Vacatures stichtingsbestuur raakten niet ingevuld

31 okt 2019

Het stichtingsbestuur, toezichthouder van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, slaagde er in het voorjaar van 2019 niet in om twee nieuwe leden te vinden. Omdat het stichtingsbestuur momenteel focust op onderzoek naar de mogelijke ontvlechting van universiteit en Radboudumc, zijn de termijnen van drie leden voorlopig verlengd.

In het voorjaar van 2019 schreef de Stichting Katholieke Universiteit, de raad van toezicht van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, een vacature uit voor twee toezichthouders: één voor een voorzitter en één voor de portefeuille ‘Onderwijs, Onderzoek & Wetenschap’.  De vacatures werden geplaatst op de website van de Radboud Universiteit en het Radboudumc en via enkele media verspreid.

In de functiebeschrijving van de vacatures stond te lezen dat de benoemingstermijn van voorzitter Loek Hermans afliep per 1 oktober 2019, dat de portefeuille Onderwijs, Onderzoek & Wetenschap al enige tijd vacant is, en dat het stichtingsbestuur daarom in contact wil komen met kandidaten ter vervulling van deze vacatures.

Adelbrieven

Geïnteresseerde kandidaten moesten de nodige adelbrieven kunnen voorleggen zoals een stevig bestuurlijk netwerk en ervaring als toezichthouder. Nog volgens de vacaturetekst ging de interesse uit naar kandidaten met een katholieke signatuur. ‘Het stichtingsbestuur acht zich in het bijzonder verbonden met het katholieke volksdeel waaruit zij is voortgekomen’, aldus de profielschets.

CV’s en motivatie moesten voor 2 juni worden bezorgd aan Vanderkruijs, een Amsterdams headhunterkantoor. Op 12 en 13 juni waren gesprekken gepland met de benoemingscommissie.

Vier maanden later zijn beide vacatures niet ingevuld. Volgens het rooster van aftreden van het stichtingsbestuur op de website van de Radboud Universiteit is het aftreden van voorzitter Loek Hermans voorzien voor 23 mei 2021. Bij de portefeuille O&O staat het woordje ‘vacature’, maar een nieuwe vacaturetekst is er niet.

Voor de portefeuille Onderwijs, Onderzoek & Wetenschap doet het stichtingsbestuur sinds 1 juli 2017 beroep op de expertise van Dymph van den Boom. De oud-rector van de Universiteit van Amsterdam is niet in dienst van het stichtingsbestuur, maar heeft een adviesrol waarvoor ze een vergoeding ontvangt. In juni raakte Van den Boom in opspraak nadat ze in een artikel in NRC werd beschuldigd van plagiaat. Het stichtingsbestuur zag daarin geen reden om de samenwerking te stoppen en wacht de resultaten af van een onderzoekscommissie aan de UvA.

Te weinig leden

Op dit moment telt het stichtingsbestuur zes leden – één te weinig volgens de eigen statuten. Het stichtingsbestuur moet immers ten minste uit zeven en ten hoogste uit elf leden bestaan. Mocht het aantal leden – door welke oorzaak dan ook – beneden de zeven komen, dan vormen de overblijvende leden niettemin het stichtingsbestuur. Maar, zo staat ook in de statuten: ‘De overblijvende leden bevorderen dat zo spoedig mogelijk in de vacatures wordt voorzien.’ Volgens Berthe Maat, secretaris van het stichtingsbestuur, is een procedure gestart, maar nog niet afgerond.

Maat bevestigt dat het benoemen van nieuwe leden tijdelijk verdaagd is naar 2020. De reden is dat het bestuur momenteel focust op onderzoek naar de mogelijke ontvlechting van universiteit en Radboudumc. ‘Gelet op deze ontwikkeling zijn de termijnen van drie leden van het stichtingsbestuur voorlopig verlengd, te weten Loek Hermans, Lilian Gonçalves en Maria Henneman’, aldus Maat in een schriftelijke reactie. ‘Mede op verzoek van de raad van bestuur en het college van bestuur, omdat zij in dit stadium graag gebruik maken van de ervaring van deze leden. Zodra de ontvlechting vorm krijgt – in het voorjaar van 2020 – (…) is er ook zicht op opvolgers.’

Loek Hermans zelf was niet bereikbaar voor een reactie.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!