Conflict bij managementfaculteit loopt nog hoger op: ‘Geen vertrouwen meer in dit bestuur’

31 jan 2024

De medezeggenschap van de managementfaculteit heeft het vertrouwen in het faculteitsbestuur opgezegd. De volgende gezamenlijke vergadering van de faculteit is geannuleerd. ‘Medewerkers van deze faculteit missen perspectief.’

Via een mail, die vorige week donderdag verstuurd werd, heeft de onderdeelcommissie (OC) van der Faculteit der Managementwetenschappen het vertrouwen in het faculteitsbestuur opgezegd. ‘We betwijfelen of het huidige bestuur in staat is om ons door deze moeilijke tijd te loodsen’, zegt OC-voorzitter Paul Driessen tegen Vox.

De managementfaculteit verkeert al een tijdje in een financiële crisis. Om een verlies van 9 miljoen euro te vermijden zijn verschillende crisismaatregelen genomen, waaronder een vacaturestop. De situatie heeft de verhoudingen tussen het bestuur en de medezeggenschap de afgelopen maanden op scherp gezet.

Vicedecanen

De mail is geadresseerd aan het huidige faculteitsbestuur, waar de komende tijd verschillende wijzigingen in plaatsvinden (zie kaderstuk, red.). Tot en met 31 januari is Michiel Kompier interimdecaan, vanaf 1 maart wordt hij opgevolgd door Saskia Lavrijssen. ‘We brengen dit signaal bewust nu naar buiten, want de interimdecaan heeft een belangrijke rol gespeeld in de overlegcultuur’, zegt Driessen. ‘Sinds zijn aantreden zijn de problemen verslechterd.’

Ook hoogleraren Anna van der Vleuten en Jan-Kees Helderman maken als vicedecanen deel uit van het faculteitsbestuur. Toch willen de OC-leden met hun mail niet zeggen dat zij moeten opstappen als bestuurders. ‘Die overweging moeten zij zelf maken,’ zegt Gaard Kets, vicevoorzitter van de OC.

Juridische strijd

De medezeggenschap had eerder verzocht om een mediationtraject. Daarmee zouden twee meningsverschillen moeten worden beslecht. Het ene gaat over HR-beleid, het andere over een nieuw besturingsmodel dat de taken en verantwoordelijkheden van het faculteitsbestuur, de directeuren en de afdelingsvoorzitters regelt. De FOC is van mening dat zij over beide mee kan beslissen of minstens een advies kan geven, het faculteitsbestuur deelt die mening niet. In een uitspraak hierover volgde het college van bestuur grotendeels het faculteitsbestuur. De FOC is het daar niet mee eens en heeft een advocaat in de arm genomen.

‘Het voorstel tot mediation was een laatste poging om een juridische strijd te vermijden’

‘Het voorstel tot mediation was een laatste poging om een juridische strijd te vermijden’, zegt OC-voorzitter Driessen. ‘Jammer dat het bestuur hier anders over denkt, want dit kan voor beide partijen vermoeiend worden. Mediation had tot een betere verstandhouding kunnen leiden, waarin de OC ook kritisch naar de eigen rol had moeten kijken.’

In een mail aan alle medewerkers van de faculteit schreven vicedecanen Anna van der Vleuten en Jan-Kees Helderman gisteren dat ook het faculteitsbestuur zich zorgen maakt over de samenwerking met de medezeggenschap en dat het zich graag extra wil inspannen om die te verbeteren. Maar gezien de aanstaande bestuurlijke wisselingen “wil het faculteitsbestuur de vorm en timing van een eventueel bemiddeling- of mediatietraject overlaten aan het bestuur in de nieuwe samenstelling.”

Dat is te laat, aldus vicevoorzitter Kets. ‘Ik denk dat we dat gesprek beter nu kunnen voeren. Voor de nieuwe decaan en de nieuwe directeur bedrijfsvoering (zie kaderstuk, red.) is het beter om te beginnen in een organisatie waarin medezeggenschap en bestuur niet lijnrecht tegenover elkaar staan.’ Omdat de mediation er nu niet is, heeft de OC het vertrouwen in het bestuur opgezegd.

Perspectief

Naast de twee hoofdpijndossiers spelen nog andere zaken. Zo is de medezeggenschap bezorgd over het gebrek aan plannen om de financiële crisis het hoofd te bieden. ‘Er was toegezegd dat we in een vroeg stadium betrokken zouden worden, maar dat is nog steeds niet gebeurd’, zucht Kets. ‘Het verweer van het bestuur is dat de directeur bedrijfsvoering ziek thuis zit. Dat is lastig, maar mensen in deze organisatie zijn gefrustreerd en missen perspectief.’

Ook geven verschillende leden van de medezeggenschap aan dat ze zich niet meer voldoende veilig voelen in de uitoefening van hun taken. ‘Sommige OC-leden hebben het gevoel dat ze niet meer goed kunnen functioneren in hun normale werk, bijvoorbeeld in interacties met het faculteitsbestuur of directeuren’, zegt Driessen. ‘Of dat terecht is of niet, moet nog blijken, maar die perceptie leeft wel.’

‘Het is niet fijn om niet te weten wat je de komende jaren kunt doen op vlak van onderwijs en onderzoek’

Het gebrek aan perspectief komt de sfeer in de faculteit niet ten goede. ‘Het is niet fijn om niet te weten wat je de komende jaren kunt doen op vlak van onderwijs en onderzoek. Omdat we geen externe inhuur meer kunnen doen, moeten veel mensen de komende tijd extra onderwijs geven. Dat kunnen ze best een tijd volhouden, mits er perspectief is. Maar dat komt maar niet. Ook daarom geven we dit signaal af.’

Informeel overleg

Hoe het verder moet in het Elinor Ostromgebouw is koffiedik kijken. De OC heeft alvast de komende facultaire gezamenlijke vergadering, die gepland staat in februari, afgezegd. Onder welke voorwaarden de OC wil deelnemen aan de vergadering van maart is op dit moment niet duidelijk. ‘Daar moeten we het nog over hebben’, aldus Driessen.

‘Idealiter voeren we eerst een informeel overleg met de nieuwe bestuurders over hoe we aan medezeggenschap doen’, vult Kets aan. ‘Hopelijk kunnen we snel rond de tafel met de nieuwe decaan en de nieuwe directeur bedrijfsvoering.’

Interimdecaan Michiel Kompier was niet bereikbaar voor commentaar.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

7 reacties

 1. Ronald Sevenster schreef op 1 februari 2024 om 05:38

  Over welke universiteit gaat het in dit artikel? Staat er niet bij. Een faculteit is toch onderdeel van een universiteit?

  • I. Hendriks schreef op 1 februari 2024 om 11:27

   Radboud Universiteit in Nijmegen

  • Roland schreef op 2 februari 2024 om 09:02

   Zoals je op een stuk of vijf plekken op deze pagina kunt zien: Vox is het onafhankelijk magazine van de Radboud Universiteit. Mag jij raden om welke universiteit het dan gaat. 😉

 2. Sterkte aan alle betrokkenen schreef op 2 februari 2024 om 14:01

  In hoeverre reflecteert de OC op eigen functioneren? Sinds de laatste voorzitterswissel is er, wat ik van buitenaf waarneem tenminste, een sfeer van permanent wantrouwen en negativisme ontstaan, en slaat de C in de afkorting in ieder geval niet op Constructief meedenken.

  • L.J. Lekkerkerk (Hans) schreef op 5 februari 2024 om 14:55

   Wat slap, een anonieme beschuldiging van de FOC-voorzitter.
   Als FOC-lid denk ik: het is net zo goed mogelijk om te stellen:
   tot aan het aantreden van de interimdecaan op 1-3-2023 heeft de FOC al minstens) 25,5 jaar geen formeel conflict met het FB gehad …
   Als het gaat om constructief …
   wanneer er bedrijfskundige/organisatorische zaken worden voorgelegd die bedrijfskundigen in de FOC als ‘voor verbetering vatbaar’ beoordelen is dat meer dan ‘ook maar een mening’.
   Wanneer er vervolgens met constructieve verbetervoorstellen ofwel volstrekt niks wordt gedaan door het FB ofwel zelfs het advies- of instemmingsrecht wordt onthouden door het FB … dan wordt een grens overschreden.

  • Paul Driessen schreef op 5 februari 2024 om 19:25

   Ik nodig de anonieme reageerder uit om de situatie niet alleen van buitenaf waar te nemen. Neem maar contact op!

   Paul Driessen, voorzitter OC Managementwetenschappen

 3. Sterkte aan alle betrokkenen schreef op 5 februari 2024 om 17:00

  Dit was allerminst een beschuldiging aan de voorzitter. Dit was een vraag aan de volledige OC, die een flinke wissel heeft ondergaan op dat moment inclusief cultuuromslag.
  Maar om inhoudelijk te blijven: dank voor de reflectie! Mooi om die toe te blijven passen, zeker nu het gevecht niet alleen wordt gevoerd binnen de muren van het EOS, maar ook online. Medewerkers en studenten lijken mij gebaat bij een inhoudelijke medezeggenschap, en vragen zich nu vooral af waarom ze hier nog werken of studeren. Niet vanwege toekomstperspectief, maar vanwege de cultuur. Die signalen vind ik zorgelijk!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!