In gesprek over sociale veiligheid: letterenfaculteit krijgt als eerste bezoek van college van bestuur

08 feb 2024

Met een rondgang over de campus gaat het college van bestuur deze maand in gesprek met medewerkers en studenten over sociale veiligheid. Zo’n honderd aanwezigen van de letterenfaculteit kregen vanochtend de primeur in het Collegezalencomplex.

Op de statafels bij de ingang van Collegezaal 3 zijn ternauwernood voldoende muffins uitgestald. Zo’n honderd hoogleraren, docenten, ondersteunende medewerkers en studenten van de letterenfaculteit wonen, netjes verspreid over de collegezaal, de eerste bijeenkomst rondom sociale veiligheid bij.

Preventie

Het college van bestuur wil de komende weken in gesprek met studenten en medewerkers van alle faculteiten. Ook een vertrouwenspersoon, een ombudsfunctionaris studenten en een DEI-adviseur (diversity equality and inclusion) zijn bij de gesprekken aanwezig. Staand, met een handmicrofoon, stellen ze zich voor aan de rest van de zaal.

‘Sociale veiligheid is een onderwerp dat veel aandacht krijgt aan de universiteit’, zegt interimdecaan Andre Lardinois bij aanvang van de bijeenkomst. ‘Dat komt vooral omdat er in het verleden te weinig aandacht voor was, terwijl er toen ook behoefte was aan een veilige werkomgeving.’ Lardinois vertelt dat in de letterenfaculteit al heel wat workshops zijn georganiseerd rondom het thema, en dat er binnenkort nog andere volgen – óók voor studenten.

‘We willen voorkomen dat we terechtkomen in een casus waarin we niet willen terechtkomen’

Daarop vertelt rector magnificus José Sanders kort over het plan sociale veiligheid dat de universiteit afgelopen december presenteerde, met de titel Prevent – Care – Cure. De nadruk in het plan, aldus Sanders, ligt daarbij op preventie. ‘We willen voorkomen dat we terechtkomen in een casus waarin we niet willen terechtkomen.’

Word cloud

Het plan verscheen na een woelig najaar voor de universiteit. In september onthulde radioprogramma Argos dat een hoogleraar Psychologie jarenlang ongewenste appjes stuurde naar een studente. Kort daarop stapte Han van Krieken vervroegd op als rector magnificus, nadat De Gelderlander een gegrond verklaarde klacht wegens seksuele intimidatie openbaarde.

Beide zaken komen vanochtend niet aan bod: ze worden niet vermeld door de bestuurders en de deelnemers stellen er ook geen vragen over.

Het grootste deel van de bijeenkomst gaat het college van bestuur in gesprek met de zaal, door zelf een vraag te stellen of anekdote te vertellen, of door op vragen uit de zaal te antwoorden. Dat gebeurt in een zogenaamde safe space: Gea de Groot, HR-medewerker en moderator, zegt het belangrijk te vinden dat iedereen in de zaal zijn of haar verhaal kan doen.

Via hun smartphone kunnen deelnemers insturen welk thema als eerste moet worden aangepakt als het gaat om sociale veiligheid. Op het projectiescherm vooraan in de zaal verschijnen hun antwoorden daarna in een kleurrijke, steeds groter wordende word cloud.

Word cloud

Het gesprek tussen bestuurders, medewerkers en studenten van de letterenfaculteit gaat daarna veel verschillende kanten op. Zo gaat het over de zichtbaarheid van meldpunten, de mogelijke aanwezigheid van een vertrouwenspersoon bij een teamoverleg en de bekendheid van de gedragscode bij medewerkers. Ook komen de impact van hiërarchie op sociale veiligheid en het belang van active bystanders aan de orde.

‘We zitten elke dag in elkaars vaarwater’

Wat betreft dat laatste zegt universiteitsvoorzitter Daniël Wigboldus dat de universiteit tot nog toe vooral in actie kwam als iemand een grens heel erg overschreden heeft. En dat moet in de toekomst anders. ‘We zitten elke dag in elkaars vaarwater. Als niemand er iets van zegt, maakt een collega soms nóg een flauwe grap.’

Het college van bestuur merkt ook op dat het moeilijk kan zijn elkaar hierop aan te spreken, zeker als de ander jou nog moet beoordelen. José Sanders onderstreepte het belang van leiderschap in dit soort situaties. ‘Het vergt iets van onze organisatie om de omgeving te scheppen waarin dat kan.’

Exact één uur na aanvang zit de bijeenkomst er alweer op. De komende maand vinden bijeenkomsten voor de andere faculteiten plaats. In een later stadium zal Radboud Reflects dialoogsessies organiseren, waarbij deelnemers in kleinere groepen met elkaar in gesprek kunnen over sociale veiligheid.

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!