Radboud Academy moet flink bezuinigen en verlaat Huize Heyendael

14 nov 2023

De Radboud Academy heeft het financieel moeilijk. Daarom verhuist de afdeling voor postacademisch onderwijs van Huize Heyendael naar het Berchmanianum en krijgen vertrekkende medewerkers geen vervanger.

De Radboud Academy moet zo’n twintig procent bezuinigen. Redenen daarvoor zijn hogere kosten door inflatie, de nieuwe universitaire cao, stijgende energiekosten en het terugschroeven van de toelage door de universiteit.

De Academy wil de bezuinigingen opvangen door vertrekkende medewerkers niet te vervangen en de afdeling te verhuizen van Huize Heyendael naar het goedkopere Berchmanianum. Programmadirecteur Liesbet Korebrits is per 1 oktober opgestapt. Wat daarvan de reden is, wil zowel Korebrits als interim-directeur Pim van Zanen niet zeggen. Van gedwongen ontslagen of het stopzetten van projecten, waar in de wandelgangen over gesproken wordt, is volgens Van Zanen in elk geval geen sprake.

De bezuinigingen zijn een domper voor de Radboud Academy. Drie jaar geleden werd het nascholingsprogramma nog gepresenteerd als ideale representant van het ‘leven lang ontwikkelen-idee’ van de Radboud Universiteit. De Academy moest iedereen met een diploma naar de Radboud Universiteit trekken om vervolgcursussen te doen. Ook sprong de Radboud Academy in het gat dat HOVO, het Hoger Onderwijs voor Ouderen, achterliet.

Efficiënter samenwerken

De bezuinigingen zijn geen gevolg van mismanagement of tegenvallende resultaten, benadrukt Van Zanen. ‘De Radboud Academy haalt de doelen die gesteld zijn. Daar zijn we heel tevreden over. En we blijven ook de komende jaren voortbouwen op waar de afgelopen drie jaar aan gewerkt is.’

Toch moet de Radboud Academy een scherpere koers gaan varen om financiële problemen in de toekomst te voorkomen. De Academy zet in op meer betaalde opdrachten en op de aanvraag van externe subsidies, omdat de financiële bijdrage van de universiteit afneemt. ‘Maar dat was al afgesproken bij de oprichting’, vertelt Van Zanen. ‘Het idee was dat de Radboud Academy op den duur zichzelf zou kunnen bedruipen. We moeten nu kijken wat reëel is om zelf op te brengen en in hoeverre we afhankelijk zijn van externe investeringen.’

‘Je ziet op meer plekken op de universiteit dat er flink gekort moet worden’

Ook gaat hij kijken of verschillende afdelingen die zich bezighouden met postacademisch onderwijs efficiënter kunnen samenwerken. Denk aan de Radboud Management Academy, het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen, Radboud In’to Languages en het Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs.

De verschillende mogelijkheden worden de komende maanden onderzocht. Een concreet toekomstplan moet tegen de zomer van 2024 klaar zijn. Tot die tijd blijft Van Zanen aan als plaatsvervangend programmadirecteur.

Ondanks de bezuinigingen ziet hij de toekomst rooskleurig in. ‘Twintig procent valt wel mee, je ziet op meer plekken op de universiteit dat er flink gekort moet worden. Dat lijkt me niet meer dan gezonde bedrijfsvoering.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

8 reacties

 1. Bé Breij schreef op 15 november 2023 om 11:37

  Wat is het verdrietig om te lezen dat dit gebeurt met de prachtige organisatie waarvan ik ruim twee jaar dean heb mogen zijn voordat ik eerder dit jaar, wegens privé-omstandigheden, terugtrad. Verdrietig echter lang niet alleen voor mijzelf. De Radboud Universiteit maakte met het oprichten van Radboud Academy in 2020 een verstandige en duurzame keuze: Levenlang Ontwikkelen (LLO) is de toekomst – intussen zelfs het heden – voor alle lagen van de beroepsbevolking.
  Radboud Academy werd opgericht en begon te groeien en te bloeien midden in coronatijd met een buitengewoon bekwaam en betrokken team dat door Liesbet Korebrits werd geleid met grote passie, wervingskracht en deskundigheid. Radboud Academy omarmde de visie van het CvB en voerde drie taken voorbeeldig uit: het verzorgen van interdisciplinair postinitieel onderwijs; het ontzorgen van facultaire eenheden voor postinitieel onderwijs en het versterken van de interne positie van LLO; en het bevorderen van LLO regionaal, nationaal en internationaal, door zitting te nemen in gremia als the Economic Board, UNL en EUCEN en door acquisitie bij o.a. het Groeifonds. Overal waar LLO op de agenda staat, is de RU stevig vertegenwoordigd. Tot nu toe.
  Dat er moet worden bezuinigd is één ding. Maar dat missie en visie worden platgeslagen tot een financieel verhaal, waardoor de Radboud Universiteit met een pennestreek weer in de vorige eeuw kan belanden, dat is bijzonder jammer.

 2. Noelle Aarts schreef op 15 november 2023 om 13:37

  Zeer eens met Bé Breij. Ik ken Radboud Academie als een jonge, groeiende organisatie waar mensen met passie werken aan het relevante doel van een leven lang ontwikkelen door onze kennis te delen met de samenleving. Ik hoop met Bé dat verder wordt gekeken dan de gedachte dat de organisatie zichzelf financieel zou moeten bedruipen.

 3. Johan Oosterman (programmadirecteur Radboud Erfgoed) schreef op 15 november 2023 om 14:46

  We hebben de afgelopen drie jaar intensief met Radboud Academy samengewerkt. Met vallen en opstaan in de Coronatijd, zoals dat trouwens ook gold voor ons (Radboud Erfgoed, begonnen in januari 2020). De cursussen Duurzaam digitaal erfgoed (tweemaal), en Ongemakkelijke erfgoed (dit najaar), in samenwerking met Maastricht Universiteit en met inbreng van tal van erfgoedorganisaties zijn goed ontvangen en haalden de gestelde deelnemersaantallen. De waarde van die cursussen ligt in het onderwijs dat je mensen aanbiedt (in dit geval professionals van kleine en middelgrote erfgoedinstellingen), in het netwerk met docenten en cursisten dat verstevigd wordt, in de maatschappelijke uitstraling en in dat wat wij ervan leren. Als erfgoedprogramma laten we onze eigen inzet daarom niet uitbetalen (we vinden het zo belangrijk dat we dit als maatschappelijk dienstverlening zien). Bovendien blijken partners ook bereid deels om niet mee te werken. Zo hebben we in een paar jaar samen met Radboud Academy een waardevol netwerk opgebouwd, de samenwerking met Maastricht verstevigd, bijgedragen aan de uitstraling van de universiteit en handen en voeten gegeven aan onze opdracht van betekenis te zijn. Vanzelfsprekend is het van belang daarbij de kosten in het oog te houden. Maar als we iedere minuut van alle betrokkenen in rekening brengen loopt zo’n model spaak.
  Ik hoop van harte dat Radboud Academy meer kan zijn dan een commerciële aanbieder van post-initieel onderwijs, maar dat het een van de takken van de universiteit is die laat zien dat we nodig zijn. En dat we dat met toewijding en deskundigheid doen. Daarvoor is een goede en herkenbare organisatie nodig.

 4. Sylvia van der Weerden schreef op 15 november 2023 om 15:16

  LLO kan niet anders dan een belangrijk speerpunt blijven binnen onze universiteit. We staan inmiddels op veel verschillende plekken als RU goed op de kaart, en dat moeten we zo willen houden. Bezuinigingen zijn altijd moeilijk en pijnlijk. Gelukkig is een gebouw, een locatie, niet het belangrijkste. Ambities, visie, good will, enthousiasme en expertise daarentegen wel. En dat heeft het team van Radboud Academy. Ik gun hen en ons allemaal dat al het goeds wat nu is opgebouwd, onder bezielende leiding van Liesbet Korebrits, bewaard blijft en vanuit Berchmanianum verder zal groeien.

 5. Jan Bransen schreef op 15 november 2023 om 15:50

  Onderwijs kost geld. En onderwijsinnovatie kost ook geld. Dat de universiteit – als onderwijsinstelling – zich op een toekomst moet voorbereiden waarin we ons allemaal een leven lang zullen blijven ontwikkelen, is evident. En de Radboud Universiteit was er vroeg bij met het mooie initiatief van de Radboud Academy. Dat de RA zichzelf in vijf jaar tijd zou moeten kunnen bedruipen, was een kwestie van onrealistisch wensdromen. De kosten gaan bij dit soort innovaties de baten lange, lange tijd vooruit. Dat vraagt om moedige keuzes. Die moedige keuzes zijn in 2020 gemaakt en daar hoort dan eigenlijk bij dat er een stolp over zo’n initiatief gezet wordt, en dat er een bestuurlijk hitteschild wordt opgetuigd, zodat zo’n langetermijn initiatief een reële kans krijgt. Maatwerkfinanciering van het hoger onderwijs is de toekomst. Die toekomst zal ons inhalen, linksom of rechtsom. Dat de Radboud Universiteit op dit thema nu een aantal jaren in de tijd teruggezet wordt, is heel jammer. En onverstandig.

 6. Marcel Becker schreef op 16 november 2023 om 10:08

  Afgelopen jaren heb ik enkele keren als gastdocent mogen optreden bij Radboud Academy. Onder andere in de wervelende cursus ‘Young Leadership for Sustainability’ (over RU-speerpunten gesproken…). De ‘Academy’ is scharnier tussen universiteit en samenleving. De samenleving heeft er baat bij (mogen we hopen) en de universiteit wordt er beter van. Van meet af aan heeft de ‘Academy’ gewerkt vanuit een brede onderwijsvisie en interdisciplinariteit. Dit valoriseren vanuit klassieke academische idealen verdient blijvende steun.

 7. Marije schreef op 16 november 2023 om 11:14

  Helemaal eens met bovenstaande reacties en veel waardering voor het gezicht en de invulling die RA geeft aan het belangrijke LLO thema onder de bezielende leiding van Liesbet. De grote (duurzaamheids)opgaven van deze tijd vragen om een sterk en interdisciplinair aanbod voor professionals. Met programma’s als Young Leadership for sustainability speelt Radboud academy een belangrijke rol in het ontsluiten van de wetenschappelijk gefundeerde kennis die we op dat vlak in huis hebben. Daarmee kunnen we transities versnellen en leggen we nieuwe verbindingen tussen academie en praktijk. Volgensmij (en veel anderen die ik spreek in het veld) is dit een van de belangrijkste bijdragen die onze sector kan leveren aan de duurzame ontwikkeling.

 8. Hans de Kroon schreef op 20 november 2023 om 12:13

  Ik kan me helemaal vinden in de reacties hierboven. Ik denk dat Radboud Academy alleen maar belangrijker gaat worden. We werken vanuit de Radboud Universiteit in toenemende mate met bedrijven en tal van maatschappelijke instellingen waar de professionals werken die we hebben opgeleid. Het onderzoek wordt een samenspel tussen maatschappelijke en wetenschappelijke vragen, missie-gedreven. Het trainen van professionals (LLO) is hierbij onontbeerlijk (net als blootstellen van onze studenten aan de praktijk). Ik voorzie dat Radboud Academy een belangrijke rol zal spelen in het creëren van de ‘significant impact’ die onze universiteit voor ogen staat, en hoop dat ze daarvoor de ruimte krijgt zich verder te ontwikkelen.

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!