 28. anoniem schreef op 29 september 2023 om 13:44

  De auteurs van dit artikel schetsen een beeld van de vogelvrije bestuurder: een “publieke terechtstelling kan er ineens zomaar bij horen” en daarom zal het “nog lastiger zijn om goede en adequate kandidaten te vinden”. Ineens zomaar?? Als je een bestuurder bent die zich houdt aan de gedragscode en zich niet schuldig maakt aan grensoverschrijdend en/of seksueel intimiderend gedrag, dan is de kans op publieke terechtstelling toch vrijwel nihil? Het lijkt me dus een prima ontwikkeling dat er in de toekomst alleen nog maar mensen op leidinggevende functies afkomen die zich in dat opzicht in de hand hebben. Dat zijn de werkelijk “goede en adequate” kandidaten, nietwaar?

  Daarnaast zou ik willen dat we niet vergeten wat hierboven door Sophie werd gesteld: “laten we de stress, pijn, verantwoordelijkheid en gemiste carrièrekansen (en het omgaan met de consequenties van je éigen gedrag!!) eindelijk eens leggen bij juiste personen: de daders en níet de slachtoffers van ongewenst gedrag”

  • Marian Noorderwerf schreef op 29 september 2023 om 15:08

   Heel goed dat er nu toch aanleiding is om ‘het’ er over te hebben. Want ‘het’ is echt een dingetje. Situaties met alleen maar verliezers, is voor niemand fijn en slecht voor het vertrouwen. Kiezen voor de ene partij of de andere, brengt ons nog verder van de kern.
   Ben je goed gebekt en laat je je niet afremmen adequaat te reageren, ondanks evt. hiërarchisch machtsverschil, dan is er niks aan de hand. Gelijk bij(be)sturen!
   Grensoverschrijdend gedrag is zo alledaags, daar zijn veel mensen zich domweg niet bewust van.

 29. Job Verwaaij schreef op 29 september 2023 om 14:06

  Veel dank aan mevrouw Van Mulken en mevrouw Buydens om ook deze zijde van de te belichten. Zelf heb ik altijd moeite met reacties in dergelijke zaken omdat er toch vaak de zweem van een volksgericht omheen hangt. De wijze waarop Argos de misstanden van de hoogleraar Psychologie volledig uitdiepte om vervolgens de rector daar aan te koppelen zonder op het voorval in te gaan heeft mij bijzonder gestoord. Het is spijtig dat de rector zo in de verlegenheid is gebracht. In de afgelopen jaren dat ik met de rector heb gewerkt, eerst vanuit de medezeggenschap, daarna vanuit de ondersteuning heb ik hem juist leren kennen als een bestuurder die oog had voor het machtsverhoudingen en zich zeer heeft ingezet voor sociale veiligheid op de universiteit.

  In mijn optiek houdt een veilige omgeving overigens ook in dat tot op zekere hoogte fouten mogen worden gemaakt, dat excuses gemaakt moeten kunnen worden en dat van fouten geleerd mag worden.

 30. E. schreef op 29 september 2023 om 14:19

  Mijn hart huilt. Op facebook en andere social media zie ik respectabele collega’s, vaak hoogleraar, dit bericht delen met lovende woorden over de rector. En ik? Ik houd mijn mond maar, en doe hier anoniem mijn zegje, want er is sprake van een machtsverhouding, en ik wil de goede samenwerking niet op het spel zetten. Maar van binnen kook ik van woede. Hoe kunnen deze hooggeplaatste dames en heren de rector de hand boven het hoofd houden? Ik, jonge vrouw, voel me machteloos. Letterlijk.

  Docenten, onderzoekers, hoogleraren en decanen: wees jullie bewust van de macht die jullie hebben en wat het met jullie collega’s en werknemers doet dat jullie de kant van de pleger kiezen, en niet die van het slachtoffer. Het richt veel schade aan. Ik hoop van harte dat jullie dit gaan inzien.

  • JV schreef op 30 september 2023 om 14:44

 31. Sophia schreef op 29 september 2023 om 21:09

  De ombudsfunctionaris zei gisteren in een interview met VOX: ‘Laat ik vooropstellen dat ik het heel jammer vind dat allerlei zaken van grensoverschrijdend gedrag momenteel op één hoop worden gegooid, terwijl er echt wel verschillen zitten in de gradaties van ernst. Waar de pyschologiehoogleraar zich schuldig aan heeft gemaakt is absoluut kwalijker dan de opmerkingen van Han van Krieken, hoezeer deze de dame in kwestie ook geraakt hebben. Maar omdat mensen de details niet kennen, maken ze geen onderscheid, dat kan ik ze niet kwalijk nemen.’

  Wie de sociale media als een openbare rechtszaal beschouwt, vergeet dat een geldige uitspraak gebaseerd moet zijn op:
  1) kennis van de feiten of omstandigheden waaruit het onwettige karakter van de activiteiten of informatie wel of niet duidelijk blijkt
  2) kennis van de wet.

  Zoals de onbudsfunctionaris opmerkt, kennen we hier de feiten niet. Wat we wel weten is dat in november 2018 een externe commissie geconcludeerd heeft dat de klacht van de melder gegrond was en dat “de beide opmerkingen, die direct achter elkaar zijn gemaakt, als seksueel intimiderend konden worden ervaren.” Deze conclusie en de vaststellingsovereenkomst die daarop volgde zijn een erkenning van de schade die de twee opmerkingen hebben veroorzaakt. Er is dus een slachtoffer. Maar hoe zit het met de “dader”?

  Zoals de onbudsfunctionaris opmerkt, zitten er verschillen in de gradaties van ernst. Ook het strafrecht maakt hier een onderscheid in: Vol opzet, Opzet met zekerheids- of noodzakelijkheidsbewustzijn, Opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn, Voorwaardelijk opzet, Gebrek aan opzet. Dit kan het verschil maken tussen vonnis en vrijspraak.

  We weten niet welke opmerkingen de toenmalige rector heeft gemaakt, maar de formulering van de commissie “KONDEN WORDEN ERVAREN” is compatibel met zijn uitspraak dat hij “geen enkele intentie had om seksueel intimiderend over te komen.” Het vol opzet en het opzet met bewustzijn lijken dus uitgesloten te zijn. Of er sprake is geweest van voorwaardelijk opzet of gebrek aan opzet is simpelweg iets wat we niet kunnen weten.

  Nu de zaak heropend is, is de geheimhoudingsclausule komen te vervallen. Ik begrijp niet waarom het CvB niet bekend wil maken wat er daadwerkelijk is gebeurd.

 32. Natalia Grygierczyk schreef op 30 september 2023 om 11:45

  Ik kan reactie van Margot en Lutgarde volledig onderschrijven.
  En net als iedereen blijf ik met een heleboel vragen zitten.

  Een paar jaar geleden zijn er excuses aangeboden en vertrouwelijke afspraken gemaakt. Toch komt het incident ineens, vlak voor de pensionering van de rector, in de openbaarheid. Toeval? Waarom? Hoezo komt de Gelderlander er juist nu mee? Wie is hierbij gebaat?

  Vooralsnog vrees ik dat het gevoel van sociale veiligheid voor iedereen hieronder te lijden heeft. Om nog maar te zwijgen van de schade die dit alles veroorzaakt, van persoonlijke gevolgen tot en met afbreuk aan de reputatie van de universiteit.

  Het zou goed zijn als de Radboud Universiteit in haar vele plannen en maatregelen ten behoeve van de sociale veiligheid ook dit soort situaties meeneemt, maatregelen waarin de rechten van alle betrokkenen gegarandeerd zijn.

  • I. schreef op 1 oktober 2023 om 01:54

   Onvoorstelbaar. Hoe kun je zo’n hoge functie binnen een wetenschappelijk instituut bekleden en je zo emotioneel en onprofessioneel laten meezuigen. Degene die vogelvrij zijn, zijn in dit geval de vrouwen. En het is goed dat die rollen eindelijk eens worden omgedraaid en dat de niet de slachtoffers maar de daders last hebben van hun eigen daden. De kwestie van van Krieken is niet voorbeeldig afgehandeld. Daarom staat het in de krant. Hij heeft weliswaar spijt betuigd, maar kon ongestoord op zijn troon blijven zitten, geholpen door mensen die voor het slachtoffer hadden moeten opkomen. Het oneerlijke aan deze zaak is eerder dat niet ook deze mensen met naam en toenaam in de krant staan. Het slachtoffer kon namelijk kiezen tussen allerlei voorgesorteerde ‘oplossingen’ die vooral ingrijpend voor haar waren; een ‘functie elders’ of ontbinding van het contract. Hoe kun je zoiets verdedigen en voorbeeldig noemen? Het feit dat jullie zonder enige gêne deze brief schrijven, is het levende bewijs dat er sprake is van een abominabele bedrijfscultuur en dat er ook bij de decanen sprake is van een zeer beperkt reflectief vermogen. Dat je je geslacht durft te gebruiken is nog het meest trieste. Of je nu man of vrouw bent, als je slachtoffer bent van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik dan behoort de dader op de blaren te zitten, niet het slachtoffer.

 33. JV schreef op 30 september 2023 om 14:41

  De kop had ook kunnen zijn ‘Oud-bestuurders snappen niet waarom misstappen niet in de doofpot worden gehouden’

  • Gert schreef op 2 oktober 2023 om 11:15

 34. Frank schreef op 30 september 2023 om 17:17

  Inmiddels heeft De Gelderlander nog meer uit de doeken gedaan. De vrouw die door de Rector is geïntimideerd ontkent dat de zaak destijds tot haar tevredenheid is afgerond, de journalisten hebben meer dan 20 collega’s en studenten gesproken die precies de cultuur aanklagen die door deze oud-decanen en veel van hun supporters wordt gebagatelliseerd. Ik mag hopen dat u allen een weekend hebt dat tot zelfreflectie stemt en eindelijk eens gaat nadenken over het signaal van deze totaal onverantwoordelijke emotionele uithaal.

  • Anti-neofeministische feministe schreef op 1 oktober 2023 om 14:11

   Dat de krant ook woke is geworden, is al lang geen nieuws meer, Frank. Sommige dingen kunnen echt niet, maar momenteel wordt het wel heel erg overdreven. De rector had blijkbaar zelfs al een andere kamer gekregen voor die twee opmerkingen, zodat ze elkaar niet zoveel tegen hoefden te komen, lees ik in die artikelen waar je naar verwijst. Als dat al niet voldoende voor je is (nogmaals: voor twee opmerkingen), is er ook wel iets met iemand zelf aan de hand hoor. Ik vind dat zelfs al een beetje overdreven als er verder nooit iets gebeurd is. Dat het momenteel hip is om overal slachtoffers te zien en te erkennen als zodanig alleen omdat mensen zich zo “voelen” en alles meteen heeuuuul erg en verschrikkelijk te vinden en dat dát inderdaad het heersende narratief is, wil nog niet zeggen dat het niet alsnog idioot is om zo te denken. Woke heeft gewoon de media aan haar zijde, maar dat wist iedereen al. “Intimidatie”, hou toch op met dat omkatten van niet wederzijdse (seksuele) interesse tot een grote academische wereldramp. Hoeveel integriteitscommissies of media je tegenwoordig in dit idiote denkklimaat inderdaad ook gelijk zouden geven om naar te verwijzen, er bestaat ook nog zoiets als zelf nadenken. Onverantwoordelijk emotioneel; ik zie dat eigenlijk meer terug bij al die woke-facilitators.

  • Anti-neofeministische feministe schreef op 1 oktober 2023 om 14:12

   Dat de krant ook woke is geworden, is al lang geen nieuws meer, Frank. Sommige dingen kunnen echt niet, maar momenteel wordt het wel heel erg overdreven. De rector had blijkbaar zelfs al een andere kamer gekregen voor die twee opmerkingen, zodat ze elkaar niet zoveel tegen hoefden te komen, lees ik in die artikelen waar je naar verwijst. Als dat al niet voldoende voor je is (nogmaals: voor twee opmerkingen), is er ook wel iets met iemand zelf aan de hand hoor. Ik vind dat zelfs al een beetje overdreven als er verder nooit iets gebeurd is. Dat het momenteel hip is om overal slachtoffers te zien en te erkennen als zodanig alleen omdat mensen zich zo “voelen” en alles meteen heeuuuul erg en verschrikkelijk te vinden en dat dát inderdaad het heersende narratief is, wil nog niet zeggen dat het niet alsnog idioot is om zo te denken. Woke heeft gewoon de media aan haar zijde, maar dat wist iedereen al. “Intimidatie”, hou toch op met dat omkatten van niet wederzijdse (seksuele) interesse tot een grote academische wereldramp. Hoeveel integriteitscommissies of media je tegenwoordig in dit idiote denkklimaat inderdaad ook gelijk zouden geven om naar te verwijzen, er bestaat ook nog zoiets als zelf nadenken. Onverantwoordelijk emotioneel; ik zie dat eigenlijk meer terug bij al die woke-facilitators.

 35. E. schreef op 1 oktober 2023 om 15:44

  Ik hoop van harte met je mee, Frank.

 36. Eric Maris schreef op 1 oktober 2023 om 22:03

 37. Ans van Kemenade schreef op 2 oktober 2023 om 14:35

  Ik heb alle reacties gelezen, en ik heb inmiddels via een collega gehoord dat ik op Twitter wordt beschuldigd van het bijdragen aan een onveilige omgeving. Een nieuwe ervaring voor me. Ik heb mij positief uitgelaten over het stuk van de twee oud-decanen omdat ik denk dat hun punt over vogelvrije bestuurders één aspect van de zaak is, net als de observatie van de ombudsvrouw dat er gradaties van ernst zijn, het feit dat de behandeling van de klacht van de vrouw zeker niet voorbeeldig was, er teveel in de doofpot is gehouden, maar ook de observatie dat Han van Krieken zich gedurende zijn rectoraat voor een beter sociaal klimaat heeft ingezet, en door velen wordt gewaardeerd.
  De brief van tientallen medewerkers die even geleden op Vox verschenen is stelt dat de eenzijdige en stellige toon van de oud-decanen intimiderend is en discussie in de weg staat. Daar ben ik het wel mee eens, en het wordt hierboven levendig gedemonstreerd.

 38. Marguérite Corporaal schreef op 2 oktober 2023 om 15:20

  Wat vooral belangrijk is om goede discussie met elkaar te voeren over sociale veiligheid en als universiteit hierin vooruit te komen is nuancering. De brief die door tientallen collega’s geschreven is, pakt hierin een juiste toonzetting door de kwestie van meerdere kanten te belichten. En het is goed om de ervaringen en perspectieven als verrijking van elkaar te zien juist voor een open gesprekscultuur over dit precaire onderwerp.

  Wel denk ik dat typeringen als “medestanders” en “bondgenoten” niet recht doen aan hoe wij met deze situatie om gaan en om zouden moeten gaan. Net als collega Ans van Kemenade zag ik in de brief van de oud decanen een belangrijk tegengeluid als het gaat om de kwetsbaarheid van bestuurders, maar vooral ook wat betreft de verschillen tussen situaties en gradaties van grensoverschrijdend gedrag die— zoals de ombudsvrouw terecht ook opmerkte— zorgvuldig meegewogen moeten worden. Kortom: een pleidooi voor nuance.

  Maar dat betekent niet automatisch dat er onder bestuurders en hoogleraren geen oog is voor de positie van slachtoffers. Noch dat in deze casus de verslaglegging (of destijds het gebrek daaraan) geen bron van zorg en kritiek is.

  Jammergenoeg dreigen we in deze discussies te verzanden in polarisatie: wij versus zij; hoogleraren versus UDs; hooggeplaatste vrouwen tegenover jongere seksegenoten. Dat doet geen recht aan het feit dat de collega’s die (deels) positief reageerden op de brief van de oud-decanen zich de afgelopen jaren flink ingezet hebben voor sociale veiligheid. En dat er ook vanuit mijn eigen Faculteit (met de twee laatste decanen, waaronder Margot van Mulken zelf) volop geïnvesteerd is in het voorkomen van ongewenst en grensoverschrijdend gedrag en zorgvuldige bescherming van junior en senior collega’s (overigens niet altijd vrouwen) die met ongewenst gedrag te maken kregen.

  We zijn er nog niet en hebben nog een lange weg te gaan. Maar dat vraagt ook om een andere manier van kijken en een opener blik en transparantie, elkaar aanspreken. Maar vooral ook met respect en nuancering naar elkaar luisteren zijn daarin essentieel.

  Een gisteravond verschenen bericht op Twitter, gepost door een organisatie die de belangen van academici zonder vast contract behartigt, helpt daar niet bij. Het suggereert dat de collega’s van de RU die positief reageerden op de brief van de decanen zondermeer beschuldigd dienen te worden van het mede creëren van een onveilige werkplek. Dit soort reacties doen de werkelijkheid niet alleen geweld aan, maar dragen verder bij aan wederzijds onbegrip, onbehagen en gevoelens van onveiligheid. Daaruit breken en kijken hoe we samen verder komen, zonder vooroordelen en hokjes denken, lijkt mij een mooi voornemen voor dit jubileumjaar.

  • Tim de Winkel schreef op 2 oktober 2023 om 18:23

   Ja klopt, 0.7 zegt dat menigeen hier heeft bijgedragen aan een onveilig klimaat door het publiekelijk op te nemen voor daders, en niet voor slachtoffers. Dat maakt dat slachtoffers zich niet durven uit te spreken. En die mensen spreken wij dan weer.

   De vooruitgang betreffende sociale veiligheid waar jullie zo hoog van opgeven, waar baseren jullie dat op? Volgens welk perspectief? Op het werk dat jullie vrienden en collegas erin gestopt hebben? Of op de verhalen van slachtoffers en activisten?

   Nav het wangedrag van Paul Bakker heeft 0.7 geprobeerd te helpen met de nieuwe SV structuren. Het was een frustrerend en intimiderend traject. De decanen en professoren die hier op het schild der vrouwenzaak worden gehesen, hebben wij niet tot zelden ervaren als bondgenoten.

   Het 0.7 account vroeg of jullie stappen konden zetten om te leren – want er is nogal wat aan de hand aan de Radboud – maar naar het schijnt overheerst de weerstand. (IK? ONVEILIG?) Dit is geen polarisatie of hokjesdenken maar een roep om aansprakelijkheid en reflectie. Maar u skipt de excuses en het luisteren, en schijnt te denken dat we graag van u horen hoe ‘de weg voorwaarts’ eruit zal moeten zien.

   Kom anders een jaartje voor ons werken. Onbezoldigd en anoniem talloze verhalen aanhoren, documenteren, en doorsturen naar hulp. Dan mag je spreken van ‘samen’ en ‘wederzijds’. Of nee wacht, 0.7 ‘helpt niet’ volgens u. Een pleidooi van nuance zegt u, een pleidooi waarin u zichzelf vooral herkent als onderdeel van de oplossing.

   ….tis toch wat, eerst niets doen terwijl je op een positie van invloed zit, dan wel daders verdedigen, en dan nu hier tegen ons komen zeggen ‘een open vizier, met wederzijds respect’. Na alles wat er aan uw universiteit gebeurt. Als ik eerlijk ben, een gotspe mevrouw! En Prof van Kemenade idem dito. Dit kan echt niet.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!