Onrust bij managementfaculteit: vakbonden sturen brandbrief na discriminatie en intimidatie

01 mrt 2024 ,

Er moet ingegrepen worden bij de managementfaculteit, daarop sturen de vakbonden en de facultaire medezeggenschap aan. Vandaag overhandigen zij een noodbrief aan het faculteitsbestuur. Medewerkers van de faculteit zouden geïntimideerd en gediscrimineerd worden.

Het is vijf voor twaalf bij de managementfaculteit volgens de vakbonden AOb en FNV. Medewerkers zouden geïntimideerd en gediscrimineerd worden. Zo zou promovendi zijn verteld om niet zwanger te worden, of geen ouderschapsverlof op te nemen.

Ook zou gedreigd worden dat promoties worden uitgesteld of zelfs ingetrokken en worden carrièrekansen ingeperkt door de financiële situatie. Informele toezeggingen zouden niet worden nagekomen. Medewerkers met tijdelijke contracten, voornamelijk promovendi en postdocs, vrezen voor hun toekomst aan de faculteit.

Daarnaast zou de werkdruk flink gestegen zijn, waardoor onder andere de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt.

Brandbrief

Dat staat allemaal in een brandbrief van de vakbonden en de facultaire medezeggenschap, ingezien door Vox. Het schrijven is deze middag overhandigd aan het faculteitsbestuur (FB). Dat moment is toevallig op de eerste dag van Saskia Lavrijssen als nieuwe decaan van de managementfaculteit.

Het is al maanden hommeles aan de managementfaculteit. Begin van het collegejaar bleek er plots een financieel tekort van zo’n 9 miljoen euro te zijn. Als reactie daarop werden verschillende crisismaatregelen doorgevoerd: zo werd er onder andere een vacaturestop ingesteld, werden de studentassistenten de laan uitgestuurd en kwamen er enkele vakken te vervallen.

Tegelijkertijd speelde er een vertrouwensconflict tussen het faculteitsbestuur en de medezeggenschap. De facultaire onderdeelcommissie (FOC) lag in de clinch over twee dossiers: het HR-beleid en een nieuw besturingsmodel. Dat conflict kwam ruim een maand geleden tot een dieptepunt, toen de FOC het vertrouwen in het faculteitsbestuur, toen nog onder aanvoering van interimdecaan Michiel Kompier, opzegde. In een interne mail die afgelopen week werd verstuurd, gaf het faculteitsbestuur aan onder leiding van een mediator in gesprek te gaan met de medezeggenschap over het herstel van het onderlinge vertrouwen.

Langetermijnvisie ontbreekt

Volgens de brandbrief, waarin een uitgebreide opsomming van misstanden staat, zou er binnen de faculteit sprake zijn van paniek, improvisatie en verwoede pogingen om de situatie onder controle te krijgen. Een langetermijnvisie zou daarbij ontbreken. Onder medewerkers zou een cultuur van wantrouwen zijn ontstaan.

De vakbonden roepen het FB op tot reflectie en een effectieve reorganisatie met structurele hervormingen van functies en taken. Daarnaast bevelen zij ook aan om expertise in de hand te nemen voor het maken van een plan van aanpak om de bestuurlijke chaos en de financiële crisis aan te pakken.

‘Het faculteitsbestuur luistert niet naar de eigen experts, maar opereert vanuit een ivoren toren’

Arnoud Lagendijk, hoogleraar Economische geografie en hoofdbestuurder bij AOb, is één van de opstellers van de brief. Hij pleit naast de aanbevelingen ook voor een stevig onderzoek naar zowel het management als de financiële situatie binnen de faculteit.

‘Hoe is dit zo gekomen? We hebben in het verleden de opdracht gekregen om meer onderzoekspersoneel aan te nemen om te groeien naar een 50-50 situatie wat betreft onderwijs en onderzoek. We hebben ons binnen de faculteit altijd afgevraagd waar het geld vandaan kwam. Maar het geld klotste tegen de plinten, werd altijd gezegd. En nu zitten wij met het probleem: er zijn allerlei carrièreperspectieven op slot gezet en middelen zijn gekort. Met name het massale ontslag van studentassistenten doet pijn bij zowel opleidingen als ondersteunende diensten.’

Uitzicht op een oplossing is er voorlopig ook nog niet. Lagendijk: ‘Het is zwaar irritant. Wij zijn de faculteit die van alles weet over management, accountability en strategie en hoe je dat kan omzetten in goed beleid. Maar hier gaat het fout. Het faculteitsbestuur luistert niet naar de eigen experts, maar opereert vanuit een ivoren toren.’

Onacceptabel

Een woordvoerder van de Radboud Universiteit laat weten dat iedere vorm van discriminatie en intimidatie onacceptabel is. ‘De Radboud Universiteit wil een veilige omgeving bieden voor alle medewerkers en studenten. En als er inderdaad opmerkingen zijn gemaakt dat mensen beter niet zwanger kunnen worden dan is dat ongewenst, ongepast en onacceptabel.’

In een bericht op de eigen website schrijft de Radboud Universiteit dat zwangerschap geen rol mag spelen bij het aanstellen van medewerkers of tijdens een dienstverband. Sinds november 2022 is dit juridisch ook geregeld voor medewerkers met een eenmalig langdurig contract.

‘We begrijpen dat de financiële situatie als gevolg van “de perfecte storm” de nodige onzekerheid voor medewerkers met zich meebrengt’, gaat de woordvoerder verder. ‘De faculteit doet er alles aan om een reorganisatie en gedwongen ontslagen te voorkomen. Vooralsnog lukt dat en is met de getroffen maatregelen het tekort voor de begroting van 2024 teruggebracht naar zes miljoen. Tegelijkertijd kan een reorganisatie nog niet worden uitgesloten.’

‘Als er opmerkingen zijn gemaakt dat mensen beter niet zwanger kunnen worden dan is dat ongewenst en ongepast’

Lagendijk laat weten dat ook het college van bestuur (cvb) in actie zou moeten komen. ‘Zij zouden de regie moeten pakken en ervoor moeten zorgen dat het faculteitsbestuur voldoende ondersteund wordt met geld, expertise en HR-capaciteit.’

Van ingrijpen vanaf hogere hand of van het instellen van een (extern) onderzoek is echter geen sprake. Dat laat de universiteitswoordvoerder desgevraagd weten. ‘Het cvb zet zich samen met het faculteitsbestuur, de -medewerkers en de medezeggenschap in om de problemen aan te pakken en een solide langetermijnstrategie te ontwikkelen. We gaan met vertrouwen samen aan het werk.’

Leuk dat je Vox leest! Wil je op de hoogte blijven van al het universiteitsnieuws?

Bedankt voor het toevoegen van de vox-app!

Geef een reactie

Vox Magazine

Het onafhankelijke magazine van de Radboud Universiteit

lees de laatste Vox online!

Vox Update

Een directe, dagelijkse of wekelijkse update met onze artikelen in je mailbox!

Wekelijks
Nederlands
Verzonden!