Nieuw meldpunt en aandacht voor preventie: zo wil het college van bestuur ongewenst gedrag te lijf gaan

20 dec 2023 ,

De Radboud Universiteit stelt een centraal meldpunt in voor studenten en medewerkers die te maken hebben (gehad) met grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in het vandaag gepresenteerde plan van aanpak voor sociale veiligheid. Het college van bestuur beloofde dit najaar met een plan te komen na de onthullingen rondom grensoverschrijdend gedrag.

“Met dit plan van aanpak slaat de Radboud Universiteit een nieuwe weg in”. Dat staat te lezen in Prevent – Care – Cure, het aangekondigde plan van aanpak voor sociale veiligheid van de Radboud Universiteit.

Het document, dat het college van bestuur vandaag presenteert, telt twintig pagina’s en vertelt hoe de universiteit de komende twee jaren grensoverschrijdend gedrag wil aanpakken. Het plan werd aangekondigd nadat rector Han van Krieken vroegtijdig opstapte wegens een klacht rondom grensoverschrijdend gedrag.

Meldpunt

De meest in het oog springende maatregel is de inrichting van één centraal meldpunt voor studenten en medewerkers. Dat moet de drempel om ongewenst gedrag te melden verlagen, betrokkenen beter beschermen en ertoe leiden dat iedere melding de juiste opvolging krijgt. Nu nog varen de faculteiten en diensten te veel hun eigen koers op dit vlak.

Ook komt er een universitaire adviescommissie, die als voornaamste taak heeft om onafhankelijk advies te geven over de behandeling van individuele gevallen. Deze commissie zal bestaan uit ‘professionele adviseurs’ die zich bezighouden met sociale veiligheid en integriteit.

Beide maatregelen werden geadviseerd door het bureau Governance & Integrity, dat in opdracht van het college van bestuur een extern onderzoek deed naar de klachten- en meldingsregeling van de universiteit.

Het meldpunt en de adviescommissie komen onder de directe verantwoordelijkheid van het college van bestuur te vallen. Wie daar komen te werken, is nog niet bekend. ‘Dat kunnen mensen zijn die al in dienst zijn, maar mogelijk zullen ook nieuwe mensen worden aangetrokken’, laat een woordvoerder weten.

Sowieso moet het plan nog verder uitgewerkt worden. Daarmee zal direct na de jaarwisseling een start worden gemaakt. Vertrouwenspersonen, HR en de medezeggenschap worden daarbij betrokken. Ook worden er dialoogsessies georganiseerd. Het college van bestuur wil geld vrijmaken voor de uitvoering van het plan, maar weet nog niet hoeveel er nodig zal zijn.

Gedragscode

Naast de aandacht voor het melden van grensoverschrijdend gedrag, is er in het plan van aanpak ook veel aandacht voor preventie. Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding de gedragscode, die sinds 2022 van kracht is, “bevestigen”. Wat dat precies betekent is nog niet duidelijk. Een verplichte ondertekening is een mogelijkheid, aldus de woordvoerder, al is dat wederom afhankelijk van de uitwerking van het plan.

Studenten gaan merken dat er in hun eerste studiejaar meer aandacht zal komen voor sociale veiligheid. Specifiek is daar aandacht voor gedragsregels en wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag. Over een aparte gedragscode voor studenten gaat het college van bestuur in gesprek met de studentenmedezeggenschap.

Vierogenprincipe

Voor leidinggevenden, docenten en studiebegeleiders komen extra trainingen op vlak van sociale veiligheid, onder andere in het adequaat geven van feedback. Ook aan alle medewerkers worden trainingen sociale veiligheid aangeboden. Bovendien zal het thema een vast onderdeel worden van jaargesprekken.

Een andere opvallende maatregel is de invoering van ‘dubbele betrokkenheid’ bij scriptie- en promotiebegeleiding. Bij beoordelingen wordt het ‘vierogenprincipe’ de standaard. De universiteit wil exitgesprekken in het leven roepen met vertrekkende medewerkers. Daarin zal onder andere sociale veiligheid aan de orde komen.

Het plan van aanpak is hier te lezen.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

1 reactie

  1. Anoniem schreef op 21 december 2023 om 08:07

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!